Doelgroep gerichte promotie trekt de juiste klanten!

Verschenen in Bodylife nummer 1 2023
Onder ‘juiste klanten’ versta ik klanten die passen bij de organisatie en het aanbod, die zich als een vis in het water voelen als ze komen sporten en die daardoor ook langdurig klant zullen blijven. Elke sportaanbieder kent deze kerngroep van leden, of je nu een low budget hebt of een preventiecentrum bent. De uitdaging voor de sportcentra in het hogere segment is duidelijk maken waarom je meer vraagt per maand ten opzichte van de low of mid budget centra en juist die doelgroep aanspreken die je aan wilt trekken en die bij je product- en serviceniveau passen.

De meeste huidige sportcentra die zich in het hogere segment bevinden trekken over het algemeen de volwassene en ouderen doelgroep aan. Wil niet zeggen dat er geen jeugd traint, mits er aanbod voor geboden wordt, maar de primaire doelgroep is in de meeste gevallen de 30/40 plusser tot wel de 60 en 70 plusser.

Het is altijd goed om de gemiddelde leefstijl van je leden eens duidelijk in beeld te brengen. Wij, en dan bedoel ik Life Style Vitae leefstijlclub in Weert, houden dat vanaf de start (in 1983) bij, bij de eerste meting was die gemiddelde leeftijd 19 jaar, momenteel is die 47 jaar. Zouden we geen budo afdeling hebben dan zou de gemiddelde leeftijd boven de 50 liggen.

Doordat de gemiddelde leeftijd verhoogd, verandert ook ons aanbod, want de behoeften van onze meest belangrijke doelgroep verschuift ook met het verschuiven van de leeftijd. Waar 20 jaar geleden het uiterlijk de meest belangrijke motivatie was om lid bij ons te worden (we vragen die motivatie bij de intake), is dat nu bij de meerderheid ‘werken aan de gezondheid’. Duiken we dan iets dieper in die behoefte dan willen de meesten hun uithoudingsvermogen verbeteren, op twee staat afvallen en op een gedeelde derde plaats staat minder last van rugklachten of een of meerdere chronische aandoening.

Deze informatie is voor ons cruciaal voor de doorontwikkeling van onze diensten, want als we weten dat 60% af wil vallen, is het dus belangrijk om een sterk afslankprogramma te bieden, mensen te informeren over gezond afvallen met o.a. factsheets en lezingen en op dit vlak ook sterk uit te stralen, zodat men ons gemakkelijk kan vinden. Zo geldt hetzelfde voor de specifieke doelgroepen zoals mensen met rugklachten, diabetes, reuma, enz. Natuurlijk moeten we de expertise in huis hebben, maar dat is niet voldoende. We moeten er onderzoek over doen, bewustwording over aanreiken en een programma in bieden om deze doelgroepen ook meer aan te trekken.

Als we de doelgroep dan met de desbetreffende uitingen naar ons toe trekken en de mensen ervaren de expertise en interesse van onze kant, dan is de basis ook gelegd voor een langdurige relatie.

Een leuke opdracht voor een beweegdeskundige (overgewicht, reuma, enz) zou dus kunnen zijn, stel een factsheet op over bv ‘Reuma en Fitness’, die je gratis ter beschikking stelt aan leden en niet leden, en verbindt er een programma aan, waar mensen gemakkelijk en laagdrempelig op in kunnen haken.

John van Heel
EFAA en Leefstijlclub
Edities