Bewegen is geen luxe maar essentieel: hoe iedereen daarvan overtuigen?

Verschenen in Bodylife nummer 2 2023

Niettegenstaande alle onderzoek naar de bewezen gezondheidsvoordelen van regelmatige lichaamsbeweging blijft het moeilijk om iedereen te overtuigen. Zelfs een coronacrisis waarin meer dan duidelijk werd dat fitte mensen meer weerbaarheid, immuniteit, fysiek en mentaal welzijn hadden, slaagde er niet in. Burgers grijpen nog steeds te snel naar medicatie en de overheid is liever (financiële) partner van de farmacie dan van fitness professionals. Hoe kunnen we dit tij keren?

Als fitnessprofessional zijn we meer dan wie bekend met het belang van lichaamsbeweging voor onze gezondheid en die van onze klanten. Blijven benadrukken dat bewegen niet alleen een luxe is voor mensen die zich fit willen voelen, maar essentieel is voor iedereen, is noodzakelijk. En dit staven met publicaties en onderzoeksresultaten. Daarnaast moeten we onze (potentiële) klanten blijven overtuigen en ons aanbod voor hen zo aangenaam en laagdrempelig mogelijk maken. Onze overheid overtuigen is misschien nog de grootste uitdaging.

Belang blijven benadrukken
De waarde van regelmatig bewegen en daaraan gekoppelde gezondheidsvoordelen zijn bij ons ingebakken. Dit betekent echter niet dat het automatisch bij iedere burger zo is. Marktstrategen moeten we niet overtuigen van het nut van herhaling. Net zoals bij reclameboodschappen is het ook voor ons noodzakelijk om blijvend terug te komen op de pluspunten en de waarde van ons product. Denk maar aan de vermindering van risico op ziekte en verschillende aandoeningen, verbetering van de geestelijk gezondheid, verhoging van het energieniveau, verminderde vermoeidheid en verbeterde slaapkwaliteit. Klanten en potentiële klanten moeten begrijpen dat beweging niet alleen goed is voor hun fysieke gezondheid, maar ook voor hun mentaal welzijn.

Burgers overtuigen
Om blijvend de aandacht te trekken en te laten zien dat ons aanbod essentieel is zijn er verschillende hulpmiddelen. Persoonlijke ervaringen delen kan een krachtige manier zijn om mensen te overtuigen van het belang van fitness. Positieve veranderingen bij onszelf en anderen op onze gezondheid en welzijn dankzij lichaamsbeweging, via ons aanbod en onze begeleiding. Verhalen delen, hoe fitness het leven van veel mensen heeft verbeterd. De voordelen van bewegen in het bijzonder en een gezonde leefstijl in het algemeen blijven benadrukken. Voor iedereen van jong tot oud. Klanten blijven opvoeden werkt inspirerend. Workshops en seminaries aanbieden voor het grote publiek. Educatieve programma’s opzetten in je eigen club, maar ook in scholen, universiteiten en bedrijven.

Gezondheidscampagnes organiseren gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl. Het gratis tool www.nationaleleefstijlscan.be is hierbij zeker een nuttig hulpmiddel. Het overtuigen van burgers van het belang van fitness is cruciaal voor het bevorderen van een gezonde leefstijl in de samenleving. Delen van persoonlijke ervaringen, benadrukken van de voordelen van fitness en een gezonde leefstijl, het belang voor ouderen en kinderen en blijvende educatie zijn belangrijke stappen om burgers ervan te overtuigen dat fitness essentieel is en geen luxe.

We moeten deze inspanningen blijven verder zetten en het belang blijven benadrukken. Eens de stap gezet moeten variatie, muziek, afspraken, events, personalisering en persoonlijke begeleiding helpen om te zorgen dat ons aanbod niet saai en monotoon wordt. We moeten blijven zoeken naar manieren om fitness leuker en toegankelijker te maken, zodat al onze acties om mensen te overtuigen geen dode letter blijven of blijven hangen in een kennismaking van enkele weken of maanden.

Overheid overtuigen
Politici voor ons winnen en hen het belang van onze sector in de strijd tegen ongezonde leefstijl doen inzien is een uitermate uitdagende taak. Ook hier kunnen hulpmiddelen helpen om de aandacht te trekken en argumenten aan te brengen waarom fitness essentieel is en geen luxe. Presenteren van cijfers en onderzoek is daar één van. Statistieken over de voordelen van fitness. Onderzoek dat ontegensprekelijk laat zien hoe regelmatige lichaamsbeweging zoals professioneel aangeboden in onze clubs bijdraagt aan de verbetering van de fysieke en mentale gezondheid, de vermindering van het risico op chronische ziekten, minder zorgkosten, return on investment voor overheid en bedrijven en de bevordering van het welzijn van de samenleving als geheel.

Als belangenverdediger lobby opzetten en indienen van beleidsvoorstellen kunnen ook effectieve manieren zijn om de overheid te overtuigen van onze sector en ons product. In het algemeen kan dit door beleidsvoorstellen te promoten om lokaal meer openbare ruimte ter beschikking te stellen om lichaamsbeweging te faciliteren, meer sportfaciliteiten aanbieden en financieren van programma’s en campagnes gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl. Zoeken naar manieren waardoor beleidsmakers hier politiek voordeel kunnen uithalen. Hiervoor samenwerken met andere organisaties uit de gezondheidssector, sportclubs en lokale bedrijven kan een meerwaarde bieden.

Om onze overheid te bewegen kan politieke steun een belangrijke rol spelen. Politieke leiders en belanghebbenden betrekken bij onze inspanningen om fitness te promoten kunnen ervoor zorgen dat men verder kijkt dan enkel de impact op de gezondheid van de individuele burger in het bijzonder en de gezondheidszorg in het algemeen. Het kan ook de ogen openen naar de impact op de economie en de sociale ontwikkeling.

Wanneer we educatieve programma’s aanbieden om meer mensen te inspireren om actief te blijven via workshops of seminars voor het brede publiek doen we er goed aan om politici en de overheid te betrekken. Hen op die momenten een forum bieden, linkt ze aan onze ideeën en doelstellingen. Wanneer we een gezonde leefstijl binnen de samenleving willen bevorderen en de rol van onze sector hierin centraal willen stellen is het betrekken van zoveel mogelijk stakeholders belangrijk. Presenteren van onderzoek en statistieken, indienen van beleidsvoorstellen, samenwerken met andere organisaties, politieke steun en educatie zijn stappen die kunnen helpen om iedereen, inclusief de overheid te overtuigen van het feit dat fitness essentieel is en geen luxe.

Hou je fit, Eric
Edities