Subsidieproject 'NL leert door' kwaliteitsimpuls voor fitnessbranche

Verschenen in Bodylife nummer 4 2021


Ik heb op deze plek vaker gepleit voor het belang van kennis en opleiden. Alleen met meer hoger opgeleide fitnessprofessionals kunnen we een volwaardige partner worden voor onder meer de zorgsector. Op het snijvlak van zorg en leefstijl liggen enorme kansen voor onze branche.


De coronapandemie leek echter een soort anker te worden voor mijn pleidooien. Want opleidingsbudgetten werden afgeroomd of zelfs geschrapt. De financiële prioriteit van clubs gaat uit naar andere zaken, en dat begrijp ik goed. De helpende hand wordt nu echter uitgestoken door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met het project ‘NL leert door’ krijgt onze branche een flinke financiële injectie om professionals verder op te leiden. De opleidingskosten kunnen grotendeels worden gefinancierd vanuit de subsidie. Samen met onze consortiumpartners FNV Sport en Bewegen en benVitaal geven we de komende maanden ruim 800 professionals de kans om een diploma te behalen of door te stromen naar een hoger niveau. De gesprekken met fitnessclubs, uitgevoerd door benVitaal, zullen in de loop van september beginnen.

In het project ‘NL leert door’ zetten we in op een aantal doelstellingen. Om te beginnen krijgen professionals met aantoonbaar drie jaar werkervaring en zonder diploma de gelegenheid om gratis eenexamen te doen om het branchediploma te behalen. Het uiteindelijke streven is dat alle professionals in de fitnessbranche een erkend branchediploma hebben. Nu is dat naar schatting zo’n 80%.

De behoefte aan professionals die mensen kunnen begeleiden naar een duurzaam betere leefstijl groeit enorm, maar daarbij wordt niet meteen gedacht aan de professionals in de fitnessbranche. Dat heeft veel met beeldvorming te maken. Is de professional in de club of de personal coach ook een leefstijlcoach? Om recht te doen aan de sterk groeiende vraag naar leefstijlcoaches, worden binnen de subsidieregeling professionals in de gelegenheid gesteld om de opleiding Leefstijlcoach 3+ te volgen. We gaan de subsidie ook inzetten om de doorstroom van niveau-3 naar niveau-4 te bevorderen. Om beter aan te kunnen sluiten bij de eisen die verwijzers uit de eerstelijnszorg stellen en de verwachtingen van bedrijven bij het uitrollen van vitaliteitsprogramma’s, is het noodzakelijk dat er meer professionals op niveau-4 en -4+ komen. Fitnessclubs met professionals op dat niveau kunnen een NL Actief Preventiecentrum worden. Bovendien liggen er voor een 4+ professional diverse kansen om zich te bekwamen in het begeleiden van mensen met een aandoening als diabetes, obesitas, NAH.

Tot slot geven we fitnessprofessionals de gelegenheid om zich te specialiseren in 24/7 coaching en als beweegdeskundige voor de doelgroep mensen met een vorm van reuma.

Ben jij een club met opleidingswensen of ben je fitnessprofessional met ambitie? Stuur dan een mail naar info@nlactief.nl.

Laten we samen deze geweldige kans aangrijpen om ruim 800 professionals zich verder te laten scholen.

Ronald Wouters
Algemeen directeur NL Actief


 
Edities