Column Ronald Wouters: De verworvenheden van de coronapandemie

Verschenen in Bodylife nummer 1 2021


Een groot deel van mijn tijd breng ik sinds een jaar door met de gevolgen van de coronapandemie. Gevolgen die veelal een grauwsluier over de fitnesssector leggen. Clubs verliezen veel leden, exploitatie staat onder grote druk en het is meer dan ooit een kwestie van overleven geworden voor veel ondernemers. We zitten in een proces en in een pandemie waar we samen doorheen moeten. Het doet me dan ook deugd dat er achter de schermen al sinds het voorjaar een strategiegroep actief is waarin grote en kleine ketens en stand alone clubs de handen ineen hebben geslagen. Concurrenten van elkaar, maar een sterk en loyaal collectief als het gaat om de belangen van onze branche. Samen voeren we onder de vlag van NL Actief campagne om de clubs weer open te krijgen en consumenten te stimuleren om weer lid te worden.

Deze samenwerking is één van de verworvenheden van de coronapandemie, als ik dat zo mag omschrijven. Want de aanleiding is natuurlijk alles behalve een positief verhaal. Maar zo zijn er meer verworvenheden. We hebben het digitaal examen voor fitnessprofessionals vorig jaar versneld ingevoerd. Fitness@ home is - noodgedwongen - populair geworden en biedt fitnessprofessionals de kans om een hybride vorm te gaan aanbieden: in de club zelf of op afstand, bijvoorbeeld via 24/7 coaching.

Een andere verworvenheid is de belangstelling voor leefstijl. We worden als NL Actief regelmatig benaderd door partners uit het maatschappelijk middenveld om te verkennen of we kunnen gaan samenwerken. Dat leidt tot gesprekken en kansen die we zonder de coronapandemie niet of pas in een veel later stadium zouden krijgen. Dit jaar wordt dan ook het jaar waarin er sterker dan ooit een relatie tussen leefstijl, kwaliteit van leven en fitness zal worden gelegd. Er komen bijvoorbeeld competentieprofielen, literatuur, opleidingen en examens op het gebied van reuma en kanker, waarbij we samen optrekken met belangenorganisaties.

Fitnessprofessionals en Preventiecentra biedt dat de mogelijkheid om zich te onderscheiden met dienstverlening voor grote groepen mensen. In Nederland worden immers miljoenen mensen jaarlijks geconfronteerd met de gevolgen van reuma en kanker.

Ik kijk ook met belangstelling uit naar de lokale preventieakkoorden die in gemeenten de komende maanden worden gesloten. Want als er één sector is die thuishoort in een preventieakkoord, dan is het wel onze branche. Ik spreek de ambitie uit dat in ieder lokaal preventieakkoord ook fitnessprofessionals worden betrokken bij de opzet en uitvoering. Want onze sector is een deel van de oplossing als het gaat om maatschappelijke vraagstukken als roken, overgewicht of probleemdrinken. Die hebben namelijk allemaal ook te maken met een gezonde(re) leefstijl en gedragsverandering. Dat is ons specialisme.

Ronald Wouters
Algemeen directeur NL Actief
Edities