Hoe PARTIJvdSPORT een steen in de Hofvijver wil gooien voor een gezonder en vitaler Nederland

Verschenen in Bodylife nummer 1 2021


Ze dachten er al een paar jaar over na om de politiek in te gaan. En begin februari was het dan zo ver voor initiatiefnemers Ronald Wouters en Maurice Ambaum. Zij lanceerden PARTIJvdSPORT. Ze kennen elkaar al door en door via NL Actief en nu vormen Wouters en Ambaum de enige landelijke partij die het belang van sporten, bewegen en een gezonde leefstijl en een gezonde samenleving als uitgangspunt neemt. Wij spraken met Wouters over de plannen en ambities van PARTIJvdSPORT.


Als algemeen directeur van NL Actief werkt Wouters al jaren samen met Ambaum, verantwoordelijk voor de communicatie bij de branchevereniging. Samen hopen ze een volgens hen cruciaal missend puzzelstukje toe te voegen in de landelijke en lokale politiek. Ze willen in 2022 deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en in 2023 aan de Provinciale Statenverkiezingen. Landelijk zal PARTIJvdSPORT lobbyen voor een fitter, vitaler en gezonder Nederland en deelnemen aan de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen na 2021.

Wat zijn jullie beweegredenen om met PARTIJvdSPORT toe te treden tot het politieke landschap?
“Een jaar of vier geleden spraken Maurice en ik al over het starten van een politieke partij. Maar op dat moment was er nog wat twijfel over de noodzaak voor een PARTIJvdSPORT. In de huidige tijd zijn we daarop teruggekomen. Al vanaf de eerste lockdown merken we dat er heel veel frustratie is dat de politiek sport niet als oplossing voor sociaal maatschappelijk vraagstukken ziet. In alle tv-shows gaat het tegenwoordig over gezondheid en vitaliteit, maar vooral door wetenschappers en mensen uit de zorg. Er zitten weinig mensen uit de sportwereld. Wij denken dat de tijd rijp is dat sport niet alleen als een doel wordt gezien voor vrije tijdsbesteding en ontspanning, maar als een middel om sociale maatschappelijke vraagstukken te behandelen.”

Hoe willen jullie boodschap overbrengen?
“We willen eerst een goed fundament leggen om echt een impact te hebben in het politieke bestel. Daarom doen we ook niet mee aan de komende Tweede Kamerverkiezingen. Maar vrij snel daarna komen al de gemeenteraadsverkiezingen. Als we in een aantal gemeenten voet aan de grond krijgen, dan kijken we hoe we richting de Provinciale Statenverkiezingen kunnen gaan. En uiteindelijk naar de Tweede Kamer. Maar het beste is om ons eerst lokaal te bewijzen en vervolgens door te groeien naar de landelijke politiek. Tot die tijd zijn we vooral een lobbypartij, met hopelijk een brede, betrokken achterban. We willen met sport ook een koppeling maken naar de zorg en het bedrijfsleven. Maurice en ik springen in het diepe, maar we hebben er vertrouwen in dat steeds meer mensen de waarde van sport en beweging inzien op weg naar een vitaal Nederland.”

Wat zijn jullie plannen?
“We willen sport meer verankeren in de politiek, zoals ook zorg en onderwijs. We geven 100 miljard uit aan de zorg. In 2014 was dat nog 50 miljard. Over tien jaar lopen de zorg kosten nog veel verder op. In onze visie kan sport een enorme bijdrage leveren om die kosten te drukken. Als sport als net zo waardevol als zorg en onderwijs wordt beschouwd, dan kan er in de politiek anders aan de knoppen worden gedraaid. Er zijn nu partijen, zoals NL Actief en NOC*NSF, die vanaf de zijlijn de politiek willen overtuigen van de toegevoegde waarde van sport in de maatschappij. Maar wanneer je onderdeel van de politiek uitmaakt heb je meer in te brengen. Ik hoorde laatst Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Sport en Welzijn, zeggen dat de bibliotheken weer open moeten en dat er ook sporthallen open moeten. Alleen dan niet om te sporten, maar zodat jongeren daar weer met elkaar kunnen praten. Als ik dat hoor moet er nog erg veel gebeuren om de waarde van sport te vergroten. Het stimuleren van bewegen en vitaliteit heeft ook een positief economisch effect. Uiteindelijk leidt een vitalere maatschappij tot minder ziekteverzuim en betere prestaties. Met wetten en regelgeving kun je investeringen in vitaliteit en gezondheid ook aantrekkelijk maken voor werkgevers. Nu wordt je gestraft. Als je nu investeert in vitaliteit valt dat binnen de Werkkostenregeling (WKR). Dan betaal je veel belasting. Ga ook eens na: het fietsplan van een paar jaar geleden is alweer afgeschaft. Fiscaal vrij sporten en bewegen is afgeschaft. Dat zijn vreemde maatregelen als je mensen meer wil laten bewegen. Dat komt de werknemers, werkgevers en de maatschappij ten goede. Iedereen is erbij gebaat.”

Welke rol speelt de coronaperiode en jouw rol daarin als algemeen directeur bij NL Actief in het besluit om PARTIJvdSPORT te starten?
"Vanuit mijn rol bij NL Actief heb ik ervaren hoe de politiek naar sport keek, en in ons geval vooral naar de fitnessbranche. In het begin van de coronatijd werd naar de fitnessbranche nog verwezen als zweethokjes, maar daar is men al meer op teruggekomen. Gelukkig maar. In de gesprekken merk ik dat er al een ander beeld is ontstaan over fitness. Maar in de besluitvorming zie je er nauwelijks tot niets van terug. Sport blijft gezien worden als recreatie, vooral leuk voor de vrije tijd. En er is ook een hele grote groep Nederlanders die niet actief sport, maar een vitale leefstijl kun je ook starten door voldoende te bewegen, op wat voor manier dan ook, en voldoende te slapen. Wij vinden ook dat je een gezonde leefstijl moet belonen. Wanneer je een autoverzekering afsluit betaal je ook minder dan als er minder risicofactoren zijn voor schade. Je moet mensen niet straffen voor hun leefstijl, maar het is wel goed om na te denken over hoe je een positieve prikkel kunt verzorgen op weg naar een gezonde leefstijl.”

Hoe waren de eerste reacties op de lancering van jullie partij?
“Eigenlijk heel positief. Dat is fijn. Met name vanuit ondernemende sporten hebben we al veel mooie berichten ontvangen. Via social media krijgen we enthousiaste feedback. Aan de kant van NOC*NSF en de sportbonden is het rustig. Ik begrijp dat wel. Zij kijken misschien de kat uit de boom en willen weten wat we van plan zijn. Veel mensen zullen mij ook vooral associëren met NL Actief en dus met ondernemers in de sport, maar wij zijn er voor het hele sportlandschap. We hebben een sneeuwbal gemaakt en die willen we laten rollen. We hopen dat mensen uit de sport, maar ook daarbuiten bij ons willen aansluiten om de waarde van sport in ons leven, in onze maatschappij te benadrukken. En er zijn ook gemeentes waar sport wel steeds meer wordt ingezet als middel, maar uiteindelijk ben je wel afhankelijk van hoe sportminded lokale politici zijn om plannen daadwerkelijk uit te voeren. Het zou ook goed zijn als we een smeermiddel kunnen vormen tussen ondernemers in de sport en clubs en verenigingen. We kunnen onze sportinfrastructuur nog veel beter benutten. Tussen 9 en 17 zijn de sportvelden doordeweeks leeg. Ga daar aan de slag met ondernemende sporters en bedrijven. Innovatiekracht zit over het algemeen meer bij ondernemers dan bij verenigingen, anders houdt bij ondernemers hun business namelijk op.”

Zien we jou in de komende jaren terug op Het Binnenhof?
Lachend: “Nee, ik zie mezelf niet op Het Binnenhof lopen. Er zijn mensen die daar veel meer ervaring in hebben en daar nog meer van waarde kunnen zijn. Maar mensen die mij goed kennen, vinden het wel bij mij passen om nu deze stap richting de politiek te maken. We willen vooral een beweging op gang brengen. Ik loop al lang mee in de sportwereld en er verandert veel in positieve zin, maar ook veel dingen gaan heel traag. Hopelijk wordt PARTIJvdSPORT een mooie steen in de Hofvijver. Er moet echt iets veranderen. En wij willen daaraan ons steentje gaan bijdragen. En hopelijk velen met ons.”


Kijk voor meer informatie over PARTIJvdSPORT op www.partijvdsport.nl
Edities