Susanne Swillens van FitHit Zevenbergen wil mensen van de bank af krijgen met Innerva

Verschenen in Bodylife nummer 2 2024


Als praktijkondersteuner somatiek in de huisartsenzorg zag Susanne Swillens met eigen ogen het groeiende probleem van mensen die te weinig in beweging komen. “Ik wilde aan de slag om ze van de bank af te krijgen, alleen wist ik vanuit mijn ervaring dat de stap naar sport voor velen te groot is, om uiteenlopende redenen. Na een zoektocht naar het juiste concept liep ik tegen Innerva aan. Geschikt voor iedereen, zonder prestatiedruk. Binnen FitHit heb ik daar een sociaal aspect aan toegevoegd.”

 
Het maatschappijbrede verschijnsel van te weinig menselijke beweging is niet nieuw, maar wel confronterend als je er beroepsmatig dagelijks mee in aanraking komt. “Door de jaren heen zag ik een duidelijke toename van mensen met overgewicht, hart- en vaatziekten en diabetes, waarvan met name type 2 als een echte welvaartsziekte geldt. Dan heb ik reuma en artrose nog niet eens genoemd, of het herstellen na een operatie. De ervaring leert dat veel mensen in zulke situaties niet op een natuurlijke manier in beweging komen. Ze generen zich voor hun lichaam, hebben nooit echt gesport of voelen zich beperkt door hun klachten. Bij rokers speelt mee dat ze een mindere conditie hebben. In het algemeen kun je beweging ook makkelijk omzeilen door alle gemakken die de maatschappij je aanbiedt. Je gooit de was in de droger in plaats van hem op te hangen, je pakt maar gauw even de lift in plaats van de trap. Naast mentale verschijnselen zoeken mensen elkaar steeds minder op in de maatschappij. Vroeger stond overal de achterdeur open, tegenwoordig lijkt niemand nog tijd voor elkaar te hebben. Het gevaar bestaat dan dat je in een sociaal isolement raakt, zeker wanneer je kampt met een aandoening.”
 
Low profile
 
Van ieder individu valt iets te maken, zo besloot Susanne Swillens voor zichzelf en daarmee gaf ze de aanzet tot FitHit. “Mensen zitten in een vicieuze cirkel en komen daar niet uit. Dus ging ik op zoek naar een manier om ze in beweging te krijgen én om ze met elkaar in contact te brengen. Ik vond hier in Zevenbergen een mooie plek op een zichtlocatie, waar ik mijn idee wilde combineren met mijn specialisatie als leefstijlcoach. Nadat het concept dat ik aanvankelijk op het oog had uiteindelijk toch niet paste binnen het plaatje zoals ik het voor me zag, kwam ik afgelopen najaar op internet een filmpje van Innerva tegen. Een concept dat íedereen in beweging brengt, jong en oud en ongeacht wat iemand eventueel mankeert. Zonder prestatiedruk, want je gebruikt je eigen spierkracht zoveel je wilt. Innerva werkt zonder gewichten en opbouwschema’s. Het blijft allemaal heel low profile en je zit, waarbij altijd ruimte is voor een praatje met anderen. Bovendien hoef je je niet om te kleden en ga je er niet van zweten. Kortom, heel laagdrempelig.”
 
Geen monitoren en tijdschriften
 
Qua timing viel alles mooi samen, want BeMore Fitsolutions stond op het punt om het concept Innerva in Nederland te gaan introduceren. “Voor mij best spannend, want het vergde een behoorlijke investering en aangezien ik niet uit de sportbranche kom, moest ik zelf het wiel uitvinden. Gelukkig weten Joop de Boers en Ruud Morees hoe het werkt in clubs en mocht ik hen allerlei vragen stellen. Dat gaf me een goed gevoel en veel vertrouwen. Ook na de levering bleven ze heel betrokken. Zo kwamen ze een week voor de opening van FitHit in april een kijkje nemen, samen met twee vertegenwoordigers van Innerva uit het Verenigd Koninkrijk en Canada. BeMore Fitsolutions leverde een serie van negen banken en daarmee doorlopen onze cliënten een programma van een halfuur, maar ze mogen er ook gerust drie kwartier over doen. We draaien rustige achtergrondmuziek, die niet opzwepend werkt. Er is altijd iemand van ons aanwezig - mijn collega Patricia Giroldi of ik - en we schenken goede koffie aan de grote tafel. We vinden dat sociale aspect erg belangrijk: verbinding tussen mensen leggen. Bewust hebben we geen monitoren opgehangen en geen tijdschriften neergelegd, want we willen juist contacten tot stand brengen. Indien nodig starten we zelf het gesprek.”
 
Zorgverzekeraars
 
Het praatje over het laagdrempelige bewegingsconcept Innerva zingt snel rond, want in korte tijd meldden zich al diverse gegadigden bij FitHit, mede getriggerd door een gratis proefles. Swillens: “Zelfs een jongen met MS, die in Zoetermeer woont. Laat ik trouwens benadrukken dat dit zeker niet alleen voor mensen met een beperking of voor senioren is. Integendeel. Iedereen heeft er baat bij om lekker met het hele lijf te bewegen. Ideaal ook om het te combineren wanneer je bij een fysiotherapeut loopt. Die behandelt een bepaalde klacht, waar Innerva het hele lichaam aanspreekt, zonder het risico op overbelasting. Dat vormt tevens een prettige wetenschap en een heel veilig idee voor mensen die in onze prestatiemaatschappij soms ongemerkt over hun grenzen heen gaan. Om de drempel verder te verlagen richt ik me nu op de wereld van zorgverzekeraars. Door een goed onderbouwde aanbesteding te krijgen hoop ik het innovatieve concept zodanig te kunnen presenteren dat er op termijn een gedeeltelijke vergoeding mogelijk is. In het Verenigd Koninkrijk heeft Innerva zich al bewezen en in andere landen wordt het momenteel ook uitgerold. Zelfs heb ik me met FitHit nu aangesloten bij de Meedoenregeling, een regionaal initiatief dat zich richt op mensen met een minimuminkomen. Ik zie dit concept niet als sport, maar als participatie.”
 
Meer informatie: www.fithit.nl / www.bemorefitsolutions.nl
Edities