Fitness: de voorhoede van inclusiviteit in sport

Verschenen in Bodylife nummer 2 2024


In een tijd waarin de roep om inclusiviteit en diversiteit in alle sectoren van de maatschappij steeds luider klinkt, neemt de fitnessbranche een bijzondere plaats in. Recentelijk heeft NOC*NSF, in opdracht van het ministerie van VWS, een campagne gelanceerd die gericht is op het bevorderen van inclusiviteit in de sport. Dit is een welkome stap, want hoewel inclusiviteit een breed gedragen doel is, laat de praktijk in veel sportsectoren nog te wensen over. Er is één sector die als toonbeeld van inclusiviteit kan dienen: de fitnesssector.

De kracht van de fitnesssector ligt in zijn openheid en laagdrempeligheid. Waar veel traditionele sportverenigingen werken met ‘gesloten gemeenschappen en lidmaatschappen’, biedt de fitnessbranche een inclusieve en diverse omgeving waar iedereen welkom is. De verschillen zijn al merkbaar bij de eerste stap die je zet richting deelname. Bij fitness mag en kun je altijd en overal instromen en meteen meedoen. Dat is bij bijvoorbeeld de georganiseerde sport een stuk moeilijker. Stap halverwege een seizoen maar eens in bij een team, terwijl je de tak van sport nog onder de knie moet krijgen. Je kunt er nog niet veel van, dus de kans is groot dat je bij trainingen vaak wordt overgeslagen en bij wedstrijden op de bank mag toekijken. Deze initiële barrière kan ontmoedigend werken.

Vergelijk dit met een gemiddelde fitnessclub, waar je bij binnenkomst direct bij de receptie wordt gevraagd hoe ze je van dienst kunnen zijn. De sfeer is ongedwongen en verwelkomend, ongeacht je leeftijd, geslacht, niveau of welke andere kenmerken dan ook. Deze toegankelijkheid en het breed gedragen gevoel van welkom zijn essentiële elementen die de fitnesssector onderscheiden.

De diversiteit binnen de muren van een fitnessclub weerspiegelt de maatschappij in het klein. Jong en oud, man en vrouw, en iedereen daar tussenin of daarbuiten, traint zij aan zij. Dit neemt niet weg dat ook de fitnesssector zijn uitdagingen kent. Zo kan de atmosfeer in sommige clubs - waar soms 'Bokito-gedrag' heerst - als onplezierig en intimiderend worden ervaren, voornamelijk door vrouwen. Dit zijn echter kwesties die aanwijsbaar zijn en waaraan gewerkt kan worden, in tegenstelling tot de onzichtbare drempels in andere sporten.

Met ongeveer 4 miljoen deelnemers binnen de fitnesssector in alleen al Nederland, is het duidelijk dat onze sector een aanzienlijk deel van de bevolking aanspreekt. Dit enorme bereik biedt een unieke kans als een platform voor sociale verandering, met name op het gebied van inclusiviteit en diversiteit.

De breedtesport, met zijn traditionele structuur en gemeenschappen, kan nog veel leren van de ondernemende en inclusieve benadering van de fitnesssector. De huidige campagne van NOC*NSF, gericht op inclusiviteit, is dan ook niet alleen een oproep tot verandering, maar ook een erkenning van de sectoren die al voorop lopen in deze ontwikkeling. De fitnesssector staat model voor wat mogelijk is wanneer deuren wijd open worden gezet, en laat zien dat sport en beweging voor iedereen toegankelijk kunnen en moeten zijn. Laten we dit momentum gebruiken om de hele sportwereld te inspireren tot meer inclusiviteit, zodat iedereen, ongeacht achtergrond of identiteit, zich welkom en gewaardeerd kan voelen in de sportgemeenschap.
 
Ronald Wouters
Directeur-bestuurder NL Actief
Edities