Wat neemt je klant mee naar huis?

Verschenen in Bodylife nummer 2 2024


Staan we als fitnessprofessional voldoende stil bij het gevoel van onze klanten na een trainingssessie? Zeker bij startende beoefenaars.  Stapt men buiten met extra motivatie of keert men enkel huiswaarts met stijve spieren en een zak met vuile was.  Een goed gevoel is van cruciaal belang voor een toekomstige gezondere leefstijl, voortdurende betrokkenheid en geloof in ons fitnessproces.


Klanten overschrijden meestal met gemengde gevoelens de drempel van onze clubs.  Geladen met twijfels of fitness wel voor hen gaat werken en/of ze een verhoopt resultaat kunnen halen zonder dat van hen onmogelijke inspanningen worden gevraagd.  Niet zelden vragen starters zich na de eerste paar trainingen af waarom ze geen onmiddellijk resultaat zien.  Hoe kunnen we dergelijk ontmoedigend gevoel counteren en hen begeleiden naar een positief perspectief?

Geen tweede kans op een eerste indruk
Onze grootste doelgroep, het grootste potentieel voor onze sector, ligt bij het steeds groter wordende inactieve deel van de bevolking.  Aan ons om met de nodige empathie ons in te leven in hun denkpatronen.  Hoe kijken ze naar ons aanbod, onze clubs en onze professionals?  Als een noodzakelijk kwaad of ontspanning?  Iets om naar uit te kijken of liever niet te doen? 

Wie onze club binnenstapt, zoekt in vele gevallen de oplossing voor een probleem, wil zich jonger voelen of er jonger uitzien.  Meestal liefst zo snel en zo blijvend mogelijk.  Aan ons om niet alleen realistische langetermijndoelstellingen voorop te stellen, maar ook resultaat op korte termijn aan te tonen.  Dit is van vitaal belang om het geloof en de motivatie van klanten te behouden. 

Bij een eerste contact en eerste oefensessie moeten we de haalbaarheid voorop stellen.  Onmiddellijk starten met uitgebreide submaximale testbatterijen werkt meestal contraproductief.  Niemand krijgt graag een slecht rapport.  Meestal weet men goed genoeg hoe het met de fysieke conditie gesteld is.  Men kent de eigen valkuilen van de persoonlijke (on)gezonde leefstijl.   Een laagdrempelige eerste kennismaking op onze, voor velen, angstaanjagende toestellen, kan zorgen voor een gevoel van haalbaarheid.  Wanneer we aanvoelen dat klanten sowieso argwanend en zelfs een beetje angstig kijken naar ons product, moeten we er naar streven dat ze met een goed gevoel naar huis gaan:  ‘Dit kan ik, en dit wil ik nog eens doen’. Wat klanten meenemen naar huis moet meer zijn dan alleen fysieke vermoeidheid en vuile was.   Van bij aanvang moet men een gevoel meekrijgen van mogelijke vooruitgang, empowerment en geloof in de mogelijkheid van langdurige verandering.  Het is onze verantwoordelijkheid om dit gevoel op te wekken, te koesteren en te cultiveren.  Retentie begint van bij het eerste contact.  De basis van motivatie en betrokkenheid leggen we bij de eerste kennismaking.  Een tweede ‘eerste’ kennismaking bestaat niet.

Niet alle resultaten zie je op lange termijn
Uiteraard moet men beseffen dat een proces van leefstijl- en lichaamsverandering tijd kost.  Direct zichtbare resultaten zijn zeldzaam waardoor klanten dikwijls snel ontmoedigd geraken wanneer deze niet optreden.  Sowieso moeten we klanten laten begrijpen dat fitness geen mirakeleffect heeft, maar een essentiële consistente toegewijde reis naar de opbouw van kracht, uithouding en gezonde leefstijl welke wij samen met hen zo aangenaam mogelijk gaan maken. 

Om klanten te laten geloven in de langetermijnresultaten moeten we de wens en de focus op onmiddellijke fysiek veranderingen verleggen naar het proces zelf.  Een proces dat we enerzijds door vlotte sociale contacten en een community ondersteunde aanpak zo aangenaam mogelijk maken en waarbij we anderzijds de aandacht verleggen naar kleine successen en verbeteringen.  Heel snel zal men makkelijk eenzelfde inspanning kunnen leveren aan een lagere hartfrequentie.  Of een hogere belasting halen bij eenzelfde hartfrequentie.  De aandacht vestigen op eenvoudig meetbare parameters van succes.  Een hoger gewicht tillen, de verbetering van looptijd, vermindering van spierpijn na de training.  Vertrouwen versterken en aanmoedigen om door te gaan is een continu proces dat niet eindigt na een eerste kennismaking.  Constante begeleiding, opvolging, resultaat en retentie gaan hand in hand.

Resultaat tonen op korte termijn is van vitaal belang om het geloof in ons product en de motivatie van de klant te behouden.  Door gebruik te maken van eenvoudig meetbare doelen en parameters, prestatiebewaking en feedbackmechanismen kunnen we dit bereiken.  De kleinste verbeteringen in kracht, flexibiliteit, uithouding en algemeen fysiek en mentaal welzijn vormen een tastbaar bewijs van de positieve effecten van hun inspanningen.  Aan ons om daar aandacht op te vestigen, zodat ze zich gesteund voelen in hun reis naar een gezondere leefstijl.

Motiverende omgeving
Wanneer klanten onze clubs binnenstappen, mogen ze niet het gevoel hebben dat enkel prestatie belangrijk is.  Dat net zoals in de klassieke sportclubs enkel medaillewinnaars aandacht krijgen.  Men moet het gevoel hebben dat individuele beleving primeert boven podiumambities.  Succes wordt niet enkel gemeten via kilo’s en km/u.  Geen vergelijking met elkaar.  Iedere extra inspanning richting een gezondere leefstijl verdient een medaille. 

Aan ons om de juiste community en sfeer te creëren die dit uitdraagt.  Een ondersteunende en motiverende omgeving essentieel om het geloof van klanten in het proces en ons product te versterken.  De prestaties welke we vieren zijn de individuele prestaties.

Door het creëren van een positieve en ondersteunende omgeving, het benadrukken van kleine individuele overwinningen en het aantonen van zowel korte- als langetermijnresultaten, kunnen we onze klanten helpen geloven in het fitnessproces en hen gemotiveerd houden om hun doelen te blijven nastreven.  Niet enkel naar huis gaan met stijve spieren en een zak met vuile was.  Een gevoel van vooruitgang, empowerment en vertrouwen meenemen naar huis… na iedere trainingssessie.

Hou je fit,
Eric
Edities