Fitness is veel meer waard dan wat het kost

Bodylife nummer 3 2021

Verschenen in Bodylife nummer 3 2021De verontwaardiging van onze sector, onze professionals en vooral onze klanten, was tijdens de crisis meer dan terecht. De deuren van onze clubs werden zonder nadenken gesloten als betrof het illegale Covid-19 broeihaarden. Weinig of geen uitleg. Enkel focus op risico en niet de minste aandacht voor gezondheid gerelateerde baten. 308 kalenderdagen bleven onze clubs dicht. Eindelijk zijn we terug operationeel, maar het spook van delta en andere varianten blijft rond onze bezorgde hoofden cirkelen.


Via de juridische weg hebben we vruchteloos geprobeerd om dankzij een gerechtelijke uitspraak sluiting in de toekomst te vermijden. Fitness.be gaat nu volop voor de academische troefkaart. Wanneer men objectief kijkt naar de waarde van regelmatig en gecontroleerd bewegen kan er maar één conclusie zijn: fitnessclubs moeten open blijven. Ze sluiten was in het kader van de voorbije gezondheidscrisis één van de grootste vergissingen.

We moeten uitgaan van onze eigen sterkte en meer dan ooit de aandacht richten op de waarde van ons product ‘Fit zijn’ als sterkste wapen tegen corona. Een doeltreffend vaccin via in-spanning i.p.v. in-spuiting. Het zal niet makkelijk zijn, want corona-maatregelen blijven ‘politieke’ beslissingen. We moeten rekening houden met het feit dat het politiek lange termijn denken niet verder reikt dan de termijn tussen opeenvolgende verkiezingen. Gezondheid bevorderende inspanningen en maatregelen worden pas belangrijk wanneer dit vertaald wordt in stemgedrag ten voordele van de politieke initiatiefnemer en zijn partij.
 
Consumentenverenigingen
Als volleerde lijkenpikkers stonden consumentenverenigingen, nog voor de laatste heropening van onze sector een feit was, klaar met een pakket klachten over abonnementen. Zonder deze aan enige validiteitstoets te onderwerpen, of ze te plaatsen tegenover het overgrote deel tevreden klanten, deponeren deze organisaties maar al te graag hun dossiers op de tafel bij de verantwoordelijke ministers. Niet aanvaardbaar maar begrijpelijk, want ook daar is men blind voor de realiteit en wordt focus om enkele, al dan niet gerechtvaardigde, verzuchtingen aangegrepen om zich te profileren als witte ridder. De belangenverdediger van de kwetsbare consument.  Bij ons resulteerde dit in een ontwerp KB omtrent fitnessabonnementen dat enkel kon resulteren in het failliet van een groot deel van onze sector. Dankzij het nodige lobbywerk en de steun van enkele drukkingsgroepen werd dit uiteindelijk terecht afgeblokt. 
 
Nochtans zegt de definitie van consumentenvereniging: een vereniging die opkomt voor de belangen van de consument. Via bekrompen gedachtenkronkels beperken deze belangen zich bij consumentenverenigingen tot enkel euro’s meer of min. Prijs dirigeert hun strategie en in hun voetspoor volgen de meeste politici deze redenering blindelings.

Fit zijn is véél meer waard dan de prijs van een abonnement
Gezondheidseconoom Lieven Annemans stelt terecht dat men bij de toekomstige aanpak van de coronacrisis door een kosten-batenbril moet kijken. Voor onze sector vertaalt zich dit niet enkel in het voordeel van meer weerbaarheid en immuniteit bij fitnessbeoefenaars, maar ook in de garantie op meer kwaliteitsvolle levensjaren. Met of zonder corona. Fitness zorgt voor meer fysiek en mentaal welzijn dat resulteert in extra levensjaren in goede gezondheid. Ook dit heeft zijn economische waarde. Om deze voordelen objectief te kunnen inschatten hebben wetenschappers het begrip Qaly ingevoerd. Dit staat voor Quality-Adjusted Life Year. Op zo’n Qaly plakt men een bedrag wat ondermeer nuttig is om de kost van bepaalde behandelingen af te wegen tegen de winst van gezonde levensjaren. Een gezond levensjaar wordt ingeschat op 40.000€.

Stel dat ieder fitnessbeoefenaar, die de verantwoordelijkheid opneemt voor zijn eigen gezondheid en functioneren, dankzij zijn inspanningen één kwaliteitsvol levensjaar wint, dan verdienen alle Belgische fitnessbeoefenaars, dankzij ons aanbod, al snel enkele miljarden. In tijden wanneer de economische impact van het coronavirus en de daaropvolgende maatregelen onze nationale schuld de hoogte indrijven kan dit tellen.
 
Dit is wat Fitness.be de komende maanden samen met academici objectief en wetenschappelijk in kaart gaat proberen brengen. Dit moet resulteren in een, door academici gedragen, studie waarbij de baten van het openhouden van fitnessclubs worden afgezet tegenover de fysiek, mentale en economische schade van sluiting.
 
Doen wat we beloven
Nadruk leggen op de waarde van regelmatig en gecontroleerd bewegen als wapen tegen corona en andere inactiviteit gerelateerde aandoeningen legt ook een zware verantwoordelijkheid op onze schouders. Als we preventieve gezondheid prediken, moeten we dit ook leveren. Op zijn minst moet ons aanbod, onze begeleiding beantwoorden aan onze beloftes. Klanten moeten fitness consumeren. Onze professionals en onze clubs moeten klaar staan om hen op een aangename manier te begeleiden naar meer weerbaarheid, immuniteit, fysiek en mentaal welzijn.  Dit doe je niet enkel op papier, maar door dagdagelijkse continue inspanningen.
 
Als we meer aandacht willen voor de waarde van ons product dan moeten die waarde ook garanderen.  De prijs wordt dan sowieso ondergeschikt. Als corona ons iets heeft geleerd, dan is het de sterkte en het belang van een gezonde leefstijl. Wij zijn daarvan de ideale leveranciers.We moeten zoveel mogelijk de positieve boodschappen van wetenschappers, professionals en beoefenaars delen. Niet alleen wij, maar ook experten en politici moeten leren om naar onze sector te kijken als uniek en efficiënt voor meer fysiek en mentaal welzijn.  Voor kwaliteitsvolle levensjaren.  Fitnessclubs zijn geen attractieparken en onze professionals zijn geen animatoren.  We begeleiden mensen naar een gezonde leefstijl.  De macro-economische en gezondheid gerelateerde voordelen daarvan mag men nooit meer negeren. 
 
Zeker wanneer we ons uiterste best doen om de omstandigheden zo veilig en hygiënisch mogelijk te maken, moet men beseffen dat we één van de meest essentiële sectoren zijn. Onze clubs openhouden en mensen stimuleren om meer te bewegen is ook een manier om de zorg te ontlasten.  Mensen die ‘intensief zorgen’ voor hun eigen gezondheid en functioneren moet men motiveren en stimuleren. De professionals die hen daar bij helpen zijn onmisbaar en van onschatbare waarde.

‘Mensen kennen tegenwoordig overal de prijs en nergens de waarde van’
- Oscar Wilde

Hou je fit,
Eric

Edities