Blackbox Publishers: Digital Fitness Markt & Trend Rapport

Bodylife nummer 3 2021

Verschenen in Bodylife nummer 3 2021In 2017 is voor het eerst een Europees fitnesssector ecosysteem ontwikkeld en gepubliceerd door EuropeActive en Deloitte. Dit ecosysteem is enkele keren geüpdatet, maar kreeg in 2020 een nieuw en meer uitgebreid karakter. NL Actief onderzoekt tezamen met BlackBoxPublishers stap voor stap de onderdelen van dit fitnesssector ecosysteem. Inmiddels zijn er diverse onderdelen meer gedetailleerd in beeld gebracht. Zoals recent de boutique fitness markt (2019 – Boutique Markt & Trend Rapport) en de rol van fitness intermediairs (2020- Fitness Intermediairs Markt & Trend Rapport).


Binnen het fitnesssector ecosysteem 2020 speelt digital fitness een prominente rol. Zoals uit het huidige ecosysteem blijkt, wordt met digital onder meer, maar niet uitsluitend, bedoeld: online gyms (zoals Fitchannel), connected home (zoals Peloton), apps (zoals My Fitness Pal), wearables en VR/AR-coaching (virtual en augmented reality).

Mede door de COVID-19 crisis is dit spectrum van het ecosysteem steeds nadrukkelijker aanwezig, met meer en meer consumenten die op deze wijze fitness beoefenen. Dat geldt zeker ook in grote mate voor doelgroepen, zoals generatie X en Y.

Het doel van het huidige onderzoek en het te publiceren onderzoeksrapport is drieledig:

  • Kennis en inzicht krijgen in de rol die digital speelt in andere sectoren; hoe heeft de digitalisering en opkomst van technologie in het algemeen zich ontwikkeld en welke lessen kan de fitnesssector hieruit trekken?
  • Kennis en inzicht krijgen in de huidige situatie van digital in de fitnesssector in Nederland.
  • Kennis en inzicht krijgen in welke behoeften fitness ondernemers en consumenten in Nederland hebben met betrekking tot digital fitness.
De centrale onderzoeksvraag luidt: Wat is de stand van zaken met betrekking tot digital fitness in de fitnesssector in Nederland en welke ontwikkelingen en behoeften zijn er richting de toekomst?

In dit rapport krijg je een veelheid aan antwoorden op de deelvragen, weergegeven in een vijftal hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt het thema geïntroduceerd met een kort historisch overzicht, een beschrijving van het segment digital en een beschouwing van de laatste ontwikkelingen in dit marktsegment. In het tweede hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de deskresearch inventarisatie waarbij er profielen werden gevormd van de digitale fitness aanbieders in Nederland. Daarna wordt een blik geworpen op digital in een andere branche, in dit geval de zorg. In het vierde hoofdstuk worden de resultaten van de survey onder digital fitness consumenten belicht. In het laatste hoofdstuk zijn de aanbieders van digital fitness zelf aan het woord via een tiental interviews.

De verzamelde informatie in dit boek geeft een beeld van de huidige ontwikkelingen van digital fitness in Nederland, de ervaringen van de consumenten met digital fitness en de verwachtingen voor de toekomst. Hiermee krijg je inzicht in de rol die digital fitness nu en in de toekomst speelt.

Veel leesplezier!
BlackBoxPublishers
 
Edities