Strategieën naar een gezondere toekomst!

Verschenen in Bodylife nummer 5 2022


We moeten nu echt aan de slag met effectieve strategieën om een trend te breken van de toename van overgewicht, obesitas, diabetes, burn-out en andere chronische aandoeningen. Anders zadelen we de volgende generaties op met bijna onoplosbare problemen.


Een cruciale rol voor professionals!
Professionals in de sport, onderwijs en zorg hebben een cruciale rol in het duiden en delen van essentiële bewustwording op gebied van gezonder leven en een gezondere mindset. Professionals staan in contact met de burger, in de stad en wijk en hebben de mogelijkheid mensen bewuster te maken, te stimuleren en inspireren gezondere keuzes te maken. New Health reikt de professionals de benodigde informatie en tools aan, geheel gratis!

Stel je voor…
Stel je voor dat jij de gezondheid van iemand kan helpen verbeteren, alleen door iemand te duiden op een gratis leefstijlscan en gezond leven mini videocursus? Stel je voor dat je hiermee de essentiële kennis aanreikt die elke Homo Sapiens eigenlijk tussen de oren moet hebben om überhaupt gezonde keuzes te kunnen maken? Stel je voor dat alle professionals, die werken met mensen, naar deze leefstijlscan en kennis update verwijzen en welke impact dat dat zou kunnen hebben op de leefstijl van de volwassenen van vandaag en de opgroeiende generaties?

Wat we niet weten, kunnen we niet veranderen!
De meeste volwassenen en ouderen kennen de beweegrichtlijn niet, de voedingsrichtlijn niet, weten al helemaal niet het ‘waarom’ achter de richtlijnen en velen zitten, omdat ze een ongezonde leefstijl aangeleerd hebben (gekregen), vast in ongezond onbewust gewoontegedrag. De gevolgen zijn desastreus, overgewicht, obesitas, diabetes en burn-out blijven al meer dan vijftig jaar toenemen en de voorspelling voor de opgroeiende generaties is rampzalig. Met een compacte kennis update over de belangrijkste pijlers van gezond leven: Bewegen, voeding en mindset, zal niet iedereen een gezonde switch maken, maar ervaring en onderzoek toont aan dat bewustwording een enorm effect kan hebben op ons gedrag en onze gezondheid.

De essentie compact beschikbaar!
Een team van leefstijl experts uit 6 Europese landen heeft zich in de afgelopen 3 jaar bezig gehouden met het onderzoeken van de essentiële kennis op gebied van leefstijl, die elk mens eigenlijk zou moeten hebben en begrijpen. Deze essentiële kennis is vertaald naar korte video minicursussen, ideaal om als soort van leefstijl advies en leefstijl recept te verstrekken, maar ook ideaal als kennis update voor professionals.

Stimuleer en inspireer naar gezonder leven!
Jij als professional kan een bijdrage leveren aan de gezondheid van de huidige volwassenen generatie en zo ook aan de toekomstige gezondheid van de opgroeiende generatie. Als alle professionals in de zorg, sport en onderwijs deze kennisupdate doorlopen en mensen er naar verwijzen, hebben we samen een eenvoudige en laagdrempelige methode om de gezondheid van mensen te bevorderen.

Gaat iedereen meteen een leefstijl verandering toepassen die de essentiële inzichten leert? Het antwoord is JA! De uitdaging zit er veel meer in om de juiste informatie dermate aan te bieden, dat men dit ook gaat bekijken en doorlopen. Maar de mini videocursus is dermate samengesteld en vorm gegeven, dat iedereen die de moeite neemt om het te bekijken, ook een of zelfs meerdere leefstijl switches neemt.

Neem de proef op de som!
We weten dat dit nogal een bewering is, dat deze informatie iedereen aanzet tot gezondere keuzes maken, maar we dagen je uit, neem de proef op de som, doorloop eerst zelf de mini videocursus en kijk wat het voor je doet.

Ben je er enthousiast over, maak dan gratis een PRO-account aan en biedt het programma aan aan jouw achterban, het is door de ondersteuning van de Europese Unie, geheel gratis!

Haak nu aan bij de Europese New Health bewegen voor een gezondere toekomst!

new-health.eu/nl/register
Edities