Gratis energiecoach voor fitnessbedrijven

Verschenen in Bodylife nummer 5 2022
Voor het derde jaar op rij schuiven we richting de feestmaand december in een tijd van grote financiële uitdagingen voor ondernemers in onze branche. Na twee moeilijke coronajaren waarin clubs in totaal vele maanden de deuren moesten sluiten, tientallen procenten leden verloren en daarna niet alle leden weer zagen terugkeren, trekt nu de energiecrisis ook op onze sector een zware wissel. Het raakt de bedrijfsvoering en het verdienmodel van fitnessclubs, studio’s en personal trainers wederom keihard. Tel daarbij de tekorten op de arbeidsmarkt en de oplopende kosten van personeel, inflatie, producten en diensten, dan moge het duidelijk zijn dat er een groot beroep wordt gedaan op de flexibiliteit, innovatiekracht en ondernemende daadkracht van aanbieders in onze branche.

In dit uitdagende en dynamische speelveld kijkt onze achterban nadrukkelijk ook naar NL Actief als dé belangenbehartiger met de vraag: wat kan de brancheorganisatie voor ons betekenen? Terecht dat ze dit doen. De coronajaren hebben geleerd hoe belangrijk het is dat we als collectief namens de branche en in samenwerking met partners als POS (Platform Ondernemende Sportaanbieders) en MKB-Nederland optreden en lobbyen, volgens onze kernwaarden kunnen opereren en dus slagvaardig, flexibel en vraaggestuurd zijn. Dat wordt ook nu weer van ons verwacht en verlangd. En daar geven we ook invulling aan.

We schaken, zoals dat heet, weer op meerdere borden. Soms zichtbaar, soms achter de schermen. De gesprekken met de overheid vinden veelal plaats buiten het licht van de schijnwerpers. Lobbyen is nu eenmaal vaak stille diplomatie. Het lijkt alsof er niets gebeurt, maar tegelijkertijd is er veel in beweging. Het is alleen niet zichtbaar voor de buitenwereld. Soms is een actie ook heel concreet. Een actueel voorbeeld: in het webinar over de energiecrisis heeft NL Actief toegezegd ondernemers te willen ondersteunen in het besparen op de energierekening. Dat is nu gelukt.

In samenspraak met het ministerie van VWS zijn er vanuit Sport NL Groen gesubsidieerde energiecoaches beschikbaar die fitnessondernemers verder kunnen helpen. De energiecoach doet een kosteloze energiescan op locatie en levert daarna een specifiek energierapport voor het bedrijf op. De energiecoach kan daarna, op verzoek van de club, persoonlijke begeleiding bieden bij het doorvoeren van energiebesparende, duurzame maatregelen naar aanleiding van het energierapport. De inzet van de energiecoaches is gesubsidieerd, daarom kosteloos, en vrijblijvend: ondernemers kiezen er zelf voor om aan de slag te gaan met het energierapport of gebruik te maken van een gesubsidieerd begeleidingstraject van de energiecoach. Interesse in een gratis energiecoach? Laat het ons weten, we helpen je graag verder.
 
Ronald Wouters
Algemeen directeur NL Actief
 
Edities