Alle leden healthy lifestyle practitioners!

Verschenen in Bodylife nummer 3 2022
We weten volgens de WHO te weinig over gezond leven (gebrek aan health literacy en physical literacy) waardoor we moeite hebben met gezonde keuzes maken of gewoonweg onbewust onbekwaam ongezond leven. Het effect tekent zich de laatste 550 jaar steeds extremer af in de maatschappij, kijk alleen al naar de overgewicht cijfers. De WHO, maar ook onze nationale Gezondheidsraad doet samen met o.a. Voedingscentrum en Kenniscentrum Sport en Bewegen verwoede pogingen om ons burgers bewuster te maken, zodat wij meer gezonde keuzes gaan maken. Ze proberen dat hier en daar natuurlijk ook top down te doen, de suikertaks gaat er waarschijnlijk aan komen, maar het is toch vooral ‘eigen verantwoordelijkheid’.

Wat de WHO, Gezondheidsraad en overheden het liefst zouden zien is dat iedereen een healthy lifestyle practitioner wordt. Met andere woorden, dat iedereen een gezond leven cursus doorloopt, waarin de essentiële inzichten van een gezonde leefstijl aangeboden worden, in combinatie met stappen maken, SWITCHES noemen wij die bij Leefstijlclub, om zo uit die onbewuste onbekwame ongezonde leefstijl te komen en in ieder geval dat gebrek aan health literacy op te lossen. Natuurlijk zal eenieder dan nog steeds zelf beslissingen nemen, maar die nemen ze dan in ieder geval op basis van adequate en wetenschappelijk gevalideerde kennis.

Wat is onze rol hierin als fitnessprofessionals? Allereerst is dat natuurlijk mensen optimaal begeleiden en motiveren om actief te blijven. We hebben ook een rol in het stimuleren van meer bewegen buiten de muren van het sportcentrum, de beweegrichtlijn kent immers naast het sporten en spiertraining ook het recreatief bewegen advies, wat overigens vanuit de WHO verhoogd is van 150 naar 300 minuten per week begin 2021.

Additioneel zouden we leefstijl in een breder perspectief kunnen toelichten, waar lopen onze leden tegenaan, wat willen ze bereiken en wat is daarvoor nodig? In een onderzoek wat wij in Weert onlangs gedaan hebben blijken veel leden interesse te hebben in gezonde voeding en management van stress. De kennis op deze vlakken kunnen wij verzamelen, onze expertise updaten en aanbieden in nieuwsbrieven, lezingen, webinars of programma’s.

Misschien moeten we al onze leden wel aanbieden om een healthy lifestyle practitioner te worden. Dan doorlopen ze een gezond leven-cursus, doen een kleine toets aan het eind en krijgen een healthy lifestyle practitioner certificaat A. Met de leefstijlscan kunnen ze zelf en kunnen wij toetsen op welke leefstijlfactoren met vooruitgang heeft geboekt en waar de ruimte nog ligt voor een vervolg.

Ik zeg, alle leden healthy lifestyle practitioner!

John van Heel
EFAA en Leefstijlclub
 
Edities