Liever matisering dan automatisering

Verschenen in Bodylife nummer 3 2022
We leven in een tijd waarin bijna iedereen tientallen tot honderdtallen zogenaamde vrienden heeft op social media-platformen. Tijdens corona waren ze een houvast en dikwijls onze enige link met de wereld buiten de eigen bubbel. Ook sporten werd gedaan met het gezin of in de huiskamer.  Nu blijkt dat we in onze sector, als gevolg van de crisis, en onder zware financiële en economische druk een evolutie zien naar meer verzelfstandiging en automatisering. Vooral dit laatste is vermoedelijk nefast voor de duurzaamheid van onze sector en de betrouwbaarheid van ons aanbod. Sociaal contact is en blijft essentieel voor een goede mentale gezondheid en dus ook voor ons product.  

Uiteraard kunnen we allen genieten van de ‘alleen’ momenten. Tijd voor jezelf zonder veel contact met anderen. Nochtans druist dit in tegen onze natuur. In wezen zijn we niet gemaakt voor eenzaamheid. ‘Einzelgängers’ worden niet voor niks als uitzonderlijk en zelfs bizar bekeken. Vrienden zijn van nature van levensbelang. Oermensen waren als enkeling kansloos tegen wilde dieren en vijanden. In onze hersenen zit daarom het groepsgevoel voorgeprogrammeerd. Het gevoel hebben dat er iemand voor je klaar staat indien nodig. Het gevoel hebben dat je niet wordt uitgesloten. 

Sociaal contact maakt gezonder
Uit een Amerikaans onderzoek van de University of Notre Dame uit 2019 blijkt dat sociale contacten ons lichamelijk gezonder maken. Proefpersonen met veel contacten via een bruisend sociaal leven waren gezonder dan degenen die weinig contacten hadden. Ze waren actiever en uit het meten van hun hartslag bleken ze minder stressgevoelig. Volgens de onderzoekers word je meer ontspannen door leuke contacten en krijg je ook meer zin in activiteiten. Veel sporten resulteert in meer contacten en meer vrienden wat voor een positieve spiraal zorgt. Sowieso zijn de gezondheid gerelateerde voordelen groot. Weinig contacten verhoogt, volgens de onderzoekers de kans op een hartaanval even groot als bij roken of overgewicht.

Onze clubs zijn gekend als ontmoetingsplaatsen. Sociaal contact stimuleren en vriendschapsbanden faciliteren komt niet alleen de retentie binnen onze clubs ten goede, maar bevordert dus ook de gezondheid van onze leden. Uiteindelijk de hoofddoelstelling van onze ondernemingen. 

Vrienden maken afspraken. Afspraken zorgen voor effectief en efficiënt gebruik van abonnementen.  Vrienden worden ambassadeurs.  Ze leren van mekaar, kennen mekaar, lachen met mekaar. Ze maken fitness ‘fun’, één van de moeilijkste drempels welke wij dikwijls voor onze klanten moeten overwinnen. Vrienden zijn rolmodellen, ze inspireren en motiveren. Vrienden zijn geschenken. Een goede trainer combineert dit op een subtiele empathische manier. Hij is niet alleen de geschoolde kennisuitdrager, hij is een motivator, animator en ‘vriend’. Begeleiding afbouwen uit financiële overwegingen en kiezen voor doorgedreven automatisatie is onverstandig en ondergraaft ons zo mooi product.

Uit verschillende studies blijkt dat we vrienden hard nodig hebben. Vrienden geven ons leven meer zin. Ze vergroten onze veerkracht. Dankzij onze vrienden en sociale contacten hebben we minder stress en meer zelfvertrouwen. Vriendschappen verlengen, net zoals een gezonde leefstijl, ons leven.  Vriendschappen en sociaal contact maken deel uit van een gezonde leefstijl. Maak ze ook deel van je aanbod en service.

Samen sporten zorgt voor beter resultaten
Uit verschillende studies blijkt dat samen sport betere resultaten oplevert dan alleen. De tijd gaat sneller, het is aangenamer en je houdt het langer vol.  Dikwijls zorgt een trainingsbuddy ervoor dat je, gedreven door competitie en sociale druk, extra hard je best doet. Je maakt afspraken en haakt minder snel af. Door sociale contacten met gezonde leefgewoontes te combineren wint men niet enkel aan tijd, maar maakt men van een (mogelijke) last een deugd. Men beleeft sowieso meer plezier dankzij de gezellige ontmoeting en glimlach van je buddy en trainer. Successen en streefdoelen kunnen worden gedeeld en makkelijker te bereiken. Onzekerheden en schaamtegevoel verdwijnen door praten en lachen. Partners trekken zich aan mekaar op en worden sterker, zelfzeker, sneller en… gezonder.

Sporten maakt gelukkiger
Wie meer sportief beweegt maakt meer endorfines aan. Niet alleen verlaagt dit het risico op spierpijn en verhoogt het de sportprestaties, maar het zorgt ervoor dat men zich een stuk gelukkiger voelt. Door voldoende intensief bewegen zien we een toename van diverse neurotransmitters waaronder dopamine, serotonine en endorfine. Endorfine doet zijn werk als anti-stress hormoon en dopamine brengt een flinke golf van genot waardoor men zich opperbest voelt.

Uit een onderzoek van het Mulier instituut (2020) blijkt dat regelmatig bewegen psychische klachten zoals depressie en angstgevoelens vermindert. Sportdeelname blijkt een positief verband te hebben met de sociale gezondheid. Uit een grootschalig onderzoek van Yale en Oxford blijkt dat mensen die regelmatig sporten zich slechts 35 dagen per jaar niet gelukkig voelen. Mensen die niet aan sport deden, voelden zich gemiddeld zo’n 53 dagen per jaar ongelukkig. Amerikaanse onderzoekers toonden een significant verband tussen fysieke activiteit en een betere mentale gezondheid.  De impact bleek het grootst bij populaire teamsporten, aerobics en fitness, net zoals 45’ en een frequentie van drie tot vijf keer per week. Uit onderzoek blijkt zelfs dat sporten mensen gelukkiger maakt dan geld. Een sterk argument voor wie twijfelt aan de prijs van een abonnement. Je krijgt een product dat je niet alleen gezonder maakt, maar daarenboven gelukkiger en daar kan geen euro tegenop.

Denk goed na over toenemende automatisatie. We leven in een wereld met toenemende individualisatie en virtuele vriendschappen. Persoonlijk contact versterkt ons product en maakt het steeds waardevoller. Schrap de ‘auto’ uit automatisatie. Kies er niet voor om taken van mensen te laten overnemen door mechanische en elektrische spitsvondigheden. Kies voor het persoonlijke sociale contact en maak jezelf en klanten gezonder en gelukkiger. Kies voor meer ‘maten’ en matisering i.p.v. automatisering.

30 juli is het de Internationale Dag van de Vriendschap.  Grijp deze gelegenheid aan om de sociale verbindende kracht van jouw club, trainers en leden in de verf te zetten. 

Hou je fit,
Eric
Edities