Werven van talenten uit de eigen klantenkring

Verschenen in Bodylife nummer 3 2022
Op deze plaats heb ik de voorbije jaren meerdere malen een pleidooi gehouden voor de kansen die technologische innovatie onze branche biedt. Er komen steeds meer slimme tools om mensen - ook op afstand - te kunnen monitoren en begeleiden naar een gezonder, fitter en vitaler leven. Tegelijkertijd heb ik iedere keer het belang van de professional van vlees en bloed onderstreept. Want ook onze branche heeft goed opgeleide en gediplomeerde vakmensen nodig, met verstand van zaken en gevoel voor mensen. Zij maken in onze sector het verschil.

Vanuit dat belang hebben we in 2021 met succes een subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met die subsidie konden we 800 professionals in onze branche de kans bieden zich verder te scholen. Van die regeling - NL Leert Door - is massaal gebruik gemaakt.

Het Ministerie heeft NL Actief nu een vervolgsubsidie gegeven, opnieuw met als doel om mensen te scholen voor een baan in onze sector. Het verschil met de vorige regeling is dat deze subsidie is gericht op mensen die nu nog niét werkzaam zijn als fitnessprofessional. Dus leden van fitnessclubs die er graag sporten en bewegen, en wellicht ooit hebben aangegeven interesse te hebben in een baan in de fitnessbranche. Of leden die al soms uithelpen, maar een baan in een ander werkveld hebben. Of leden van wie ondernemers inschatten dat een uitdagende en veelzijdige baan als fitnessprofessional heel goed bij ze zou passen. Voor deze groep mensen is de vervolgsubsidie bedoeld.

In totaal kunnen 200 mensen gebruik maken van de regeling om een opleiding tot fitnessprofessional te volgen. Clubs aangesloten bij NL Actief kunnen deze mensen de opleiding tot Fitnesstrainer A aanbieden, waarbij de kosten van de opleiding worden vergoed door NL Actief via de subsidieregeling. Het kost hen dus niets. Tot en met 5 juli kunnen fitnessclubs mensen aanmelden, online via de website van NL Actief. Uiterlijk 8 juli informeren we de aangemelde personen of ze kunnen deelnemen aan de opleiding, die na de zomer start.
Ik kijk uit naar deze groep talenten die de clubs in hun eigen klantenkring werven. Want het is een uitgelezen kans om enthousiaste mensen te binden aan onze branche en hen een nieuw perspectief te bieden. En voor onze leden een kans om een nieuwe fitnessprofessional binnen te halen, op initiatief van NL Actief en met financiële steun van de overheid. In deze tijden van enorme krapte op de arbeidsmarkt een welkome aanvulling. Met 200 professionals extra in combinatie met technologische innovatie kunnen we bovendien weer duizenden Nederlanders begeleiden naar een gezondere leefstijl.
 
Ronald Wouters
Algemeen directeur NL Actief
Edities