Shift van ziektezorg naar primaire preventie!

Verschenen in Bodylife nummer 4 2022


In het concept Integraal Zorgakkoord (IZA) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), wat op 1 januari 2023 in moet gaan, is opgenomen dat patiënten standaard een leefstijlprogramma aangeboden moeten krijgen. Vanuit zorgaanbieders moet er een kanteling komen van curatieve behandeling naar leefstijl, elke zorgaanbieder moet met alle patiënten hun leefstijl gaan bespreken. Gemeenten en zorgverzekeraars zullen zich in de komende jaren specifiek bezig moeten gaan houden met de preventie van vallen bij ouderen, obesitas bij kinderen en overgewicht bij volwassenen.

Gaat de kanteling van ziektezorg naar gezondheidsbevordering en primaire preventie dan nu echt van start? Als dit definitief opgenomen gaat worden in het zorgakkoord, dan zullen zorgaanbieders zich natuurlijk verder moeten bekwamen om überhaupt ook iets over leefstijl te kunnen vertellen en ze zullen partners in de regio moeten hebben, die invulling gaan geven aan de leefstijl behoeften van de patiënten.
Dit zijn natuurlijk uitgelezen kansen voor de fitnesssector. Met name mensen helpen naar een actievere leefstijl, dat is natuurlijk onze core business en als we volgens de Gezondheidsraad beweegrichtlijn willen adviseren, dan hoeven we eigenlijk uitsluitend dagelijkse beweegactiviteiten toe te voegen aan het beweegplan wat we toch al maken voor de deelnemer. Dus niet alleen een fitness schema met conditieactiviteiten en spiertraining, maar ook recreatief bewegen in het schema opnemen.

Verder lijkt VWS zich in dit Zorgakkoord te concentreren op ouderen (valpreventie), kinderen met obesitas en overgewicht preventie bij volwassenen. Gezien dat we als sector toch al flink wat ouderen bedienen, denk ik dat het niet moeilijk zal zijn om van de fitness voor ouderen fitness, misschien in combinatie met budo activiteiten, hier een sterk programma voor op te stellen. Ook op gebied van overgewicht preventie en afvallen hebben we al veel kennis in huis en kunnen we prima invulling geven aan programma’s op deze vlakken. We zullen ze natuurlijk wel moeten verpakken in duidelijk herkenbare doelgroep programma’s.

Nu die programma’s nog goed positioneren zodat de zorgverleners, die straks door kunnen gaan verwijzen, ons ook weten te vinden.    

John van Heel
EFAA opleidingen en Leefstijlclub
Edities