Hoe is het met jouw energie?

Verschenen in Bodylife nummer 4 2022


We zijn nog bezig met het herstel van alle corona ellende en er dient zich alweer een nieuwe stevige uitdaging aan. Kortgezegd: energiecrisis – inflatie – recessie.


Dat dit ook zijn weerslag gaat hebben op onze branche staat buiten kijf. Clubs hebben vele kubieke meters te verwarmen en/of te koelen. De inflatie treft ook de inkoop van sportclubs en als deze negatieve spiraal zich verder ontwikkelt, zal onze bevolking ook gaan besparen op elementaire en secundaire levensbehoeften. Of je sport nu tot het eerste of het tweede rekent: het zal effect gaan hebben op zowel inschrijvingen als uitschrijvingen. Het zit onze branche de laatste jaren op z’n zachtst gezegd niet mee en we zijn er voorlopig ook nog niet vanaf…

De prijsstijgingen rijzen de pan uit
We zijn bij ClubJoy op het moment van schrijven bezig om onze plannen voor 2023 af te ronden. Ook wij hebben te maken met een hele stevige inkoopinflatie. Een simpel voorbeeld: vorige week wilden we een serie programmabanners inkopen voor sportclubs die starten met nieuwe programma’s of hun look and feel in de zaal wat willen upgraden. Prijsstijging ten opzichte van ons vorige aankoopmoment in dit kalenderjaar: 80%!!! En dat voor een product dat wij als pure service zien. Bij de vraag waarom de prijsstijging zo enorm was, kregen we als antwoord dat ook zij te maken hebben met prijsstijgingen van het materiaal, het tekort aan personeel, stijgende productiekosten, et cetera. Het is inmiddels een bekend riedeltje.

Alles één op één doorberekenen aan jouw leden?
Nu zal de grote uitdaging voor ons allen worden om niet enkel één op één kosten door te berekenen aan jouw afnemers: jouw leden. Uiteraard is dit wel een logisch economisch principe als je marges in stand wilt houden. Het zijn echter jouw leden die op alle vlakken worden geteisterd door enorme prijsstijgingen. En hun abonnement op de sportclub kan zeer waarschijnlijk aansluiten in dat rijtje.

Ik geloof sterk dat er met een stukje creativiteit mogelijkheden zijn om jouw value-for-money propositie in stand te houden, zonder dat er te veel gedraaid hoeft te worden aan de knop P van prijs. Je zult niet anders kunnen dan jouw lastenstijging voor een deel door te belasten aan jouw leden. Er zijn echter ook mogelijkheden die dat slechts voor een klein deel noodzakelijk maken. Ik zal je een aantal voorbeelden geven van een mogelijke aanpak, gesteund door voorbeelden uit onze aanpak voor volgend jaar.

Een klein beetje omhoog op het basisproduct, meer waarde toevoegen aan de dienstverlening
ClubJoy staat bekend als een partij met een gunstig tarief ten opzichte van de andere partijen in de markt. Met prijsstijgingen op zo ongeveer onze volledige inkoop zullen we iets moeten doorberekenen aan onze afnemers. We hebben opnieuw doorberekend wat de invloed van de kostenstijging is op onze marges. Die is best stevig. Toch zullen we slechts een klein deel daarvan doorberekenen aan onze vaste afnemers.

Daarbij kiezen wij ervoor om een flinke service toe te voegen aan ons vaste product. On demand at home workouts zullen met ingang van 2023 worden toegevoegd aan de dienstverlening van ClubJoy. Dit zonder dat onze afnemers, clubeigenaren welteverstaan, daar extra voor hoeven te betalen.

Daarmee geven wij clubs een tool om meer omzet per lid te genereren, óf een grotere groep naar een premium abonnement te bewegen, óf een at home only abonnement te gaan voeren.

Hoe krijgen we dit voor elkaar? Gebruikers van het at home platform vertegenwoordigen een waarde. Door dit beter uit te nutten, hoeven we de service niet door te belasten aan onze leden. Dit terwijl we wel een tool in handen geven waarmee de club eenzelfde optie door kan voeren: integrale prijsstijging, maar je krijgt als lid wel meer waarde voor jouw geld.

Target: meer omzet op het basisproduct > focus op ledenwerving
Ook deze is vrij simpel. Wij koesteren onze bestaande leden, toch zullen we ook meer focus gaan leggen op de werving van nieuwe leden. Op het moment dat je (veel) meer omzet haalt uit je basisproduct, zal ook het rendement gaan toenemen. Ook bij een sportclub is het zo dat de marges omhoog gaan als er meer mensen gebruikmaken van dezelfde ruimtes en lessen. Dit omdat basiskosten niet parallel oplopen met het aantal leden dat gebruik maakt van jouw club.

Onze tip: focus op de WAARDE van jouw aanbod en niet enkel op de prijs. Ondanks dat het slechte tijden zijn waarin alles duurder wordt, hebben we van het coronatijdperk geleerd dat een goede gezondheid essentieel is - en moet blijven - om je te wapenen tegen ziekte.

Als we het dan toch over kosten moeten hebben. Een tip voor een ondernemer met programma’s van onze concullega’s op het rooster: je kunt 50% besparen op je uitgaven op groepslessen als je ze bij ons afneemt. Dan heb je al een deel van je energierekening terugverdiend.

Excuus voor de schaamteloze commerciële uiting in het bovenstaande stukje. Ik kon het niet laten.

Kostenefficiëntie in kaart brengen loont
Jouw volledige exploitatie nog eens doorlichten om te kijken waar voordelen te behalen zijn, zorgt voor een directe kostendaling aan jouw zijde. Wat jij weet te besparen hoef je niet door te berekenen aan jouw leden. Het voordeel komt als de tijden ten goede keren. Jouw bedrijf draait zeer kostenefficiënt, terwijl je op het moment dat economisch de zon weer schijnt eenvoudiger ingrijpender kostenstijgingen door kunt belasten aan jouw leden.

Voor ons betekent dit dat we onze volledige inkoop en productie nog eens onder de loep hebben genomen. Het blijkt dat we sommige zaken al jaren op dezelfde manier doen omdat het “nu eenmaal zo gaat”, terwijl er voor deelgebieden wel degelijk (kosten)efficiënter gewerkt kan worden. Daarnaast kunnen we door de invoering van een instructor app bepaalde handelingen in ons distributieproces schrappen.

Ga de samenwerking aan met sectoren, of investeer in segmenten die minder te lijden hebben
Er zijn sectoren en bedrijven die het zeer voor de wind gaat. In deze sectoren kun je wellicht commerciële slagen slaan. Maatwerk leveren met lifestyle pakketten voor medewerkers van deze bedrijven. Inzetten en door ontwikkelen op jouw PT-segment is ook een voorbeeld. Uiteraard krijgt elke burger te maken met kostenstijgingen. Er zijn echter ook mensen die het minder hard treft.

Tot slot: zorg ervoor dat een bezoek aan jouw bedrijf zorgt voor een lach op het gezicht van jouw leden!

Hoe je het ook wendt of keert, elk bezoek van jouw leden aan jouw bedrijf moet de moeite waard zijn en blijven. Zorg er gewoon voor dat het tof is bij jou. Er is al genoeg negatief geluid. Een bezoek aan jouw club moet voelen als een uitje. Een moment om even stoom af te blazen en zowel fysiek als mentaal op te laden. Zet ‘m op, wees positief, creatief en inventief!
 
Edities