Meedoen aan het collectief is investeren in je eigen club

Verschenen in Bodylife nummer 4 2022


Ik krijg af en toe de vraag waarom NL Actief als branchevereniging ook zelf collectieve campagnes opzet en activiteiten organiseert. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan tijdens de sluiting van onze sector door de coronamaatregelen, dat doen we nu in september opnieuw met de #BEACTIVE DAY om mensen te stimuleren om te gaan bewegen en gezonder te leven. Want Nederland is er na twee coronajaren niet fitter, gezonder en vitaler op geworden. Wij pakken de maatschappelijke opdracht graag op om een gezondere leefstijl te promoten.

Terug naar de vraag: Waarom doen we dat? Mijn antwoord: Omdat landelijke, collectieve campagnes ook een impuls geven aan alle individuele fitnessbedrijven en studio’s in Nederland. Meedoen aan het collectief is namelijk ook investeren in je eigen club. Dat lijkt in eerste instantie misschien niet logisch. Fitnessondernemers zijn immers dag-in, dag-uit bezig met hun eigen bedrijf, bedienen een lokale markt en zijn druk in hun eigen regio om een nog bekender merk te worden. Waarom, zo hoor ik u denken, heeft het dan zin om mee te doen aan landelijke campagnes? De ondernemer kan zijn of haar tijd toch veel beter besteden aan activiteiten in de eigen regio?

Ik begrijp die reactie. Natuurlijk zijn ondernemers vooral met hun eigen bedrijf bezig. Ze hebben vooral een individueel belang. Maar, vind ik, ze hebben óók een collectief belang dat hun eigen organisatie overstijgt en dat ze met hun branchegenoten delen. Je kunt daardoor ook ‘profiteren’ van alles wat er landelijk gebeurt om onze sector nog beter te positioneren, om de overheid, het maatschappelijk middenveld en de media positief te beïnvloeden, om de trots mee uit te dragen dat ze met hun bedrijf een radar in de vitaliteitsmotor van Nederland zijn en zo een belangrijke maatschappelijke rol vervullen. Dat levert ondernemers individueel ook veel op, omdat ze lokaal kunnen meeliften op bijvoorbeeld de landelijke lobby, besluiten en beeldvorming. Als collectief krijgen we veel meer voor elkaar dan dat clubs dat individueel of in kleine netwerken doen. Samen staan we sterker, samen zijn we de vitaliteitsmotor van ons land.

Ik schreef het woord profiteren een paar regels eerder tussen haakjes. Omdat profiteren meerdere kanten heeft. Je kunt profiteren van een collectief waaraan je zelf bijdraagt, maar ook profiteren van de inzet van anderen. Neem bijvoorbeeld het lidmaatschap van branchevereniging NL Actief. Als je geen lid bent, profiteer je van de inzet van anderen zonder daar zelf een bijdrage aan te leveren. Dat klinkt mooi: Voor een dubbeltje op de eerste rang zitten, terwijl het niet eens een dubbeltje kost. De vraag is: Wil je dat als ondernemer? Dat jouw collega’s het werk verrichten en jij gratis meelift? Het zou mij een heel ongemakkelijk gevoel geven.
 
Ronald Wouters
Algemeen directeur NL Actief
Edities