Hoe de KNKF samen met NL Actief de fitnessbranche wil versterken

Verschenen in Bodylife nummer 6 2020


De Koninklijke Nederlandse Kracht- en Fitnessbond is aan een opmars bezig en hoopt het aantal leden uit de fitnessbranche in de komende jaren te doen laten groeien. De KNKF ziet zichzelf niet als een concurrent van branchevereni­ging NL Actief, maar wil nog meer de brug slaan tussen de wedstrijdsport en de breedtesport. Wij spraken met voorzitter Paul Lengkeek over zijn ambities.


Het doel van de KNKF is om de bruggen te slaan tussen fitness- en vechtsportscholen en de topsport. “Wij willen daarvoor de samenwerking aangaan met NL Actief en zij staan daarvoor open. We willen graag hun visie en mening meenemen in onze plannen. We willen elkaar daarmee versterken voor de fitnessbranche”, vertelt Lengkeek, sinds vijf jaar de voorzitter van de KNKF, via een beeldverbinding. “We willen de KNKF in de komende jaren verder professionaliseren. In grote lijnen zijn we net als NL Actief een belangenbehartiger, maar er is zeker overlap. Samen willen we de markt sterker maken.”

AANBOD UITBREIDEN
De KNKF werd 117 jaar geleden opgericht en bestond toen nog vooral uit werkzaamheden voor het gewichtheffen en worstelen. “In al die jaren hebben we ons vooral gericht op de wedstrijdsport. In de tussentijd is powerliften bij de bond gekomen. En we hebben een nieuwe worstelstijlen omarmd: sambo en armworstelen. Aan de fitness- en krachtsport kant hebben we nu o.a. functional fitness. Functional fitness is de non-profit versie van CrossFit. De Internationale Functional Fitness Federa tie wil functional fitness als formele sport gaan neerzetten en aansluiten bij de IOC. Ze hopen als demonstratiesport mee te doen aan de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles”, aldus Lengkeek.

De KNKF is aangesloten bij NOC*NSF. “Als voorzitter van de bond wil ik stappen vooruit zetten, net als NOC*NSF. We willen de breedtesport benaderen en ons meer die kant op ontwikkelen. We zijn nu nog vooral gericht op top- en wedstrijdsport, maar ook de breedtesport willen we aanvliegen. Dan kom je in onze tak van sport uit bij de fitnesssector. Toch is van 75 procent van alle organisaties die bij ons is aangesloten al een commerciële sportschool. De rest is verenigingen. Dan moet je denken aan worstel- of studentenkrachtsportverenigingen. Veel sportscholen die nu bij ons zijn aangesloten hebben leden die meedoen aan bijvoorbeeld een powerliftcompetitie”, vertelt de voorzitter van de bond.

“Ik vind het belangrijk om meer sportscholen te laten zien dat we hen kunnen bijstaan. Zeker in deze coronaperiode. We kunnen hun belangen vertegenwoordigen richting NOC*NSF, maar ook richting het ministerie van VWS of de gemeente. We bieden ook opleidingen aan. Vroegen hadden we nog het KNKF Kenniscentrum, maar die kwam tot stond door subsidies en is toen dat stopte ook weer ter ziele gegaan. Nu willen we iets soortgelijks op eigen kracht weer opbouwen. Dan doen we nu al met de opleidingen krachttraining, functional fitness en powerlifting. We willen ons aanbod uitbreiden.”

KENNISPARTNERS
Lengkeek en de KNKF sloten vorig jaar een partnership met Europe Active. “Zij zijn voor ons een heel waardevolle kennispartner in de fitnessbranche. Zij zijn uiteraard gericht op Europees niveau, maar hebben een goed beeld van hoe de fitnessmarkt zich ontwikkelt en welke vraagstukken spelen. Op nationaal niveau is NL Actief een kennispartner. We merken dat steeds meer sportscholen hun weg vinden naar ons. Niet alleen vanwege wedstrijdsporters die bij hen trainen, maar ook vanwege de eis die gemeenten kunnen stellen. Zo heeft de gemeente Den Haag de Ooievaarspas. Mensen met een minimuminkomen kunnen daarmee sporten. Sportcentra dienen dan wel aangesloten te zijn bij een bond”, aldus Lengkeek.

Onder zijn leiding vaart de KNKF een nieuwe koers. “Tussen 2000 en 2014 was de bond een federatie met verschillende sportbonden. Vanaf 2014 zijn we gefuseerd. De eerste jaren stonden in het teken van een goede structuur neerzetten. Ook in financieel opzicht. Sinds twee jaar zijn we weer in staat om vooruit te kijken. We waren daarvoor vooral gericht op de opbouw. We willen meer een impact maken. Ook richting meer commerciële sportscholen. We kunnen hen bijstaan met onze kennis van de topsport en die toepassen op de breedtesport waar het kan. Ook richting de mogelijkheden met het Nationaal Sportakkoord. Daarnaast bieden we als KNKF ook kortingen op verzekeringen voor de leden.”

ONDERSCHEIDEN VERMOGEN
In coronatijd was Lengkeek betrokken bij de totstandkoming van aangepaste sportprotocollen. “Door mijn nauw betrokken rol bij NOC*NSF kunnen we onze leden ook weer goed en snel informeren over de protocollen en maatregelen. We leveren maatwerk voor iedere tak van sport binnen onze bond. Na persconferenties van het kabinet komen bij ons vragen binnen en vervolgens helpen wij de leden met die vraagstukken. We schreven trouwens ook mee aan een brandbrief naar de overheid om de waarde van sporten voor de algehele gezondheid te blijven benadrukken. Ook bij de besluitvorming van het kabinet rond Covid-19”, aldus de voorzitter.

De KNKF wil in de komende jaren een nog prominentere rol spelen in de fitnessbranche. Daarbij richt Lengkeek zich vooral op de stand alone-sportscholen. “Ik heb goed contact met mensen bij de grote ketens, maar ik denk dat wij vooral de kleinere sportscholen van dienst kunnen zijn met onze kennis en diensten. Zij voelen de hete adem van de ketens in hun nek en willen zich blijven onderscheiden. Als personal trainer wil je je gesteund voelen. Die rol kunnen wij samen met NL Actief vervullen. We moeten ons als bond ondernemender opstellen en bij goede partijen en initiatieven aansluiten om speerpunten aan te pakken. Dan gaat de sneeuwbal rollen en kunnen we als KNKF een mooie ondersteunende rol spelen in de fitnesssector.”

Wil je meer weten over de Koninklijke Nederlandse Krachtsport & Fitnessbond (KNKF)? Ga naar www.knkf.nl
Edities