Column: Eindelijk een eigen politieke vertegenwoordiging

Verschenen in Bodylife nummer 6 2020


Het is een terugkerende proefballon die al jaren rondom verkiezingen wordt opgelaten: zou Nederland een politieke partij moeten krijgen die zich focust op sport en bewegen? Heeft Nederland behoefte aan een minister van Sport? De proefballonnen leidden telkens tot boeiende discussies en stellingnames, maar niet tot daadwerkelijke actie. Dat is nu veranderd. Met ingang van 6 november telt Nederland de PARTIJvdSPORT. Een politieke lobbypartij die tegelijkertijd politiek neutraal is. De PARTIJvdSPORT staat geen politiek links of rechts gedachtegoed voor, maar staat voor een gezonde(re) samenleving waarin iedereen de mogelijkheid moet hebben om gezonder, fitter en vitaler te kunnen leven.

Als medeoprichter van de PARTIJvdSPORT heb ik natuurlijk de vraag gekregen ‘waarom lukt het nu wel met een eigen politieke vertegenwoordiging?’ Het antwoord zit besloten in de tijd waarin we leven. Corona is op twee manieren een katalysator voor de oprichting van de PARTIJvdSPORT.

Om te beginnen: één van de belangrijkste lessen van de voorbije maanden is dat de (ondernemende) sporten beweegsector geen verankering in politiek Den Haag heeft. Dat werd pijnlijk bevestigd door uitlatingen van politici die een beeld schetsten van onze sector die geen recht doet aan de professionele en verantwoorde wijze waarop wij mensen helpen om gezonder en vitaler te leven. Het werd ook bevestigd door de manier waarop onze branche werd gepositioneerd in de ‘volgorde van heropenen’. Uit de gesprekken en contacten die we hebben gehad met ministers, Tweede Kamerleden en ambtenaren bleek eveneens dat er een discrepantie bestaat tussen beeldvorming en realiteit. De ondernemende sport staat al jaren aan de zijlijn van de politieke besluitvorming. Van die afhankelijkheidspositie willen en moeten we af. Dat is nu gebeurd met de oprichting van de PARTIJvdSPORT.

Ten tweede: de coronapandemie heeft onomstreden aangetoond dat gezond leven van levensbelang is. PARTIJvdSPORT wil structurele, preventieve investeringen in leefstijl en leefomgeving, zodat mensen hun metabole gezondheid en weerstand kunnen verhogen. Sport en beweging is een preventief medicijn voor heel veel ziekten. Ook het immuunsysteem wordt sterker door genoeg beweging. Om dat te kunnen realiseren, zullen we moeten blijven innoveren, professionaliseren en samenwerken. Samen met sociale partners, overheid en politieke daadkracht kunnen we binnen Nederland een échte sport- en beweegcultuur ontwikkelen. Op die manier zullen nog meer mensen aan sport- en beweegactiviteiten deelnemen en gezonder leven, en kunnen volgende generaties vitaler opgroeien. Met die ambitie kunnen wij een verbintenis aangaan met iedere andere politieke partij in Nederland. Die handreiking doen we graag.

Ronald Wouters
Algemeen directeur NL Actief
Edities