Makkelijke digitalisering via Sony Advagym: klantenbinding ligt voor het grijpen

Verschenen in Bodylife nummer 6 2020


Digitalisering, die horde willen of kunnen veel sportscholen nog niet nemen. “Jammer”, meent Bob Noldus van Stex Fitness Europe. “Er liggen oprechte kansen om meer omzet te behalen en de drempel voor de investering hoeft niet hoog te zijn.” Hij doelt ermee op Advagym van Sony, een veelzijdige app die zich makkelijk door de gebruikers laat installeren en die nagenoeg geen aanpassingen aan de accommodatie vergt.


Tekst: Aart van der Haagen

Vluchtige trends en daadwerkelijk nuttige innovaties kan Noldus als geen ander onderscheiden, als eigenaar van Stex Fitness Europe, een concept center voor nieuwe ontwikkelingen in de fitnessbranche. “Advagym bestaat al een aantal jaren, maar veel ondernemers weten nog niet wat het voor ze kan betekenen. Kort gezegd komt het erop neer dat je met deze applicatie van Sony op een prijstechnisch aantrekkelijke manier je club digitaliseert. Je leden downloaden de app op hun mobiele telefoon en plaatsen die op een puk, een houder in de vorm van een ronde schijf die aan het trainingsapparaat hangt, waarbij een sensor en een reflector de frequentie van de bewegingen meten. Via het scherm van hun eigen smartphone krijgt de gebruiker precies het programma met oefeningen te zien. Hoeveel setjes? Hoeveel herhalingen? Hoeveel gewicht? Hoeveel tijd staat ervoor? Alle data worden opgeslagen en zo bouw je je eigen trainingsgeschiedenis op. Twijfel je aan de instellingen van de machine of aan je houding, dan klik je op een informatiebutton. Die kan je naar het YouTube-kanaal van je club leiden, waar je eigen trainer uitleg geeft. De app geeft ook advies over de juiste snelheid in relatie tot het soort oefeningen en telt de rusttijd tussen de setjes af, waardoor je vanzelf gestructureerd en gedisciplineerd bezig blijft.”

Inspelen op retentie
“Laten we eens door de bril van de trainer kijken”, vervolgt Noldus. “Die krijgt met Advagym een tool om de klanten te monitoren. De app maakt inzichtelijk wie wanneer en hoe vaak komt en welke machines de persoon met welke frequentie gebruikt. Daarmee kun je inspelen op retentie, want de informatie schetst een beeld van iemands motivatie. Bekend is dat mensen nooit zomaar stoppen; ze verliezen eerst hun enthousiasme. Wanneer de klant van drie naar twee setjes gaat en van twintig naar tien herhalingen, dan geeft dat een indicatie van verminderde belangstelling. In die fase heb je nog de gelegenheid om er invloed op uit te oefenen, door de persoon extra te begeleiden of een ander programma te maken met nieuwe trainingsprikkels. Het wil heus niet zeggen dat iemand eeuwig lid blijft, want aan alles zit een bepaalde houdbaarheidsdatum, maar als je honderden mensen gemiddeld een maand langer aan je weet te binden geeft dat toch een serieuze boost aan je omzet. Daarnaast biedt Advagym je als trainer de mogelijkheid om een specifiek programma voor een klant te ontwikkelen, bijvoorbeeld met intensievere digitale begeleiding. Je laat hem bijbetalen - een extra verdienmodel - dus en schermt het zo af dat alleen degene die ervoor betaalt van de dienst gebruik kan maken.”Automatisch pop-up
Met Advagym heeft de ondernemer niet alleen een middel om het gedrag van leden te volgen en te beïnvloeden, maar ook om de coaches te monitoren. Noldus: “Zo ontstaat vanzelf een trainingsbibliotheek, waarbij kennis en kunde behouden blijven, ongeacht wisselingen in het personeelsbestand. Het systeem leent zich ook bij uitstek via een uitdaging de leden extra te motiveren, bijvoorbeeld een planking challenge met een prijsje voor degene die deze het langst volhoudt. Wanneer klanten binnenkomen, toont hun telefoon automatisch een pop-up die ze erop attendeert, zonder dat je ze één voor één persoonlijk hoeft aan te spreken. Verder verschaft Advagym je een goed beeld van de bezettingsgraad van je apparatuur. Stel dat je iets nieuws wilt plaatsen en daarvoor een andere machine moet opofferen, dan kies je er natuurlijk het liefst een die weinig gebruikt wordt, want dat veroorzaakt de minste weerstand als je die vervangt. Wanneer blijkt dat een bepaald apparaat juist 50.000 keer per maand in beweging komt kun je er wellicht een bij plaatsen, zodat er geen wachtrijen ontstaan.”

Waardevolle kansen
Succesvolle trainingen op afstand via Zoom en andere internetkanalen toonden in de lockdown-maanden van de coronacrisis aan dat er waardevolle kansen liggen in digitalisering. Het verbaast Noldus dat veel sportschoolhouders die nog niet volop benutten. “Trek ik het door naar Advagym, dan zijn er volop mogelijkheden om activiteiten van binnen de club naar buiten brengen. Denk aan mensen die in het buitenland overwinteren, die op vakantie gaan of die graag in de natuur vertoeven. Waarom zou je ze niet een programma met oefeningen voorschotelen die ze kunnen doen waar ze op dat moment zijn? Opties genoeg, dat zie je wel aan het fenomeen bootcamp.” De veelzijdigheid van Advagym komt in het betoog van Noldus duidelijk naar voren, maar wat betekent het voor de sportschoolhouder die via deze technologie wil digitaliseren? “Praktisch gezien hoeft de ondernemer weinig aanpassingen te doen, waarbij het goed is om te weten dat het zich aan de apparatuur van alle merken laat koppelen. Het kostenplaatje hangt af van de omvang van de accommodatie en de wensen, maar vanaf zo’n 10.000 euro kun je het systeem volledig implementeren. Wanneer je er optimaal gebruik van maakt, verdient het zichzelf snel terug. Vanuit Stex verzorgen we de installatie en de support, in samenwerking met Sony. Lager kan de drempel om te digitaliseren niet worden.”

Meer informatie: www.stexfitness.eu
Edities