Column: Tijd voor versterking van ons immuunsysteem van binnenuit!

Verschenen in Bodylife nummer 6 2020


Er wordt veel gesproken over dat we een belangrijke aanpak missen in deze coronacrisis. Geen aanpak die voorkomt dat je corona krijgt, maar een die het risico verlaagt om ernstige complicaties te krijgen. Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog en hoogleraar op het gebied van obesitas en biologisch stressonderzoek in het Erasmus MC in Rotterdam, noemde het bij Jinek ‘De ontbrekende coronamaatregelen’. Eric Vandenabeele van Fitness.be roept op tot ‘Maatregelen die mensen motiveren en stimuleren’ en ‘geef ons maatregelen om angst in te ruilen voor meer weerbaarheid en immuniteit’.

We weten inmiddels, dat overgewicht en obesitas het risico op complicaties significant verhogen, maar weten we voldoende? Welke leefstijl aspecten versterken ons immuunsysteem? De overheid wordt door veel experts opgeroepen in preventie te investeren, en terecht. Ik vind dat het tijd wordt dat er een leefstijl- en preventiecampagne komt, die parallel loopt aan de coronamaatregelen. Een campagne die niet alleen adviseert over de externe maatregelen om het risico om corona te krijgen te verkleinen, maar ook een campagne met interne of persoonlijke maatregelen, die zeker niet voorkomen dat we het krijgen, maar de kans op complicaties aanzienlijk kan verminderen. Bijkomende winst, we worden er gezonder van.

Er is al veel wetenschappelijke informatie beschikbaar; vanuit o.a. de GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie), de Gezond­heidsraad leefstijlrichtlijnen, Voedings­centrum en Leefstijlgeneeskunde. Onderzoek vanuit Nieuwe Gezondheid in het Europese New Health project (www.new-health.eu) en de nationale preventie beweging (www.hoedoejedat.nu) reikt ook veel inzichten aan. Ik onderzoek al jaren de ‘blue zone’ gebieden, waar wordt aange­toond, dat er 20 tot 25 kwalitatieve levens­jaren te winnen zijn voor de gemiddelde burger in de westerse wereld. 7 tot 10 jaar kunnen we langer leven dan gemiddeld, maar nog belangrijker, mensen in de blue zone gebieden hebben geen 19 jaar last van chronische aandoeningen aan het eind van hun leven, zoals wij dat gemid­deld genomen hebben, maar gemiddeld slechts 3 jaar. Dat is een verschil van 16 jaar leed, plus 7 tot 10 extra jaren leven. Gezien de voorspelling van het RIVM, dat overgewicht blijft toenemen, tot meer dan 60% in 2040, en als we dat doortrekken naar 2080, dan heeft 9 van de 10 van onze kinderen straks overgewicht of obesitas. Als vader van 3 jongens, voelt dat niet zo goed, daar moeten we toch alles aan doen, om dat tij te keren.

We hoeven niet te wachten op de politiek, om hier een start mee te maken. Daarom ben ik gestart met het schrijven van een Weerstand Optimalisatie programma. Dit wordt vrij beschikbaar dus als je mensen begeleid op gebied van leefstijl en gezond­heid, deel gerust. Vooralsnog heb ik 8 de­len geformuleerd, het kan echter dat er nog delen bij gaan komen.
  • Deel 1: Introductie
  • Deel 2: Ons immuunsysteem in het kort
  • Deel 3: Weerstand optimalisatie met voe­ding 1: Welke vitaminen en mineralen ver­sterken ons immuunsysteem en waar zit­ten ze in?
  • Deel 4: Weerstand optimalisatie met voe­ding 2. Onze weerstand opbouwen met an­tioxidanten en meer.
  • Deel 5: Weerstand optimalisatie met be­weging 1. Meer weerstand met de Schijf van 3 van bewegen!
  • Deel 6: Weerstand optimalisatie met be­weging 2. Afremmen van sarcopenie en frailty
  • Deel 7: Weerstand optimalisatie met men­tale rust/stress beheersing. Hogere weer­stand met goede slaap, rust en mentale ontspanning
  • Deel 8: Weerstand optimalisatie, wat als het me niet lukt! Optimaliseren van zelf­redzaamheid en eigen regie
De delen worden geplaatst op de blog van www.hoedoejedat.nu en op de Facebook pagina van ‘Leefstijlclub’, ‘healthy ageing’ en ‘Voeding als medicijn, hoe doe je dat?’.

John van Heel
EFAA opleidingen
Edities