Zijn we onderdeel van het probleem of van de oplossing?

Verschenen in Bodylife nummer 5 2020


Tijdens een recent overleg met fitnessondernemers over aerosolen (kleine druppels) in relatie tot de mogelijke overdracht van het coronavirus in fitnessclubs, moest ik opeens denken aan het lied Clocks van de Britse popband Coldplay. Zanger Chris Martin zingt in het bekende nummer de zin ‘Am I a part of the cure or am I part of the disease’. Vrij vertaald: zijn we onderdeel van het probleem, of zijn we onderdeel van de oplossing?

Waarom mijn associatie tussen die songtekst en aerosolen? Omdat ik merk dat ondernemers op twee verschillende manieren naar het vraagstuk aerosolen in fitnessclubs kijken.

Enerzijds: besteed er niet te veel aandacht aan, fitnessclubs zijn veilig, publiciteit schrikt consumenten af, er zijn in Nederland geen grote besmettingen vastgesteld in fitnessclubs, laten we onszelf niet extra op kosten jagen met aanpassingen die mogelijk niet nodig zijn.
Anderzijds: laten we nauwgezet de onderzoeken volgen die nu worden gehouden en zélf proactief maatregelen nemen of aanpassingen doen, om een mogelijke nieuwe sluiting te voorkomen. Ook al zou dit betekenen dat investeringen in ventilatiefaciliteiten nodig zijn. NL Actief kiest voor de laatste zienswijze. We willen geen onderdeel van het probleem zijn, maar van de oplossing.

Al een aantal maanden speelt er een wetenschappelijke discussie over de rol van aerosolen bij de overdracht van het coronavirus - dus de besmettelijkheid - in relatie tot ventilatie in binnenruimten. Een discussie die uiteraard impact heeft op onze branche. Op dit moment buigen onderzoekers in meerdere landen zich over dit vraagstuk. Ook in ons land, waarbij onder meer Sportinnovator, NOC*NSF en het ministerie van VWS betrokken zijn. De uitkomst van het Nederlandse onderzoek wordt de eerste helft van september verwacht. Flankerend daaraan wordt ook onderzocht welke apparatuur en innovaties bijdragen aan een gezond(er) luchtklimaat in binnenruimten, zoals fitnessclubs.

NL Actief volgt nauwgezet en met grote interesse deze onderzoeken, omdat ze van invloed kunnen zijn op de ventilatiefaciliteiten van fitnessclubs en op het ‘open mogen blijven van onze sector´ bij een mogelijk tweede COVID-19 golf. Bovendien kunnen ze bijdragen om het vertrouwen terug te winnen van mensen die zich nu nog niet comfortabel voelen om binnen te trainen.

We volgen de onderzoeken ook om zélf als branche proactief te kunnen inspelen op oplossingen en aanpassingen. We zijn immers de sector van vitaliteit en gezondheid en willen er zeker van zijn dat mensen in een veilige omgeving verantwoord werk kunnen maken van een fitter en vitaler leven.

Als er resultaten van onafhankelijke, wetenschappelijke onderzoeken bekend zijn, zullen we die interpreteren, delen en vertalen naar onze branche. Want als we zélf proactief maatregelen nemen of aanpassingen doen, kunnen we een mogelijke nieuwe sluiting voorkomen. Daar staan we als branchevereniging voor.

Om de vraag van zanger Chris Martin te beantwoorden: ‘we are a part of the cure’.


Ronald Wouters
Algemeen directeur NL Actief
Edities