Voordelen moeten nadelen overstemmen

Verschenen in Bodylife nummer 5 2020


Waarom sluit men fitnesscentra bij het minste risico en blijven we rustig roken, eten, drinken en autorijden? Als we experten en politici mogen geloven heeft de strijd tegen Covid-19 alles te maken met gezondheid van de bevolking. Nochtans werd, toen de tweede golf niet meer was dan een kabbeling, de fitnesssector als eerste weer gesloten. Op basis van een non-argument (een studie uit Zuid-Korea) werd eind juli door de gouverneur van Antwerpen beslist dat fitnesscentra, welke nochtans nauwgezet alle veiligheidsmaatregelen uit het sectorprotocol opvolgden, terug de deuren moesten sluiten. Niettemin hebben mensen nood aan weerbaarheid, vitaliteit, fysiek en mentaal welzijn. Preventieve gezondheidszorg via beweging, de corebusiness van onze sector. Waarom toch dergelijke beslissingen?


Hoe komt het toch dat onze sector zo’n makkelijk mikpunt wordt wanneer autoriteiten hun doortastendheid willen etaleren? Als gezondheid een punt is, waarom missen we eenzelfde krachtdadigheid dan al jaren wanneer het over ongezonde levensstijl gaat. Een pandemie die zijn gelijke niet kent en jaarlijks verantwoordelijk is voor 1 op 5 vroegtijdige overlijdens. Zonder te spreken over de klimaatimpact is het verkeer een grotere dooddoener. Wereldwijd zijn het aantal verkeersslachtoffers niet te tellen en toch gaan we niet in lockdown tot de laatste auto uit het straatbeeld verdwenen is. Roken is één van de grootste kankerverwekkers, en toch blijven ze in de handel. De sigaret is zelfs een aanvaardt excuus om het verplichte mondmasker af te zetten. Hoe komt dit toch?

Omdat het geld opbrengt?
Dit is de makkelijkste, maar misschien ook daarom de meest terechte uitleg. Belastingen op alcohol, sigaretten, benzine en diesel spijzen sinds jaar en dag de staatskas. Waarom een productieve melkkoe slachten?

Fitness brengt rechtstreeks een stuk minder op. Onrechtstreeks, via de besparingen op gezondheidzorg en productiviteit van medewerkers binnen ondernemingen veel meer. Dit is jammer genoeg niet onmiddellijk voelbaar in de jaarlijkse begrotingscijfers. Het effect is reeds meerdere malen berekend op lange termijn. Visie op lange termijn van onze beleidsmensen reikt echter niet verder dan de duur van mandaten en volgende verkiezingen. Daarenboven wordt ‘gezondheid’szorg nog steeds overstemt door ‘zieken’ zorg. Preventie mag op lange termijn misschien veel geld opbrengen, maar een groot deel van de medische en farmaceutische industrie verdient pas wanneer je ziek bent.

Lobbyisten zijn sterker
Niet alleen naar de lobby van de farmacie, maar ook naar de belangen bepleiters van grote industrieën zoals auto, tabak, alcohol, horeca enz. wordt meer geluisterd dan naar ons. We zijn steeds met meer, maar nog altijd héél verdeeld. Het aantal bedrijven en tewerkstelling is aanzienlijk minder dan andere nijverheden. Onze klantenbestanden groeien, maar hun stemgedrag wordt nog steeds niet beïnvloedt door maatregelen tegen onze ondernemingen. Of zo denken de politici toch. Misschien moeten we onze klanten meer mobiliseren en motiveren om ook hun stemmen luider te laten klinken in ons voordeel.

Ongekend is onbemind
Binnen welke bedrijven staat sport en bewegen voor welzijn op het werk hoog op de agenda? Binnen bedrijven waar directie en kader sportief zijn. Een sportieve manager gelooft in de waarde van fitte medewerkers. Misschien kennen onze parlementsleden fitness te weinig. Er wordt wel geïnvesteerd in een fitnessruimte bij onze verschillende parlementen, maar daardoor leert men onze sector nog niet kennen. Een partijgekleurd sportplunje trekken onze volksvertegenwoordigers liever aan op wieler- of loopwedstrijden waar liefst zo veel mogelijk volk en media aanwezig is. Net zoals plaatsnemen in goedgevulde tribunes is dit in coronatijden niet meer aan de orde. Nochtans doet men dit liever. Geloof me… dit mist men. Kiezers worden meer gewonnen door zicht- en ruchtbaarheid dan door dossiers. Sociale media is het veelgebruikte alternatief. Misschien zijn we teveel met onze klanten en ons product bezig. Als we iets willen betekenen, zowel op lokaal als nationaal niveau moeten we politici en experten ook bij ons over de vloer krijgen. Iedere (her)opening moet een reden zijn om ze uit te nodigen. Geef ze desnoods een abonnement. Laat ze kennis maken met je klanten en je product. Laat fitness een gezicht krijgen. Laat fitness een vriend worden, dan is de kans groter dat men in de toekomst met ons rekening houdt en niet over onze hoofden heen beslist. Ons product is meer dan de moeite waard om te leren kennen en te beoefenen.

Voordelen doen opwegen tegen de nadelen
Zou het kunnen dat het risico op Covid-19 besmetting kleiner is in een horecazaak, tijdens een voetbaltraining, in een supermarkt, winkel, dan in een fitnesszaak? In ieder geval zijn er nog steeds geen cijfers die dit aantonen.

Meer dan ooit is het belangrijk dat we alle voordelen van regelmatige fitnessbeoefening in de aandacht brengen. Via onze eigen kanalen, via wetenschappers en via klanten. Als we in de toekomst sluitingen willen vermijden, dan moet iedereen en in het bijzonder de beleidsmensen, zo overtuigd zijn van de voordelen van fitness dat onze sector bij de allerlaatste is om te sluiten en bij de eerste om terug open te gaan. Supermarkten, bakkers, beenhouwers, apotheken en jawel frituren, behoorden voor ons beleid tijdens de lockdown blijkbaar tot de meest essentiële zaken.

Vitaliteit, weerbaarheid, fysiek en mentaal welzijn… immuniteit moet het hoogst op de prioriteitenlijst komen. Onze sector heeft daar zijn corebusiness van gemaakt en moet ook zo erkend worden. We moeten deze boodschap eendrachtig brengen. Groot en klein, low- en high budget. We moeten de voordelen van ons product en onze ondernemingen meer dan ooit in de verf zetten. Ze moeten veel luider klinken dan eventuele nadelen uit een onderzoek van de andere kant van de wereld. Angst voor het verliezen van de voordelen moet groter zijn de angst voor een onzichtbare vijand. We moeten een positieve boodschap brengen waarmee we vrienden en supporters maken. Geen aanvallen want dit creëert vijanden. En wie veel vijanden heeft… die moet veel oorlogen uitvechten.

Hou je fit,
Eric
Edities