Hoe integreer je succesvol een functional training ruimte in je fitnesscentrum?

Verschenen in Bodylife nummer 5 2020

Na (hopelijk) het overwinnen van de crisis, overwegen veel fitnessondernemers nu te investeren om hun aanbod nog aantrekkelijker te maken voor hun klanten. De implementatie van een Functional Training ruimte in je club zou - onder bepaalde voorwaarden - een interessante investering kunnen zijn.


Nu is het tijd om je aanbod eens goed onder de loep te nemen en Functional Training kan daarop een goede aanvulling zijn. Als je de volgende vragen met "Ja" beantwoordt, dan is het op een slimme manier integreren van een Functional Training ruimte in je centrum een overweging waard:
  • Wil je een duurzame investering in je bedrijf?
  • Wil je je bedrijf kwalitatief ontwikkelen?
  • Wil je bij voorkeur een laag investeringsbedrag?

Ja? Dan is een Functional Training ruimte een serieuze optie. Maar hoe pak je dat slim aan?

De marketingmix als strategisch instrument
Laten we eens in een paar stappen kijken naar wat voor jou belangrijk is en hoe je het best mogelijke resultaat kunt bereiken. Hiervoor maken we gebruik van de bekende marketingmix.

De klassieke "4Ps" bestaan uit de elementen: Prijs, Product, Plaats en Promotie - zij vormen de basis van de marketingmix. Simpel gezegd ontwikkel je eerst een strategie voor wat je op de markt wilt brengen, tegen welke prijs je dit product op de markt aanbiedt, welk plaats of locatie hier geschikt voor is en hoe je het beste reclame maakt voor deze strategie. Er is dus veel meer nodig dan alleen het maken en verspreiden van een flyer of social media campagne.

Voor een succesvolle en winstgevende implementatie van een FT-ruimte dien je ook rekening te houden met drie extra pijlers. Daarom breiden we de bestaande "4Ps" uit met drie andere: "Physical Evidence", "People" en "Process".

Physical Evidence
Diensten hebben de eigenschap dat ze niet vtastbaar´ zijn. Hun kwaliteit kan nauwelijks objectief worden beoordeeld door je (potentiële) klanten. Een ´hefboom´ is hierbij de fysieke omgeving. Studies hebben aangetoond dat dit een direct effect heeft op de subjectieve perceptie van de kwaliteit van een dienst. Daarom moet je je er bewust van zijn dat je een geschikte ruimte in je studio nodig hebt of dat je een bestaande ruimte moet verbouwen. Deze moet een aparte status hebben en zal in de toekomst uitsluitend worden gebruikt voor Functional Training. De FT ruimte moet slim worden ontworpen om de winstgevendheid en de kwaliteitsperceptie van je dienstverlening te in balans te brengen. Een professioneel 3-D ontwerp helpt je om de FT ruimte perfect op voorhand te plannen, te implementeren en ermee te adverteren. De ´Look & Feel´ van je FT ruimte beïnvloedt de consument in zijn beoordeling van de nieuwe dienst - zowel positief als negatief. Hiervoor raadpleeg je dus een competente partner die gespecialiseerd is in uitrusting, interieur en inrichting.

People
Wanneer klanten gebruik maken van je diensten, komen ze in de eerste plaats in contact met je personeel dat de dienst uitvoert. Je moet zich dus bewust zijn van het belang van een gedegen personeelsbeleid, aangezien dit het succes in grote mate beïnvloedt. Je hebt medewerkers nodig die met hart, verstand en passie met Functional Training aan de slag gaan. Er is een groot aanbod: van fysiotherapeuten, personal trainers tot ambitieuze sporters, er zijn veel geschikte mensen op de markt. Dit stelt eisen aan jou als ondernemer en aan je (toekomstige) medewerkers. Als werkgever moet je trainers en verantwoordelijken voor Functional Training niet alleen een standaard vorm van beloning bieden, maar ook verdere stimulansen voor ontwikkeling en permanente bijscholing. Een uitgebreid opleidingsconcept of regelmatige bijscholingscursussen en de uitwisseling van ideeën in een community zijn de sleutel tot het recruteren van echte Functional Trainingsspecialisten. Dit omvat enerzijds beroepsopleiding en bijscholing en anderzijds bijscholing op het gebied van management, zoals verkoop, klantenservice of klachtenmanagement.

Process
Het procesbeleid beschrijft het verloop van het serviceproces. In een notendop betekent dit: wat wordt er gerealiseerd wanneer, door wie, met wat en hoe om zo de ideale ervaring te bieden? Bedenk hoe deze processen naadloos kunnen worden geïntegreerd, zodat je zoveel mogelijk klanten in de FT ruimte kunt laten trainen en hen de best mogelijke klantervaring kunt bieden.

Om dit te bereiken verwerk je de klassieke 4P's - prijs, aanbod, plaats, promotie - in een sterke strategie en optimaliseer je ze voor de consument, zodat hij de toegevoegde waarde ervan ervaart. De juiste keuze van de strategie bepaalt of je 10, 20 of meer dan 50 procent van je leden in de FT ruimte trainen en of je investering loont.

Voor jou als eigenaar betekent dit echter ook dat je je bestaande aanbod kritisch moet bekijken op het gebied van kwaliteit, normen en ondersteuning. Functional Training moet een aanvullende en systematische benadering zijn van de training van je klanten. Bovendien moet je uitzoeken of je je FT ruimte alleen wilt gebruiken voor kleine groepstrainingen of dat er alternatieven zijn - en hoe je deze wilt implementeren. Zet je gewoon de apparatuur neer en laat je ze hun gang gaan? Dan gaat dit je klanten nauwelijks toegevoegde waarde bieden! Met een professionele en strategische partner aan je zijde, ontwikkel je een functionerend concept voor je centrum en maak je van je FT ruimte een echt profitcentre.

Conclusie: Neem je volgende investeringkritisch onder de loep en maak met je teamleden duidelijk wat de ´Next Level´ voor jouw bedrijf is. Het integreren van een Functional Training ruimte is relatief gemakkelijk, aangezien het kan worden gerealiseerd vanaf ongeveer 10.000 euro. Met een strategische aanpak en een doordacht concept, behaal je snel rendement op je investering en genereer je extra inkomsten. Bovendien win je aanzienlijk aan kwaliteit, verzeker je je van een unieke positie en maak je aanspraak op een kwalitatief hoogstaand en gevarieerd trainingsaanbod.

ACISO introduceert in Nederland FT-CLUB®, een Internationaal hoogwaardig en succesvol franchiseconcept voor functional training. Meer weten? Neem contact met ons op.
Edities