Case study: hoe ga je om met nieuwe klanten?

I body•LIFE 9I2011

Wat bied je ze? Hoe bereik je ze? Senioren, een interessante doelgroep

Voordelen beweging voor senioren

Senioren die actief bezig blijven en aan lichaamsbeweging doen, beperken niet alleen het risico op overgewicht, maar behouden hun conditie wat een gunstige invloed heeft op hun gezondheid en daarmee hun maatschappelijke participatie. Een actieve levensstijl stelt de komst van lichamelijke aandoeningen uit waardoor het verlies van zelfstandigheid aanzienlijk later komt. Kwaliteit van leven is voor de senioren van tegenwoordig belangrijk, want ‘achter de geraniums zitten’ is er niet meer bij.

Wetenswaardigheden over senioren

• Senioren hechten veel waarde aan kwaliteit. Prijs is vaak een teken van kwaliteit, men wil gerust een hoge prijs betalen voor kwaliteit.

• Senioren zijn prijsbewust. Uit hun oriëntatiegedrag blijkt dat senioren goed op aanbiedingen letten en ruim de tijd nemen om producten met elkaar te vergelijken. Senioren hebben de tijd om eerst relevante informatie te verzamelen. Ze hebben een grote informatiebehoefte.

• Om een senior te overtuigen moeten ze met goede verkoopargumenten worden benaderd. Het is over het algemeen een vrij kritische consument.

• Vijftigplussers houden en genieten van het leven. Goederen en diensten moeten daarin passen.

• Het gezin neemt een belangrijke plaats in, in het leven van de vijftigplusser. Het is van belang daar op in te spelen.

• Belangrijke gebeurtenissen in het leven van 50-plussers zijn: stoppen met werken, geboorte van kleinkinderen enz. Het is verstandig op dit soort gebeurtenissen in te spelen.

(Bron: NISB)

Communicatiestrategie

Senioren hebben levenservaring en laten zich niet meer verleiden door informatie die op een schreeuwerige, snelle manier aan hen wordt gepresenteerd. Ze zijn bereid te betalen voor kwaliteit, maar willen er wel van overtuigd zijn dat ze waar krijgen voor hun geld. Er is een grote informatiebehoefte en de senior van tegenwoordig zal zich goed verdiepen in zijn keuze voordat hij overstag gaat. Het is dus belangrijk om in onze communicatie over een actieve, gezonde levensstijl naar deze doelgroep te focussen op:

• Inhoud aanbod

• Bewustwording

• Voordelen

• Mogelijkheden

• Begeleiding

Senioren van nu willen leven en genieten. Ze reizen, gaan erop uit, ze sporten en hebben interesse in de wereld om hen heen. Ze lezen (regionale) kranten en (huis-aan-huis) bladen, kijken tv, luisteren naar de radio en staan open voor internet om op de hoogte te blijven van wat er speelt in de maatschappij. Besef echter, dat je te maken hebt met een kritische doelgroep met een duidelijk idee over hun eigen wensen en behoeften. Een groep die op zoek gaat naar betrouwbare producten en diensten. Die vooraf duidelijk geïnformeerd wil worden en na hun aankoop wil ervaren dat ze de juiste keuze hebben gemaakt. Ze willen niet afgeschilderd worden als oude, grijze mensen. Fitte, actieve levensgenieters is een uitstraling die beter bij hen past.

Specifiek aanbod

Wat kan de fitnessbranche concreet betekenen voor deze doelgroep? Uiteraard zijn op senioren afgestemde bewegingsprogramma’s een prima onderdeel van het aanbod. Probeer daarbij wel te segmenteren. Een 50-plusser staat nog op een ander punt in zijn leven dan een 70-plusser, is hoogstwaarschijnlijk nog aan het werk, terwijl de 70-plusser minder om handen heeft en dus flexibeler is qua tijd. Bovendien speelt de lichamelijke staat een rol bij wat men nog kan en wil. Geef aan welk niveau van bewegen men kan verwachten.

Kies voor kleine groepen met intensieve begeleiding. Daarbij kan heel specifiek worden ingegaan op functionele trainingen zoals onder andere rugtraining, balans en lenigheid, conditie en uithoudingsvermogen. Ga ook lekker de buitenlucht in als het weer het toelaat; een stevige wandeling in de frisse lucht, gecombineerd met spierverstevigende oefeningen. Zowel de bossen als een park zijn hiervoor prima opties, maar ook een woonwijk kan een prima locatie zijn. Bovendien word je op deze manier gezien, wat weer anderen kan inspireren. Een andere optie is het zoeken van samenwerkingsverbanden: zoek contact met seniorenorganisaties, buurthuizen, verzorgingstehuizen en gemeente om te kijken waar er misschien behoefte is aan een bewegingsprogramma op locatie.

Naast de bewegingsprogramma’s die je biedt, mag het sociale aspect absoluut niet ontbreken. Senioren hebben de behoefte om ‘onder elkaar’ te zijn. Samen bewegen en contact met leeftijdsgenoten is veilig en gezellig. Wellicht is het gezellig samenzijn nog wel belangrijker dan de specifieke invulling van de programma’s die je biedt. Communiceer dan ook duidelijk op welke tijden je welke activiteiten biedt, zodat senioren weten wanneer ze leeftijdsgenoten kunnen treffen. Elke ochtend een vast ‘koffie-uurtje’ na een groepsactiviteit past prima bij deze sociale behoefte. En denk ook eens aan specifieke (thema)evenementen zoals een herfstwandeling, nordic walking clinic met aansluitend een gezamenlijke, gezonde lunch. Mogelijkheden te over.

Senioren van tegenwoordig zitten niet meer achter de geraniums. Een groot deel van deze bevolkingsgroep bestaat uit bewuste levensgenieters. Ze hebben geaccepteerd dat ze ouder worden en proberen te genieten van het leven en alles wat daarbij komt kijken. Dat betekent dat ze deel blijven nemen aan de maatschappij en activiteiten die aansluiten op hun wensen en behoeften. Ze willen zich langer jong blijven voelen. Sport en bewegen kan dus prima aansluiten bij deze interessante doelgroep voor de fitnessbranche.

senioren I business

Anke Hendriks

Marketing Manager bij BenFit.nl,

het voedings- & levensstijlprogramma voor de fitnessbranche.

body•LIFE 9I2011 I

nr1 2019
nr10 2018
nr9 2018
nr8 2018
nr7 2018
nr6 2018
nr5 2018
nr4 2018
nr3 2018
nr2 2018
nr1 2018
nr10 2017
nr9 2017
nr8 2017
nr7 2017
nr6 2017
nr5 2017
nr4 2017
nr3 2017
nr2 2017
nr1 2017
nr10 2016
nr9 2016
nr8 2016
nr7 2016
nr6 2016
nr5 2016
nr4 2016
nr3 2016
nr2 2016
nr1 2016
nr10 2015
nr9 2015
nr8 2015
nr7 2015
nr6 2015
nr5 2015
nr4 2015
nr3 2015
nr2 2015
nr1 2015
nr10 2014
nr9 2014
nr8 2014
nr7 2014
nr6 2014
nr5 2014
nr4 2014
nr3 2014
nr2 2014
nr1 2014
nr9 2013
nr8 2013
nr7 2013
nr6 2013
nr5 2013
nr4 2013
nr3 2013
nr2 2013
nr1 2013
nr10 2012
nr9 2012
nr8 2012
nr7 2012
nr6 2012
nr5 2012
nr4 2012
nr3 2012
nr2 2012
nr1 2012
nr10 2011
nr9 2011
nr8 2011
nr7 2011
nr6 2011
nr5 2011
nr4 2011
nr3 2011
nr2 2011
nr1 2011
nr10 2010
nr9 2010
nr8 2010
nr7 2010
nr6 2010
nr5 2010
nr4 2010
nr3 2010
nr2 2010
nr1 2010
nr10 2009
nr9 2009
nr8 2009
nr7 2009
nr6 2009
nr5 2009
nr4 2009