De mentale route om klanten te helpen doelen te bereiken!

Verschenen in Bodylife nummer 6 2023


Iedereen die start met sporten, doet dat ergens voor. Allereerst (hopelijk) omdat ze het leuk vinden, maar er is altijd een onderliggend doel of verschillende doelen. Vanuit een onderzoek van IHRSA in 2018 bleek dat fitter worden het meest voorkomende doel is, afvallen op nummer twee stond en er fysiek beter uitzien op nummer drie. Voor de fitness trainer en personal trainer is het natuurlijk cruciaal om een goed beeld te hebben van het doel of de doelen van de deelnemer, al is het alleen maar voor het opstellen van een optimaal effectief en veilig trainingsplan. We kunnen als fitness begeleider de deelnemer echter niet alleen fysiek helpen, ook mentaal kunnen we ze ondersteunen.

De eerste stap in elke succesvolle begeleiding is goed luisteren en de doelen en wensen helder krijgen. Dat klinkt gemakkelijker dan het is, want het te algemeen stellen van doelen is minder effectief. Ons brein heeft focus nodig, dus gezonder leven en afvallen of fitter worden is te algemeen. Op welk thema wil men gezonder gaan leven, hoeveel afvallen en hoeveel wil men fitter worden, wat wil men beter uit kunnen voeren bijvoorbeeld. Aan ons trainers de taak om het specifiek te maken, meetbaar dus, zodat we kunnen bijhouden hoe de progressie is en of het doel bereikt is. Vervolgens, om mentale focus op het proces te ontwikkelen, is het nodig dat we de juiste aandacht geven aan het bereiken van het doel. Daarvoor is het dus nodig om specifiek te bepalen wat er voor nodig is om het doel te bereiken. Wat moet ik tussen nu en het bereiken van het doel doen? Het best dit zo specifiek maken, tot op de acties die er morgen, deze week, deze maand voor nodig zijn. Op die manier is er een intentie, een plan en focus.

De grote uitdaging voor de klanten daarna is, het verlies van de focus op de acties om het doel te bereiken. Ons brein werkt zo dat het altijd energie zal proberen te sparen en zal trachten e.e.a. bij het oude te laten. Ons geconditioneerde gedragspatroon zal zich dus op blijven dringen, zeker in de eerste 3 maanden. Dus hoe kan je als begeleider de deelnemer helpen om de focus te houden op het doel en op de acties. Alleen door consistente toepassing van de acties in die eerste 2 à 3 maanden, vormen zich nieuwe neuronetwerken die er op een bepaald moment voor zorgen dat het nieuwe gedrag een gewoonte wordt. Je kan ze helpen door al duidelijk te maken dat die weerstand waarschijnlijk op zal komen zetten en dat het nieuwe gedrag vergeten vaak gebeurt. Daarom is het goed om bv een planning te maken, wanneer ga ik sporten, met wie, hoe help ik mezelf eraan herinneren? Ook is het goed om duidelijk te maken dat ons geconditioneerde brein ervoor kan zorgen dat de motivatie ergens kan dalen en dat we argumenten gaan bedenken om het nieuwe gewenste gedrag niet in te zetten. Als mensen al weten dat dat kan gebeuren en ze kunnen daar doorheen breken, dan is de oude gewoonte snel ‘geknakt’.

Jij kan naast je begeleiding tijdens de training natuurlijk tussendoor de deelnemer ook nog prikkelen, door de trainingen op dag en tijd te plannen en door meteen contact op te nemen als men een keer niet op komt dagen. Het sociale netwerk betrekken is ook zeer effectief en reik de deelnemer essentiële kennis aan over het bereiken van het doel, want kennis is in dit geval mentale kracht om door te zetten.
Helaas hebben sommige mensen echt mentale mindswitch coaching nodig, omdat het oude gedrag te diep verankerd zit. Maar de meeste mensen zijn er goed bij geholpen om duidelijke doelen te stellen, ze meetbaar te maken, een concreet actieplan hiervoor op te stellen en een motivatieplan om de focus te houden.

John van Heel
Leefstijlclub en EFAA opleidingen
 
Edities