Hoe het Nationaal Sportakkoord ook de fitnessbranche helpt

Verschenen in Bodylife nummer 8 2019Het is inmiddels bijna anderhalf jaar geleden dat het Nationaal Sportakkoord werd ondertekend door de minister van Sport (ministerie van VWS), de gemeenten (Vereniging Sport en Gemeenten) en de sportbonden (NOC*NSF). Het hoofddoel is om de organisatie en financiën van de sport in Nederland toekomstbestendig te maken. Hoe komt het Nationaal Sportakkoord nu tot uiting in de fitnessbranche? Wij spraken daarover met NL Actief-directeur Patrick Rijnbeek.


Rijnbeek werkt sinds februari 2018 bij NL Actief, voor wie hij een stimulerende rol wil spelen om de samenwerking tussen de fitnessbranche, zorg en welzijn en de gemeenten te bevorderen en kansen te benutten voor fitnessondernemers. Rijnbeek werkte in het verleden als fysiotherapeut in de wijk, in het ziekenhuis en was programmamanager bij Kenniscentrum Sport. In die functies deed hij al de nodige ervaring in het bevorderen van de samenwerking tussen lokale en landelijke instanties en zorg en welzijn en sport.

Zou je voor degene die nog niet helemaal bekend zijn met het Nationaal Sportakkoord nog eens in het kort kunnen uitleggen waarvoor het akkoord staat?
In de zomer van 2018 hebben het ministerie van VWS, de gemeenten en de sportbonden de handen ineen geslagen om iedereen met plezier, laagdrempelig en in een zo veilig omgeving te kunnen laten sporten. Nu, maar ook in de toekomst. Het gaat goed met de sport, maar er zijn zorgen en wensen. De motorische vaardigheid van kinderen neemt af en er zijn mensen die nooit sporten. We hebben te maken met sportverenigingen die onder druk staan en ook sportaccommodaties die vaak leeg staan. Binnen het akkoord zijn zes ambities, ook wel deelakkoorden, opgenomen. Die gaan nog dieper in op sport en bewegen, kinderen in beweging krijgen en houden, een duurzame sportinfrastructuur, vitale aanbieders en het creëren van een positieve sportcultuur bij sportaccommodaties. De laatste ambitie topsport is net uitgewerkt en is het nog even zoeken welke rol ondernemers in de sport hierin kunnen spelen.”

Welke rol speelt de fitnessbranche in het Nationaal Sportakkoord en hoe speelt NL Actief daarop in?
?
??????“De fitnessbranche speelt een heel prominente rol in het vitaler maken van de Nederlander. Steeds meer mensen vinden de weg naar de sportschool. Door nog beter samen te werken met partners in zorg en welzijn kan die toestroom alleen maar toenemen. Een van onze taken als NL Actief is om de fitnessondernemers te informeren over wat het Nationaal Sportakkoord behelst en hoe ze ook in de praktijk een maatschappelijke rol kunnen spelen. Voor hun onderneming kan het ook een stimulans geven omdat ze meer klanten binnenhalen door samen te werken met de gemeente, zorg en welzijn en verenigingen.”

Wat kan de onafhankelijke adviseur lokale sport betekenen voor een fitnessondernemer?
“Wanneer je wil werken aan de toekomst van jouw club of wil meedenken over de toekomst van de sport en sportclubs in jouw gemeente kun je met de adviseur in gesprek treden. Elke gemeente stelt ook een onafhankelijke sportformateur aan om een alliantie te vormen van sportclubs, de gemeente en andere maatschappelijke organisaties. Zij bepalen gezamenlijk hoe het lokale sportakkoord wordt gevormd. Dat is namelijk per gemeente anders in te vullen. In Terneuzen hebben de mensen wellicht met andere issues te maken dan in Groningen. Het is goed om het Sportakkoord om lokaal niveau te benaderen en na te leven. De lokale sport adviseur helpt jou met kiezen wat voor jouw club goed is.”

Merken jullie dat fitnessondernemers enthousiast zijn over het Nationaal Sportakkoord en zich ook committeren aan het akkoord?
“Laten we voorop stellen dat het geen verplichting is voor de fitnessondernemers om deel te nemen aan het Nationaal Sportakkoord. Steeds meer ondernemers voelen zich maatschappelijk betrokken, maar is er ook nog een groep die nog niet actief deelneemt. Zij willen misschien nog afwachten hoe het Sportakkoord zich verder ontrolt of vrezen een beetje voor de inmenging van andere instanties in hun onderneming. Of dat een lokaal adviseur te veel invloed krijgt op hoe zij als ondernemer te werk moeten gaan. Maar ik denk dat het juist heel goed is om de handen ineen te slaan en samen te kijken naar wat binnen de gemeente speelt, waar behoefte aan is en hoe zorg en welzijn bijvoorbeeld nog beter gecombineerd kan worden met de fitnessbranche. Als een huisarts bij een doorverwijzing van een patiënt een fitnessondernemer kan vertrouwen in een traject om degene meer in beweging te kunnen krijgen, dan helpt dat ook voor de ondernemer. De chemie tussen sectoren kan veel beter. Er is geen blauwdruk voor Nederland om het Nationaal Sportakkoord uit te voeren, daarover gaan de lokale partijen. Als fitnessondernemer kun je daar ook een rol in spelen door in gesprek te blijven en, van binnenuit, invloed uit te oefenen.”

Zijn jullie als NL Actief wel tevreden over de rol die de fitnessbranche op dit moment speelt in het uitrollen van het Nationaal Sportakkoord?
“Als brancheorganisatie hebben we een actieve rol gespeeld in de totstandkoming van het akkoord en we hopen dat steeds meer fitnessondernemers zich maatschappelijk betrokken gaan voelen. Dat kan overigens ook door bijvoorbeeld bedrijfspanden duurzamer te maken. Daarbij worden zij door ons en de betrokken partijen bij het Sportakkoord ondersteund. We merken inmiddels wel dat we als fitnessbranche steeds serieuzer worden genomen als het gaat om de vitaliteit en gezondheid van de Nederlander met het oog op de toekomst. Het lijkt ons verstandig dat fitnessondenemers, als ze nog niet meedoen, toch kijken hoe ze betrokken kunnen raken bij het Nationaal Sportakkoord. Er is bij sommigen misschien nog sprake van koudwatervrees. Dat is niet nodig. De samenwerking met alle partijen die met het Sportakkoord werken is een transparant proces en uiteindelijk levert het voor iedereen een win-winsituatie op. We gaan peilen bij fitnessondernemers om te onderzoeken hoe zij tegen het Nationale Sportakkoord aan kijken en waar zij nog tegenaan lopen of waar ze al wel enthousiast over zijn. We organiseren ook informatieavonden waarop wij specifieker ingaan op de mogelijkheden rond het Nationale Sportakkoord. Als onderdeel van het Sportakkoord worden vragenlijsten uitgezet door het Mulier Instituut, een gerenommeerd onderzoeksbureau in de sport. We hopen dat de maatschappelijke betrokkenheid van fitnessondernemers zich als een olievlek door het land verspreidt. Fitness speelt een grote rol in een de realisatie van alle plannen uit het Nationale Sportakkoord. Om de ambities van het Sportakkoord mogelijk te maken, investeert het kabinet tot en met 2021 elk jaar ruim € 400 miljoen. Maar wat ons betreft houdt het dan niet op. Daar maken we ons als NL Actief sterk voor.”

Wil je meer weten of het Nationaal Sportakkoord? Kijk op www.sport.nl/sportakkoord voor meer informatie of neem direct contact op met de Sportakkoord supportdesk.

Edities