Lesgeven in de taal van de sportondernemer

Verschenen in Bodylife nummer 1 2024


De landelijke Sport- en Preventieakkoorden zouden met hun lokale vertalingen een springplank moeten zijn voor met name sportondernemers om beter in gesprek te komen met gemeenten en het maatschappelijk middenveld. Daarom staken - en dat doen we nog steeds - energie in het aanleren van de ambtelijke taal voor sportondernemers. Begrijp hoe een sportambtenaar of een lokale bestuurder denkt en doet, en probeer daar als ondernemer op aan te sluiten. Want gemeenten spreken van oudsher wel de taal van de georganiseerde sport, maar doorgaans niet die van de (sport)ondernemer. Als je ‘hun taal’ beter beheerst, kun je als sportondernemer lokaal een sterker netwerk opbouwen en ook meedoen in de dans om de uitvoeringsgelden die de akkoorden beschikbaar stellen. Dat was een beetje de gedachte.

NL Actief gaat die volgordelijkheid dit jaar omdraaien. Want bijna de helft van de sportende Nederlanders (45.8%) sport bij een ondernemende sportaanbieder. Binnen deze categorie is fitness de meest beoefende sport- en beweegvorm. Het aandeel van de georganiseerde sport wordt steeds kleiner. Nog maar 26.1% van de Nederlanders is aangesloten bij een sportvereniging, een fractie meer dan het aandeel van de ongeorganiseerde sport (24.2%). Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar de meest beoefende takken van sport onder de bevolking van 4 jaar en ouder. Met andere woorden: zou het niet in de lijn liggen dat gemeenten en het maatschappelijk middenveld zich de taal van de ondernemende sport meer eigen gaan maken? Want als je de sportondernemer begrijpt, heb je toegang tot een veel groter netwerk sporters dan via de georganiseerde of ongeorganiseerde sport.

Het Platform Ondernemende Sport (POS) is in het land al bezig om op locaties de taal van de sportondernemer beter te laten landen bij gemeenten. Dat steunt NL Actief, als medeoprichter en toezichthouder binnen het POS, van harte. We willen dat nu gaan versterken en verbreden. Een eerste verkenning onder sportambtenaren heeft geleerd dat zij vooral benieuwd zijn naar good practices: hoe vindt de ondernemende sport aansluiting bij de lokale sport- en preventieakkoorden? Hoe zijn die projecten tot stand gekomen? En welke taal is er gesproken?

Die nieuwsgierigheid en belangstelling gaan we dit jaar vertalen naar een ‘lesgeefprogramma’ in de taal van de sportondernemer. We gaan good practices ophalen en delen, we gaan de taal van de ambtenaar naast de taal van de sportondernemer leggen. We willen er zo voor zorgen dat gemeenten en het maatschappelijk middenveld beter inzicht krijgen hoe een sportondernemer vanuit zijn of haar businessmodel moet denken en doen. Want als je Nederland fitter, vitaler en gezonder wilt maken, dan is het zinvol om samen te werken met de ondernemende sport. Dan bereik je immers nu al de helft van de sportende Nederlanders. En dat worden er de komende jaren nog veel meer.
 
Ronald Wouters
Directeur-bestuurder NL Actief
 
Edities