29 november 2019

Fitnessclub wordt leefstijlclub in 2029!

John van Heel
Directeur
29 november 2019

NL Actief gaat samenwerken met Reuma Nederland om mensen met een reumatische aandoening op een verantwoorde en veilige manier te laten sporten en met plezier. NL Actief Preventiecentra worden gefaciliteerd en hun beweegprofessionals worden opgeleid om mensen met reuma veilig te laten bewegen. In Nederland hebben inmiddels zo’n twee miljoen mensen een vorm van reuma.

Het eerste initiatief van NL Actief in de richting van preventiecentra, zoals de sportcentra worden genoemd, dateert van jaren geleden. Het beweegdeskundige diabetes protocol en kennisdossier werd ontwikkeld. Een vervolg hiervan was de ontwikkeling van het preventiecentrum keurmerk voor sportcentra. Het sportcentrum moest minimaal één trainer opleiden tot beweegdeskundige diabetes om preventiecentrum te kunnen worden. Tevens moesten sportcentra de procedures kwalitatief borgen in de organisatie, waarna ze een Preventiecentrum keuring konden aanvragen. Kwamen ze door deze keuring heen, dan kon men zich NL Actief Preventiecentrum noemen. Momenteel zijn er al meer dan 130 NL Actief preventiecentra, dus er is inmiddels al een mooi landelijk dekkend netwerk.

De volgende stap was het Beweegdeskundige overgewicht en obesitas protocol, gevolgd door het protocol voor NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel). Nu komt hier dus een nieuw thema bij en een nieuwe expertise voor de beweegbegeleider. Wordt het sportcentrum van de toekomst het preventiecentrum of leefstijlclub van de maatschappij?

In november 2019 gaat NL Actief de uitdaging aan om te gaan onderzoeken hoe de leefstijlclub van de toekomst eruit ziet. Hoe ziet de fitnessclub die zich ontwikkelt tot preventiecentrum en leefstijlclub er over tien jaar uit. Dat is de vraag die NL Actief stelt. In dit artikel waag ik me aan een voorspelling.

Diensten en producten
De leefstijlclub van de toekomst biedt preventie programma’s voor niet alleen diabetes, overgewicht, NAH en reuma, maar ook voor hart- en vaatziekten, mensen met lichamelijke handicaps, kanker, burn-out, astma/ COPD, sarcopenie en meer. Over tien jaar biedt de leefstijlclub een leefstijl- en preventieprogramma, zoals de GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie), maar dan ook begeleid door erkende MBO 4 GLI fitnesscoach. De leefstijlclub van de toekomst biedt naast een preventief sportprogramma ook preventieve doelgroep programma’s in de vorm van cursussen en workshops, waardoor de leefstijlclub ook de leefstijl onderwijs instelling is van de maatschappij. De service van de leefstijlclub is niet alleen op locatie te volgen, maar natuurlijk ook thuis en in de leefstijlclub VR room. Hierdoor zal ook coaching op afstand zich flink ontwikkelen vanuit de leefstijlclub. Omdat de leefstijlclub zich sterk ontwikkeld op het gebied van leefstijl en preventie, zal de dienstverlening voor 50, 60 en 70 plussers in de komende jaren ook alleen maar toenemen.

Het verdienmodel
Naast de lidmaatschapsinkomsten, die nog steeds een basisbron van inkomsten zullen zijn, heeft de leefstijlclub van de toekomst een verdienmodel uit doelgerichte programma’s, zoals programma’s voor een gezonde rug, afvallen, fitter worden, healthy aging, maar ook stoppen met roken, diabetes omkeren, burn-out preventie en de andere doelgroep programma’s zoals genoemd onder diensten en producten. De programma’s, bieden een persoonlijk plan, een educatief plan, een online programma, coaching op afstand, werkboeken en een motivatieprogramma via apps, waarbij een gedragscoach ondersteund in het doorbreken van persoonlijke belemmeringen. De zorgverzekeraar, het bedrijf en de deelnemer betalen de programma’s waardoor het voor deelnemers laagdrempelig blijft. De programma’s vormen een ideale start voor consumenten, ideale leefstijl- en preventie programma’s voor bedrijven, zorginstellingen, arbodiensten en instellingen. Ook Personal Training en (afstand)coaching zijn over tien jaar belangrijke businessunits geworden van de leefstijlclub.

Samenwerking
De leefstijlclub van de toekomst werkt lokaal samen met de gemeente, welzijnsinstellingen, GGD, sportclubs, de zorgsector, onderwijs en bedrijven. Samen zetten deze partijen zich in voor een gezondere regio. De leefstijlclub is partner van J.O.G.G., van Alles is Gezondheid van VWS, ze voeren samen het Nationaal preventieakkoord lokaal uit en geven voeding aan het lokale gezondheidsbeleid en ondersteunen in de uitvoering daarvan. Bovendien is de leefstijlclub van de toekomst de spreekbuis van Kenniscentrum Sport, Voedingscentrum en kenniscentrum Positieve Gezondheid.

Door de landelijke en vooral lokale samenwerking vindt er een goede doorstroming/ doorverwijzing plaats vanuit de zorg, op gebied van preventie en gezondheidsbevordering. De preventiecentra en leefstijlclubs, waarvan er over tien jaar tussen 300 en 400 zullen zijn, werken verder intensief samen met patiëntverenigingen en NL Actief, die nationale leefstijl en bewustwordingscampagnes opzetten en nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan voor leefstijlclubs. Hiermee worden specifieke doelgroepen en nieuwe doelgroepen aangesproken en blijven de leefstijlclubs zich ook op gebied van expertise, doorlopend ontwikkelen.

De Leefstijlclub anno 2029 is geworden tot de meest belangrijke bron van leefstijl als medicijn en is aanjager van primaire preventie landelijk, maar ook in de regio. De medewerkers zijn leefstijl- en preventiecoaches en doelgroep experts, die naast expertise op gebied van doelgericht trainen en bewegen, een gedragsveranderings- en motivatiecoaches zijn. Zij zijn niet alleen op locatie van de club actief, maar ook in begeleiding op afstand, binnen zorginstellingen, onderwijs en bedrijven.

Een boeiende en noodzakelijke ontwikkeling, samen het tij keren en zorgen voor een gezonder toekomstperspectief voor de opgroeiende jeugd.

Werk aan de fitnesswinkel!

JOHN VAN HEEL
EFAA/Nieuwe Gezondheid en auteur van het boek: Bewegen als medicijn, hoe doe je dat?
j.vanheel@efaa.nl 06-53623485

leefstijl
Gerelateerde artikelen
Bedrijf

EFAA

Laatste artikelen van dit bedrijf
Auteur

John van Heel