3 jaar geleden

Sportscholen verliezen gemiddeld 20% van leden door corona

3 jaar geleden
NL Actief heeft in samenwerking met BlackBoxResearch een online onderzoek uitgevoerd onder fitnessclubs in Nederland en België met betrekking tot hoe zij omgaan met de lidmaatschappen van hun leden als gevolg van de coronacrisis. Het onderzoek concentreerde zich op de vraag; Wat is de stand van zaken omtrent de gevolgen van de coronaperiode op het ledenverloop, het bezoekgedrag van leden en de activiteiten die worden aangeboden volgens fitnessondernemers?

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het Fitness Covid-19 Markt en Trend Rapport: De gevolgen en lessen voor de Nederlandse fitnessbranche.

Belangrijke inzichten uit het onderzoek
 • Het overgrote deel van de clubs  (ruim 80%) heeft op dit moment minder leden dan een jaar geleden, voor de coronacrisis. De procentuele afname van leden die de respondenten aangaven varieerde van -3% tot maximaal -40%, met een gemiddelde van -18,4%.
 • Net als bij fitnessclubs, geven sportverenigingen aan fors minder nieuwe leden te ontvangen en meer opzeggingen van bestaande leden te moeten verwerken.
 • Ruim een derde van de respondenten (leden van clubs) geeft aan nu minder (21,0%) of zelfs helemaal niet (13,5%) naar de club te komen om te trainen.
 • Van alle respondenten die aangaven normaal gesproken alleen groepslessen te volgen bleek het percentage thuisblijvers het hoogst met 16,7%.
 • Als het gaat om de factoren die een rol spelen bij de beslissing om minder of niet te gaan trainen, blijken de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen van de regering de belangrijkste rol te spelen. Ook de richtlijnen en aanpas¬singen in de club blijken belangrijk te zijn.
 • Gevraagd werd aan consumenten in welke mate ze gebruikmaakten van een digitaal fitness aanbod voor en tijdens de eerste lockdown. In Nederland steeg het percentage van 27% naar 34%, in België van 26% naar 30%.Onderzoek onder fitnessondernemers

In het Fitness Covid-19 Markt en Trend Rapport lees je meer over een reeks van onderzoeken over de coronacrisis in relatie tot de fitnessbranche. Het rapport geeft een overzicht van activiteiten in verschillende fasen over het jaar 2020 en geeft antwoord op de volgende vragen: 
 • Hoe heeft de fitnessbranche op de coronacrisis gereageerd?
 • Welke lessen kunnen daaruit worden getrokken?
 • Wat is de impact op de leden en hun (bezoek)gedrag?
Naast deze hoofdvragen zijn de volgende deelvragen opgesteld:
 • Wat is de ledenstand in vergelijking met voor de coronaperiode?
 • Hoe groot is de groep leden die minder of niet komt trainen en wat is hun profiel?
 • Wat zijn de aanvullende diensten en producten die clubs aanbieden in de coronaperiode, nu en in de toekomst?
 • Wat is de omzetsituatie in vergelijking met voor de coronaperiode?
 • Aan welke ondersteuning hebben clubs behoefte in de deze coronaperiode?

Het rapport behandeld daarnaast de volgende onderwerpen:
 1. De eerste lockdown
 2. De heropening van fitnessclubs
 3. De tweede lockdown
 4. De fitnessondernemers over Covid-19
 5. De consumenten over Covid-19
 6. Een perspectief vanuit de sport
 7. Een perspectief vanuit NL Actief

Het Fitness Covid-19 Markt en Trendrapport is vanaf 8 februari leverbaar bij BlackBoxPuplishers, maar je kunt nu alvast een bestelling plaatsen!
 
Fitness markt & trend rapportBlackBoxPublisherscovid-19corona maatregelenlockdown
Gerelateerde artikelen
Bedrijf

BlackBoxPublishers

Laatste artikelen van dit bedrijf