Artikel

08-07-2018 16:28

Groepsfitness in Nederland, waar gaat dat eigenlijk naar toe?

Antwoorden werden gegeven op minicongres NL Actief

Groepsfitness is een belangrijke tak van sport in de fitness. Maar hoe groot deze tak van sport precies is, wat het bijdraagt voor de sporter en de fitnessondernemer en wat de toekomst precies gaat brengen is minder bekend. Sterker nog, dit is pas sinds kort voor de Nederlandse markt in kaart gebracht met het onderzoek: Groepsfitness in Nederland. De output hiervan stond centraal tijdens het NL Actief congres op vrijdag 29 juni in de Expo in Houten.


Door Niek Arts, foto’s NL Actief

Er is eigenlijk veel niet bekend over de output van groepsfitness, en hoe je die succesvol kunt inzetten. Want wist je bijvoorbeeld dat er in totaal 27.700 lesgevers zijn opgeleid voor gestandaardiseerde lessen, dat een freelance groepsinstructeur gemiddeld 24 euro per uur verdient, dat ongeveer 12 procent van de clubs virtuele groepslessen aanbiedt en dat iets minder dan de helft van de groepslesgevers maar vier uur per week werkt. Grote kans van niet!

Het minicongres
Een grote groep enthousiaste fitnessondernemers luisterden actief naar de verschillende presentaties en uitkomsten van het onderzoek Groepsfitness in Nederland. In de eerste presentatie stonden vooral de uitkomst van het onderzoek centraal. Hieruit blijkt dat er voor fitnessondernemers veel te winnen valt met groepsfitness. Ook werd voor de aanwezige ondernemers duidelijk wat een instructeur een goede instructeur maakt en hoe je dit in kaart kunt brengen en kunt verbeteren. Uit de andere twee presentaties kwam duidelijk naar voren dat er veel kansen voor groepsfitness liggen, maar dat je ze wel moet grijpen.

Er werd extra ingezoomd op de kansen van de combinatie van virtuele lessen en goede groepslessen verzorgd door een instructeur. Vooral het belang van goed opgeleide instructeurs kwam hierin aan bod. En voornamelijk de uitdaging die er nu voor de sector is bij het aantrekken en behouden van goede instructeurs. Deze beginnen echt schaars te worden, terwijl de vraag blijft groeien. Extra uitdagingen hierin zijn de relatief hoge leeftijd van de instructeurs nu en de relatief lage aanwas van goedopgeleide instructeurs vanuit het onderwijs. De les die hieruit gezamenlijk werd getrokken is: we moeten ons als branche meer richten op werving en het zelf opleiden van mensen. Werven onder je actieve leden is hierin een goede eerste zet.Waar gaat het heen?
In de laatste presentatie ging Ronald Wauters dieper in op de verwachte toekomstontwikkelingen van groepsfitness. Onmiskenbaar hierin is de digitale revolutie waarin alles blijft doorgaan en dataverzameling steeds belangrijker wordt. Hierin liggen veel kansen om als club echt meerwaarde te bieden voor je klanten. Zal (groeps)fitness dan in de toekomst vooral het domein van slimme, virtuele lesgevers worden? Dit verwacht Ronald niet.

Technologie zal nooit de rol van de fitnessprofessional van vlees en bloed volledig overnemen. Ik verwacht dat onze branche het beste van beide werelden gaat combineren tot producten en diensten die naadloos aansluiten bij de leefstijl en belevingswereld van fitnessconsumenten. Groepsfitnesslessen waarin technologie en ‘echte’ fitnessprofessionals optimaal op elkaar zijn afgestemd, kunnen wel de oplossing zijn om retentie significant te verbeteren.De flaptekst
In de Nederlandse fitnesssector traint naar schatting 50% van de leden (ook) in groepsverband. Zo ongeveer 30% neemt alleen deel aan groepslessen onder begeleiding van een instructeur. Veel andere informatie over dit prachtige vakgebied ontbreekt helaas. Zie hier een van de motieven om een eerste rapportage over omvang, kengetallen en ontwikkelingen in het segment groepsfitness te publiceren.

Het doel van dit boek is driedelig. In eerste instantie inzicht krijgen in de historie, omvang en inhoudelijke aspecten van groepsfitness in Nederland. Daarnaast wordt gepoogd om instructeurs die groepslessen geven, maar ook fitnessondernemers en -managers, te inspireren en van relevante informatie te voorzien. Ten derde wordt een schets gegeven van de toekomst van groepsfitness in Nederland.

De rapportage kwam tot stand door diverse soorten van onderzoek. Het historische overzicht en het inzicht in de omvang van groepslessen werd verkregen via inventarisatie-onderzoek. De verschillende aspecten van groepslessen werden achterhaald via specifieke surveyonderzoeken. Tenslotte werd een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd. Dit met het doel om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen groepsfitness en klantbehoud.

Dit boek is bedoeld voor fitnessprofessionals in het algemeen, waaronder groepsfitnessmanagers en clubmanagers in het bijzonder. Het is met passie geschreven voor iedereen die zich meer in dit vakgebied wil verdiepen.

Bron: Black Box Publishers

Het boek Groepsfitness in Nederland
Voor het onderzoek naar groepsfitness in Nederland is er door verschillende kennispartijen uit de fitnesssector samen grondig onderzoek gedaan. Dit onderzoek is samengevat in het lijvige boek: Groepsfitness in Nederland, dat te verkrijgen is via Black Box Publishers. De auteurs van het onderzoek zijn Jan Middelkamp, Marc Neijland, Peter Wolfhagen en Ronald Wouters. En is mede mogelijk gemaakt door NL Actief, ClubJoy, Les Mills en Sport&People.


 
Informatie over de auteur

Hannah Jonker | | email
Uw naam
Uw email
Uw bericht
 
BlackBoxPublishers | bekijk uitgebreid bedrijfsprofiel
Zwaenenstede 51
5221KC
's-Hertogenbosch
Nederland