5 maanden geleden

Voorpublicatie 4e editie Fitness Markt & Trend Rapport over Fitness Intermediairs

Hannah Jonker
Redacteur
5 maanden geleden
Met trots presenteert BlackBoxPublishers de vierde editie van het Fitness Markt en Trend Rapport dat deze keer de rol van fitness intermediairs als onderwerp heeft. Om marktbewegingen in de fitness sector in Nederland in beeld te brengen en te monitoren publiceerden BlackBoxPublishers & NL Actief in 2016 het eerste fitness markt- en trendrapport. Eind 2018 verscheen hiervan een tweede rapportage met een schets van de ontwikkelingen van 2018 tot en met 2020. De derde uitgave in deze reeks verscheen begin 2020 met boutique studio’s als onderwerp. De vierde rapportage, het ‘Fitness Intermediairs Markt & Trend Rapport’ is vanaf december 2020 verkrijgbaar.

Fitness Ecosysteem
De fitness sector kende in het verleden met name de typische middensegment clubs. De opzet van deze club kwam kortweg neer op: een club met een fitnesszaal, groepsfitnesszaal, kleedkamers, kleine sauna, receptie en een lidmaatschapsprijs tussen de 30 en 60 euro per maand. Daarnaast bestonden er enkele premium en budget clubs. Anno 2020 bestaat het fitness landschap uit zoveel meer dan deze drie typeringen. Alle activiteiten die erop gericht zijn om mensen te laten bewegen komen samen in het zogeheten fitness ecosysteem. Dus niet alleen indoor mogelijkheden maar ook outdoor en digitaal. In het meest recente ecosysteem zie je onder meer een uitbreiding met boutique studio’s, digital fitness, apps, wearables, leveranciers en intermediairs.


Intermediairs 
Intermediairs (letterlijk: tussenpersonen), ook wel aggregators genoemd, nemen in het fitness ecosysteem een steeds belangrijkere rol in. Intermediairs staan tussen de consument en de aanbieder. Nog steeds gaan consumenten rechtstreeks naar een fitnessclub om de hoek. Maar het is vooral de jongere generatie die zich online oriënteert en met regelmaat een intermediair raadpleegt om uit het aanbod te kiezen. Hierdoor krijgen fitness intermediairs een belangrijke rol in de fitness sector van nu en in de toekomst. Tijd om de fitness intermediairs onder de loep te nemen. De hoofdvraag van het rapport luidt: In dit markt- en trendrapport staat de volgende vraag centraal: wat is de stand van zaken met betrekking tot fitness intermediairs, welke ontwikkelingen zijn er hieromtrent in Nederland en wat valt te verwachten in de nabije toekomst?

Antwoord op deze hoofdvraag en diverse deelvragen wordt gegeven in de volgende vijf hoofdstukken:
 1. Fitness intermediairs in opkomst
 2. Fitness intermediairs in Nederland
 3. Intermediairs in andere branches
 4. Fitness ondernemers over fitness intermediairs
 5. Fitness intermediairs en de toekomst
Enkele inzichten om overna te denken:
 • Booking.com haalt 74% van haar jaarlijkse omzet via commissies binnen.
 • In de reisbranche is al langer sprake van intermediairs. Tevens is de impact van intermediairs in die sector aanzienlijk. Daar waar een vakantie in de vorige eeuw doorgaans begon met het ophalen van reisgidsen en (na wat huiswerk) één of meerdere bezoeken aan het reisbureau, is dat beeld anno 2020 volledig veranderd.
 • In Nederland zijn er 8 fitness intermediairs
 • 44,4% van de respondenten (fitnessclubs) werkt samen met Bedrijfsfitness Nederland. Andere platformen die veel genoemd worden zijn High Five Fitness Network en OneFit.
 • Respondenten verwachten dat het aandeel aan clubbezoeken via een fitness intermediair in de komende twee jaar zal toenemen.
Nog veel meer uitkomsten en inzichten zijn te lezen in het rapport te bestellen via www.blackboxpublishers.com.Details
 • Titel: Fitness Intermediairs Markt en Trend Rapport 
 • Auteurs: Peter Wolfhagen, Jan Middelkamp en Ronald Wouters
 • Uitgever: BlackBoxPublishers (www.blackboxpublishers.com)
 • Publicatie: december 2020
 • Details: hardcover en full color
 • Prijs: € 67,50
Fitness markt & trend rapportfitness intermediairsboekBlackBoxPublishersNLActief
Gerelateerde artikelen
Auteur

Hannah Jonker

Bedrijf

BlackBoxPublishers

Laatste artikelen van dit bedrijf