1 maand geleden

World Active Forum, een netwerk van nationale fitness associaties stelt zich voor

Jeroen Gerats
CLO - Magazine Manager bodyLIFE
1 maand geleden
De voorzitters en CEO's van alle deelnemende verenigingen in de fitnessindustrie hebben besloten om het World Active Forum formeel op te richten als representatief orgaan en gemeenschappelijk praatstuk.

"Het World Active Forum is voor ons als fitnessindustrie van enorm belang, aangezien we vanaf nu op voet van gelijkheid zullen samenwerken met relevante instanties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)." Florian Kündgen - DSSV 

Toegewijd aan het handhaven van het hoogste niveau van verantwoording, openheid en transparantie , omarmden de WAF-gemeenschap en het netwerk aanvankelijk de slogan "meer mensen, actiever, vaker" . vaker" ), die ook geldt als een openbare orde.

Barrie Elvish , CEO van AUSactive en stichtend lid van de WAF, een wereldwijd erkende branchevereniging, werd door zijn collega's verkozen tot de eerste WAF-voorzitter . De secretariële functie wordt uitgevoerd door EuropeActive .

De leden van het World Active Forum hebben afgesproken dat het voorzitterschap en secretariaat jaarlijks rouleren tussen de individuele leden . Dit is bedoeld om het mondiale karakter van de WAF te weerspiegelen.

Jaarlijkse bijeenkomsten gepland
De leden hebben ook besloten dat er tot de World Active Summit in april 2023 maandelijkse coördinatievergaderingen van het initiatief zullen zijn. De eerste fysieke bijeenkomst van de WAF op FIBO 2023 zal worden gevolgd door andere jaarlijkse bijeenkomsten over de hele wereld, gekoppeld aan beurzen en andere belangrijke branche- evenementen.

Openbare verklaring van het World Active Forum (WAF)
De pandemie had niet alleen een negatieve invloed op de gezondheid van mensen over de hele wereld, maar verstoorde ook onze manier van leven aanzienlijk. Wereldleiders moesten de samenwerking versterken om de crisis te boven te komen en de aanzienlijke menselijke, economische, sociale en politieke kosten te beperken. In deze context mobiliseerde de fitness- en fysieke activiteitssector zich en stemde ermee in om de samenwerking tussen zijn representatieve verenigingen wereldwijd te verbeteren, om een ??algemeen erkende maatschappelijke oplossing te worden als het gaat om volksgezondheid en welzijn.

In het licht van het bovenstaande hebben presidenten en CEO's van nationale en regionale fitnessbrancheverenigingen uit alle continenten besloten om het World Active Forum (WAF) op te richten als hun geformaliseerde wereldwijde ontmoetingsplaats en toekomstig collectief vertegenwoordigend orgaan. Verder hebben 29 Europese nationale verenigingen uit de fitness- en fysieke activiteitssector op 7 april besloten om de lancering van het World Active Forum te ondersteunen, om zo een wereldwijde vertegenwoordiging van hun sector te verzekeren.

Het World Active Forum, officieel gelanceerd tijdens een virtuele bijeenkomst van leiders van brancheverenigingen op 20 juni, heeft tot doel verenigingen uit de fitnessbranche over de hele wereld met elkaar te verbinden en de fitness- en fysieke activiteitssector een verenigde stem op mondiaal niveau te bieden. De WAF-gemeenschap en het WAF-netwerk streven naar het hoogste niveau van verantwoordelijkheid, openheid en transparantie en hebben aanvankelijk gekozen voor 'meer mensen, actiever, vaker' als slogan en publieke missie.
Barrie Elvish, CEO van AUSactive, een van de oprichters van WAF, een wereldwijd erkende leider van brancheorganisaties, is door zijn collega's verkozen tot de eerste voorzitter van het World Active Forum. De secretariaatsfunctie wordt vervuld door EuropeActive. De leden van WAF waren het eens over het principe dat de voorzitter- en secretariaatsfuncties van het World Active Forum jaarlijks tussen de leden zullen rouleren, wat het werkelijk mondiale karakter van WAF weerspiegelt.

De WAF-leden hebben ook besloten dat de coördinatievergaderingen van de groep elke maand zullen plaatsvinden tot de World Active Summit in april 2023. Deze eerste fysieke bijeenkomst van WAF zal worden gevolgd door soortgelijke jaarlijkse bijeenkomsten over de hele wereld, in combinatie met beurzen en andere belangrijke gebeurtenissen in de sector. Verder werd besloten een stuurgroep en een aantal werkgroepen op te richten, die onderwerpen behandelen als vaardigheden en personeel, gegevensverzameling en onderzoek, public affairs, en een adviesgroep voor commerciële belanghebbenden, die de betrokkenheid van industrie-experts van alle continenten.

De derde bijeenkomst van het World Active Forum, gepland op 16 augustus, zal worden bijgewoond door Dr. Fiona Bull, hoofd van de Physical Activity Unit van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ze zal haar visie geven op de rol van de fitness- en fysieke activiteitssector als onderdeel van de oplossing voor veelvoorkomende uitdagingen op het gebied van de volksgezondheid, en over de noodzaak van wereldwijde samenwerking in dat opzicht.
 
Auteur

Jeroen Gerats

Bedrijf

Europe Active

Laatste artikelen van dit bedrijf