2 jaar geleden

Fitness Markt & Trend Rapport 2022-2024

2 jaar geleden

BlackBoxPublishers publiceert het meeste uitgebreide Markt & Trend Rapport in de reeks! Het Fitness Markt & Trend Rapport 2020 – 2024 telt maar liefst 174 pagina’s en is nu verkrijgbaar. Inclusief onderzoek naar de impact van COVID-19 op de fitnessbranche.

De fitnessbranche lijkt zich steeds sneller te ontwikkelen, en heeft zeker in de laatste twee jaar turbulente tijden gekend. Geconfronteerd met de gevolgen van de coronaperiode heeft de sector oplossingen gezocht en gevonden en zijn bestaande ontwikkelingen aangewakkerd of versneld. Alle reden voor BlackBoxPublishers om die ontwikkelingen in kaart te brengen. Met als doel om ondernemers en managers te informeren en inspireren voor wat betreft ontwikkelingen in de fitnessbranche.

Wat kun je verwachten?
In het eerste hoofdstuk krijg je een update over de fitnesssector wereldwijd, inclusief Europa en Nederland. Er wordt een algemene schets van de branche gegeven. Een aantal kengetallen op een rij:

  • In 2020 waren er 3,9 miljoen volwassen Nederlanders die wekelijks aan fitness deden.
  • Basic-Fit is de grootste keten in Europa
  • Wearable technologie is de nummer 1 trend in de fitnessbranche in 2022

In het tweede hoofdstuk staat de vraagzijde centraal, bekeken vanuit sport-sociologisch perspectief. Het hoofdstuk is gebaseerd op literatuurstudie en analyses op bestaande data van het SCP, het CBS en het Mulier Instituut. Enkele onderzoeksresultaten:

  • De top 3 motieven om te fitnessen zijn op de eerste plek gezondheid en conditie, op de tweede plek plezier en op de derde plek afslanken en verbeteren van het uiterlijk.
  • De prijs, of preciezer de ervaring van de prijs-/kwaliteitverhouding, is de meest genoemde reden tot opzeggen.
  • Samenvatting van het profiel van ‘de fitnesser van tegenwoordig’. Ten opzichte van 10 jaar geleden: de mannen hebben een inhaalslag gemaakt, maar vrouwen blijven onder fitnessbeoefenaren licht oververtegenwoordigd. Ook zijn personen met een relatief laag inkomen vaker dan 10 jaar geleden in een fitnesscentrum te vinden, al blijft fitness (en sport in het algemeen) meer een activiteit voor de hogere inkomensgroepen. Daarnaast is het opvallend dat 50-plussers nu vaker de weg naar het fitnesscentrum weten te vinden.

In het derde hoofdstuk worden data gepresenteerd die zijn verzameld via surveys onder Nederlandse ondernemers in de fitnessbranche tijdens de coronaperiode. Deze surveys werden geïnitieerd door NL Actief om de omvang van de impact van de coronaperiode in kaart te brengen. Enkele statistieken:

  • Tussen oktober 2019 en oktober 2020 had 80% van de clubs een ledenverlies. Gemiddeld kwam de ledendaling voor de gehele groep respondenten uit op 14%.
  • Tussen januari 2020 en januari 2022 was er sprake van een gemiddelde omzetdaling van 28%.
  • Om in de corona periode kosten te besparen werd er voornamelijk bezuinigd op eigen inkomen (69%), zelf meer werken (61%), of direct op personeel (56%).
  • Om te herstellen van ledenverlies en verminderde omzet waren dit in oktober 2021 de top 3 strategieën: 57% van de clubs zet extra (met meer middelen) in op ledenwerving. Tariefverhoging werd door 42% van de clubs ingezet en 34% van de clubs koos voor kostenbesparing.

In het vierde hoofdstuk worden data van de statistiek ‘Fitnesscentra’ van het CBS gepresenteerd en nader geanalyseerd. Hierdoor ontstaat een overzichtelijk beeld van diverse operationele en financiële kengetallen van fitnesscentra in de periode 2015-2020.

In hoofdstuk 5 wordt stilgestaan bij het heden, en ook de toekomst van de fitnesssector in Nederland. Dit keer niet bekeken vanuit het perspectief van de fitnessondernemers, maar via interviews met personen uit andere sectoren, of personen die iets verder van de fitnesspraktijk af staan.

Deze derde editie wordt afgesloten met een hoofdstuk over digitale leefstijlcoaching vanuit het perspectief van NL Actief.

Kortom, dit rapport bevat een schat aan data over de branche die elke fitnessondernemer graag zal willen lezen. Bestel nu!


Wil jij meer weten over het boek ‘Fitness Markt & Trend Rapport 2020 – 2024’?
Boek: Fitness Markt & Trend Rapport 2020 – 2024 Uitgever: BlackBoxPublishers (www.blackboxpublishers.com)
Hard cover en full color boek
174 pagina’s
Prijs: € 67,50
 

20% korting op Trend rapporten

Wist je dat naast het Fitness Markt en Trend Rapport 2020-2024 er een geheel assortiment met trend rapporten beschikbaar is over de fitnessbranche en subsectoren. Met de code TREND20 ontvang je 20% korting op alle eerdere Trend rapporten welke geldig is t/m 20 juni 2022.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Auteur

Joy Rozenbrand - BlackBox Publishers