2 jaar geleden

Versoepelingen per 26 juni: Terug naar 100% van de capaciteit op 1,5 meter en reserveren niet meer verplicht

2 jaar geleden
Op 26 juni gaat stap 4 van het openingsplan in met betrekking tot de versoepelingen van de coronamaatregelen. Voor de fitnessbranche gelden de volgende versoepelingen: 

Capaciteit

Indien je hier de ruimte voor hebt is het mogelijk om de capaciteit verder op te voeren. Het uitgangspunt is niet meer 30 of 50 personen per ruimte, maar een maximumaantal voor de beschikbare ruimte waarbij de 1,5 meter afstand het uitgangspunt is. Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening. Ook buiten vervalt de maximale groepsgrootte.

Reserveren, registreren en gezondheidscheck
De gezondheidscheck en registratie blijft nog steeds verplicht, reserveren niet meer. Concreet kun je zelf besluiten hoe je het maximumaantal mensen in je bedrijf in de gaten houdt, alhoewel je de gezondheidscheck vooraf en registratie achteraf wel dient te verzorgen.
 
Mondkapjesplicht vervalt
Het kabinet heeft besloten om mondkapjes niet meer verplicht te stellen op plekken waar de 1,5 meter aangehouden kan worden. Je hoeft het dragen van een mondkapje dus niet meer te verplichten aan je klanten en aan het personeel.
 
Horeca
Ook voor de horeca vervallen bijna alle beperkingen. Bezoekers dienen ook hier 1,5 meter afstand te houden en een vaste zitplaats in te nemen. Ook hier geldt dat je zowel binnen als buiten op 100% capaciteit kunt werken, houd ook hier rekening met de 1,5 meter afstand. Er is geen eindtijd meer van toepassing.

Bij breedtesport is publiek weer toegestaan op 1,5 meter en voor senioren zijn er weer wedstrijden mogelijk tegen andere clubs.

Een overzicht van de nog geldende voorwaarden voor sporten inclusief infographic lees je op de website van de Rijksoverheid.


Bron: NL Actief
corona maatregelenheropeningversoepelingen
Gerelateerde artikelen