3 weken geleden

Update coronamaatregelen per 4 november: Sportscholen mogen open blijven, geen groepslessen

3 weken geleden
Het kabinet heeft dinsdagavond 3 november tijdens de persconferentie aanvullende maatregelen afgekondigd voor de komende twee weken om daarna weer terug te gaan naar de maatregelen van de afgelopen weken. Sportscholen mogen, in tegenstelling tot bioscopen, theaters, musea en dierentuinen, open blijven. Wel gelden er beperkende maatregelen voor groepslessen.

Brancheorganisatie NL Actief heeft een beschouwing gepubliceerd van de relevante maatregelen voor de branche. Het goede nieuws is dat de sportscholen open blijven terwijl andere locaties als bioscopen, theaters, musea en dierentuinen moeten sluiten. Een enorm verschil met het voorjaar toen de fitnessbranche pas als laatste open mocht en een groot compliment van het kabinet aan de professionaliteit van de branche. Concreet betekent dit dat er binnen nog steeds 30 mensen individueel mogen sporten en bewegen. 

Op de site rijksoverheid.nl is de beschrijving van de maatregelen voor de sport woensdag 4 november nog aangepast. Op dit moment staan daar de volgende maatregelen voor sport:
  • Maximaal 2 personen mogen met elkaar sporten (binnen en buiten) in een groepje. Zij houden onderling 1,5 meter afstand.
  • Voor binnensporten geldt een maximum van 2 personen per groepje (exclusief instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte.
  • Voor buitensporten geldt een maximum van 2 personen per groepje (exclusief instructeur). Zij houden onderling 1,5 meter afstand.
  • Groepslessen zijn verboden.
  • Zwembaden zijn gesloten.

Groepslessen
Uit bovenstaande opsomming valt op te maken dat, ondanks de effort van NL Actief om de overheid te wijzen op het feit dat deelnemers in de groepsles individueel sporten, maar dat in een andere vorm doen, het niet gelukt is om meer mogelijkheden te creëren in bovenstaande maatregelen. De overheid heeft besloten om de komende twee weken groepslessen te verbieden en daar ook geen uitzonderingen op te maken. Er is dus geen uitzondering voor yoga, dansen of andere vormen zoals spinning. Het argument van de overheid voor deze maatregel zit meer in het voorkomen dat mensen als groep bij elkaar komen. Men schaart groepslessen onder die noemer. Ook het aanbieden van een virtuele groepsles is niet mogelijk. Over twee weken is het wel weer mogelijk om groepslessen aan te bieden.
 
Voor de groepsleszaal/zelfstandige ruimte geldt nog steeds, waar de 1,5 meter geborgd kan worden, een maximum aantal van 30 personen per ruimte, waar echter geen groepsles gegeven mag worden. Maar deze ruimte kan wel benut worden voor individuele training. Hierbij wordt het vertrouwen gelegd in de deskundigheid, het innovatief denken en de professionaliteit van ondernemers en instructeurs in de oplossingsrichting die hiervoor wordt gekozen. NL Actief wijst er op dat fitness een van de weinige branches is die nog beperkt open is. Een compliment, maar ook een voorrecht om zuinig op te zijn.
 
Cirkeltraining
NL Actief heeft veel vragen ontvangen over cirkeltraining zoals Milon, E-gym etc. NL Actief beschouwt dit als een individuele training en niet als groepsles. Dit betekent dat de cirkeltraining gewoon in gebruik kan blijven.
 
Jeugd tot en met 17 jaar
Voor de jeugd tot en met 17 jaar verandert er niets. Deze groep mag op dezelfde manier blijven sporten ook in een grotere groep. Let wel: kinderen vanaf 13 jaar mogen NA het sporten niet bij elkaar komen met meer dan 2 personen. Voor jongere kinderen geldt deze beperking niet. Ook voor deze leeftijdscategorie geldt dat de kleedruimtes en douches dicht zijn. Wel moet de 1,5 meter afstand tussen de instructeur en de groep geborgd dienen te worden.
 
Groepstraining / Personal Training
Het is, als instructeur of personal trainer, mogelijk om binnen en buiten in een kleine groep van max. 2 mensen te trainen. De mogelijkheid om te trainen met meerdere groepjes is in de loop van woensdag van de site van de overheid gehaald en dus niet meer mogelijk. Dit betekent dat we buiten, voor de komende twee weken, toe gaan naar een situatie die vergelijkbaar is met de periode maart-april van dit jaar. Toen konden personal trainers ook alleen individueel of met een een tweetal sporters buiten trainen.
 
Zwembaden
De overheid heeft besloten om zwembaden te sluiten. Ondanks dat het er eerder op leek dat zwemlessen en de zogenaamde natte gymles (zwemmen voor basisscholen) door mochten gaan, is dat in de loop van woensdag ook aangescherpt tot het besluit dat zwembaden voor twee weken gesloten dienen te zijn.
 
Sauna’s
Met betrekking tot sauna’s; VWS geeft aan dat sauna’s gewoon open mogen blijven met een borging van 1,5 meter en een maximumaantal van 30.
 
Online lessen
NL Actief heeft ook vragen ontvangen over het aanbieden van online lessen als een goed alternatief voor het wegvallen van de groepslessen in de komende twee weken. Indien je online lessen gaat aanbieden, let dan goed op bij het streamen van muziek op het internet. In de periode van maart – juni zag NL Actief dat ondernemers facturen ontvingen van de auteursrechtenorganisaties. Deze vallen niet onder de regeling van de verhoogde collectieve korting via NL Actief. Je kunt dit voorkomen door de online dienst aan de klant aan te bieden in een beschermde omgeving. 
corona maatregelentweede golfpersconferentieNLActief
Gerelateerde artikelen