1 maand geleden

Deze punten gaat NL Actief vandaag met minister Van Rijn bespreken

1 maand geleden
NL Actief gaat vanmiddag met minister Van Rijn van het ministerie van VWS in overleg om toelichting te geven waarom zij vinden dat de fitnessbranche per 1 juni weer open kan en ook moet.

De branchevereniging gaat een aantal onderwerpen aankaarten bij de minister:
  1. Een reëel beeld neerzetten van de fitnesssector als grootste werkgever in de sport in Nederland en als aanjager van fysiek en mentaal gezondere, fittere en vitalere mensen in ons land. Iedere dag zet onze branche zich in om 3.2 miljoen mensen - jong en oud - te helpen aan en te begeleiden naar een gezondere leefstijl en meer kwaliteit van leven. Door onze branche en dus de bedrijven in onze sector gesloten te houden tot 1 september, wordt de 'gezondheidsschade' die Nederland oploopt, vergroot. Bovendien willen we het 'eenzijdige, achterhaalde en beschamende' beeld wegnemen dat het kabinet vorige week van onze branche heeft geschetst. We verwijzen jullie graag naar ons bericht over de mediakit. Laten we met elkaar dat beeld oproepen. 
     
  2. We reiken oplossingen aan voor het vraagstuk van aerosol, hetgeen blijkbaar de reden voor het Outbreak Management Team (OMT) en het RIVM is geweest om het kabinet te adviseren om onze branche pas per 1 september te openen. In Duitsland is onderzoek gedaan naar aerosol en de uitkomst daarvan was geen reden om de fitnesscentra nog langer te sluiten. Waarom in Nederland dan wel? Ons protocol verantwoord sporten bevat al heel veel maatregelen om de veiligheid te borgen. We gaan met de minister bespreken welke maatregelen we kunnen nemen om het mogelijke probleem van aerosol weg te nemen. We maken hierbij gebruik van de afspraken die in Duitsland en elders in de wereld gelden. Die maatregelen richten zich op klimaatbeheersing of ventileren, het trainen tot 75% van de maximale hartslag (somewhat hard van de Borgschaal) en het verplaatsen van intensievere trainingsvormen naar buiten. Hier zullen we u later verder over informeren. 
     
  3. Last but not least: een aanvullend steunpakket voor ondernemers in onze sector is noodzakelijk, ook als we per 1 juni weer open mogen. De 1,5 meter afstand en het nog tijdelijk gesloten houden van bijvoorbeeld horeca en sauna, betekent nog steeds omzetverlies en een grotere kans op faillissementen en banenverlies voor de sector als geheel. Daarom is aanvullende steun nog steeds hard nodig! Het huidige steunpakket is onvoldoende en dekt niet alle kosten die voor veel fitnessondernemers gewoon doorlopen. Wij maken er ons sterk voor dat fitnessondernemers gecompenseerd worden op een manier die recht doet aan het ondernemerschap en de branche waarin wij werken. Verder wijzen we de minister erop dat het kabinet inmiddels wel een steunpakket van 110 miljoen heeft vrijgemaakt voor gemeenten en sportverenigingen, terwijl fitnessondernemers nog geen enkele duidelijkheid hebben hoe de overheid hen verder gaat ondersteunen in deze tijd.   
'We zullen minister Van Rijn heel duidelijk maken dat er in onze optiek geen enkele reden (meer) is om de fitnesscentra na 1 juni nog gesloten te houden. Onze branche moet open! We zullen de minister met klem verzoeken om die boodschap ook uit te dragen naar het kabinet, het OMT en het RIVM. Die boodschap zullen we de komende weken ook onderstrepen met allerlei acties: advertenties in landelijke dagbladen, online campagnes, teksten op grote billboards, enz. Nederland zal weten dat de fitnessbranche er klaar voor is om de deuren weer te openen', schrijft NL Actief.

'Het gesprek met de minister is een eerste stap. We zullen vooral de wetenschap (OMT, RIVM) moeten overtuigen dat we veilig en verantwoord open kunnen, zodat de politiek dat besluit kan nemen. Er zal vanmiddag geen nieuwe datum van opening uitkomen. Dat besluit wordt op een later moment en op andere plekken genomen. We zullen jullie later vandaag wel informeren hoe het gesprek met de minister is verlopen en welke afspraken over het vervolgproces zijn gemaakt', aldus de branchevereniging.
Bedrijf

NL Actief

Laatste artikelen van dit bedrijf