Leefstijlcoaching in het basispakket: wat betekent dat voor fitness?Ja eindelijk komt de leefstijlcoaching in het basispakket, investeren in preventie als nieuwe norm; wordt al geroepen. Zeker de fitnesssector ziet grote kansen en loopt voorzichtig al de polonaise. Maar nu de eerste stofwolken zijn opgetrokken, worden de eisen en de omkadering van de nieuwe wet meer en meer duidelijk.


Door: Niek Arts

Zo moet de behandeling onder leiding staan van een hbo-opgeleide en de belangrijkste doorverwijzer is de huisarts. Daarom is het belangrijk aansluiting te vinden met de eerstelijnszorg en de huisartsen. Het belangrijkste daarvoor is dat je aan de juiste eisen voldoet, zodat een huisarts met een gerust hard zijn patiënt durft door te verwijzen.

Zorginstituut Nederland
Officieel heet de leefstijlcoaching gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). De leefstijlcoach moet aan een aantal eisen van het Zorginstituut Nederland voldoen. Deze instelling bepaalt mede wat er in de basisverzekering komt en welke eisen daarvoor gelden. Een proces dat altijd wordt doorlopen wanneer er een ‘maatregel’ (in dit geval de preventie leefstijlcoaching) aan het basispakket wordt toegevoegd. Een ‘maatregel’ moet bewezen effectief zijn en ook inkoopbaar door de zorgverzekeraars.

Op de website van het Zorginstituut staat in de speciale factsheet dat de GLI een combinatie van verschillende behandelingen is waarvan ‘beter bewegen’ er één is. Verder staat er ook wie er voor in aanmerking komt en dat alleen bewezen interventies vergoed worden. De interventie die je doet, moet dus ‘wetenschappelijk bewezen effectief’ zijn.

Dat betekent dat er op dit moment één tot drie interventies in aanmerking komen: Coaching op Leefstijl (COOL), de Beweegkuur en SLIMMER. Tenslotte lees je dat de GLI kan worden aangeboden door leefstijlcoaches, diëtisten en fysioen/of oefentherapeuten. En dat de GLI niet alleen vanuit de huisarts verwezen wordt, maar dat de huisarts ook regelmatig terugkoppeling dient te ontvangen. Men noemt dat ‘ingebed in de huisartsenzorg’.

Eerstelijnszorg
De gecombineerde leefstijl coaching maakt voor de vergoeding deel uit van de eerstelijnszorg en mag daarom alleen gegeven worden door mensen met een hbo-opleiding. Dit is een grote uitdaging omdat de opleiding tot leefstijlcoach op mbo-niveau dus niet voldoende is. Daarom is er nu ook een speciale hbo-opleiding voor leefstijlcoaching. Verder blijkt uit de omschrijving van het Zorginstituut dat vooral de gedragsverandering en bijbehorende begeleiding vergoed wordt, en dat het bewegen (zoals fitness) alleen niet wordt vergoed. Dit moet de cliënt zelf verzorgen.

Omdat de huisarts de doorverwijzer wordt, is het als fitnessondernemer belangrijk om ervoor te zorgen dat de huisartsen in uw omgeving uw fitnesscentrum kennen en dat u ook echt iets te bieden heeft waarna zij vragen. Want naast het doorverwijzen, informeert de huisarts ook hoe de interventie verloopt. Ga daarom het gesprek met de huisartsen aan en maak hierover duidelijke afspraken.

Nieuwe kansen
Naast dat je als fitnessondernemer met het aantrekken van een fysiotherapeut, diëtist of hboleefstijlcoach (allemaal hbo-opgeleiden) je positioneert als aantrekkelijke locatie voor doorverwijzing vanuit de huisarts, zullen de mensen ook gaan sporten. En dat sporten doen ze het liefst in de buurt onder begeleiding. En daar ligt misschien wel de grootste kans voor de fitnesssector.

De doelgroep van de GLI zijn mensen met een verhoogd gezondheidsrisico. Mensen die waarschijnlijk niet gewend zijn om te sporten of soms al een paar teleurstellende ervaringen met bewegen hebben. Welk aanbod heb je voor deze groep mensen? Kunnen ze in je centrum alleen bewegen of pak je bewegen, voeding en gedragsverandering ook integraal op? Onderzoek wijst bovendien uit dat bewegen in een groep een effectieve manier kan zijn om de kans op ‘uitvallen’ te verminderen. Een interessante ontwikkeling waarop je je ook kunt richten.
 
nr10 2018
nr9 2018
nr8 2018
nr7 2018
nr6 2018
nr5 2018
nr4 2018
nr3 2018
nr2 2018
nr1 2018
nr10 2017
nr9 2017
nr8 2017
nr7 2017
nr6 2017
nr5 2017
nr4 2017
nr3 2017
nr2 2017
nr1 2017
nr10 2016
nr9 2016
nr8 2016
nr7 2016
nr6 2016
nr5 2016
nr4 2016
nr3 2016
nr2 2016
nr1 2016
nr10 2015
nr9 2015
nr8 2015
nr7 2015
nr6 2015
nr5 2015
nr4 2015
nr3 2015
nr2 2015
nr1 2015
nr10 2014
nr9 2014
nr8 2014
nr7 2014
nr6 2014
nr5 2014
nr4 2014
nr3 2014
nr2 2014
nr1 2014
nr9 2013
nr8 2013
nr7 2013
nr6 2013
nr5 2013
nr4 2013
nr3 2013
nr2 2013
nr1 2013
nr10 2012
nr9 2012
nr8 2012
nr7 2012
nr6 2012
nr5 2012
nr4 2012
nr3 2012
nr2 2012
nr1 2012
nr10 2011
nr9 2011
nr8 2011
nr7 2011
nr6 2011
nr5 2011
nr4 2011
nr3 2011
nr2 2011
nr1 2011
nr10 2010
nr9 2010
nr8 2010
nr7 2010
nr6 2010
nr5 2010
nr4 2010
nr3 2010
nr2 2010
nr1 2010
nr10 2009
nr9 2009
nr8 2009
nr7 2009
nr6 2009
nr5 2009
nr4 2009