26 january 2024

Gehoorschade misschien geen urgent probleem, maar het verdient wel onze aandacht

Ronald Wouters
Algemeen directeur NL Actief
26 january 2024
Er zijn van die momenten dat ik als directeur-bestuurder van NL Actief mijn handtekening onder een convenant of manifest zet waarbij ik denk: zal onze achterban dit belangrijk vinden? Soms is dat een strategische keuze, soms een principiële en soms een maatschappelijke. Tot die laatste categorie behoort onze deelname aan de aanpak van het voorkomen van gehoorschade. Op 6 december heeft een consortium van partners het Vierde Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek ondertekend, waaronder NL Actief. Het doel van het convenant is om bij te dragen aan de preventie van gehoorschade door bezoekers en werknemers van muziekactiviteiten op een voor het gehoor zo veilig mogelijke manier van de muziek te laten genieten.

Ik begrijp dat het voorkomen van gehoorschade niet bovenaan de prioriteitenlijst van fitnessondernemers staat. Ze staan voor andere uitdagingen en kansen. Dus ik snap heel goed dat dit gevoelsmatig iets verder van ze af staat. Maar ik vind het wel belangrijk dat we alert en bewust zijn op het voorkomen van gehoorschade. Zeker in de groepslessen speelt versterkte muziek, en ook het volume van de muziek, een rol. Is gehoorschade dan een urgent probleem in onze sector? Je bent geneigd om die vraag met ‘nee’ te beantwoorden. Maar weten we wel voldoende wat jarenlange muziek op hoog volume tijdens groepslessen doet met de oren van de instructeur die de lessen verzorgt? En hebben we een verantwoordelijkheid naar de sporter die met luide muziek op zijn koptelefoon een aantal keren per week sport? Of is dat de verantwoordelijkheid van alleen de sporter zelf. Het zijn vragen die toch aanleiding geven tot een nadere verkenning: hoe gaan we hiermee om in onze branche?

Dat hebben we eerder ook gedaan bij de rapportage ‘Dopinggebruik in de kracht- en vechtsport’ van het Mulier Instituut. We weten dat een fractie van de fitnessgebruikers naar dopinggeduide middelen grijpt en het overgrote deel niet. We willen het probleem daarmee niet bagatelliseren of minimaliseren, maar wel in de juiste context plaatsen. De rapportage van het Mulier Instituut onderstreept dat het blijvend nodig is om aandacht te besteden aan kennisdeling over het gebruik van dopinggeduide middelen in de fitnessbranche, ook al gaat het om een minderheid die het gebruikt. Dat geldt wat mij betreft ook voor gehoorschade: door het bespreekbaar te maken, delen we kennis en creëren we meer bewustzijn.

Als branche dragen we medeverantwoordelijkheid voor de gezondheid en het welzijn van de werknemers en consumenten. Daar mogen en willen we niet voor weglopen. Door het Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek te ondertekenen, geven we dat signaal ook af. Dat is onze rol. Wij voelen die verantwoordelijkheid en zullen daar ook invulling aan blijven geven.

Ronald Wouters
Directeur-bestuurder NL Actief
 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Auteur

Ronald Wouters