1 jaar geleden

Centraal meldpunt voor ongepast gedrag

Ronald Wouters
Algemeen directeur NL Actief
1 jaar geleden
Soms heb je een externe prikkel nodig om een ‘interne ambitie’ weer hoog op de agenda te krijgen. Dat gebeurde eind februari toen NOS Stories meldde dat met name jonge vrouwen zich niet altijd op hun gemak voelen in een fitnessclub. Ze voelen zich soms bekeken en geïntimideerd, krijgen ongewenste opmerkingen en worden zelfs achtervolgd. Ongewenst gedrag dat de reputatie van onze sector schaadt. NL Actief is daarom al langere tijd met partners als onder meer sportkoepel NOC*NSF, het ministerie van VWS en het Platform Ondernemende Sportaanbieders in gesprek om te komen tot de oprichting van een centraal meldpunt voor ongepast gedrag. We willen daarmee uitwassen als seksuele intimidatie en machtsmisbruik zoals die bekend zijn uit andere sporten, voorkomen of er in ieder geval tijdig op kunnen inspelen.

Wie zien ons daarin gesterkt door de uitkomst van het onderzoek van NOS Stories, waaruit blijkt dat met name jonge vrouwen zich weleens ‘ongemakkelijk’ voelen in de fitnessclub. Meldingen daarover via het centraal meldpunt zouden de fitnesssector en NL Actief dan tijdig inzicht in de omvang van het probleem kunnen geven, zodat er adequaat kan worden gehandeld. Op dit moment zijn er alleen lokaal niveau vertrouwenspersonen, we willen ook de mogelijkheden voor een centraal punt in kaart brengen.
Tot dusver zijn er geen grote misstanden bekend in de fitnessbranche, met een achterban van 4 miljoen sporters. NL Actief vindt het van groot belang dat dit zo blijft. Vanuit onze kernwaarden zijn wij namelijk van mening dat het belangrijk is dat iedereen binnen onze sector veilig, verantwoord en met plezier kan sporten. Dat willen we graag duurzaam verankeren. Een centraal meldpunt voor ongepast gedrag maakt daar onderdeel van uit.

Een (sociaal) veilig sportklimaat maakt al deel uit van de toetsingsprocedure en registratie van NL Actief. Nederland telt op dit moment ruim 1200 fitnessclubs die zijn gekeurd door een onafhankelijke instantie en die zijn aangesloten bij NL Actief. Bij deze centra werken instructeurs die gediplomeerd zijn én het branche-erkend examen hebben afgelegd. NL Actief wil hiermee de kwaliteit van de instructeurs en het veilig sportklimaat in de branche waarborgen. Want het gaat per slot van rekening om de gezondheid en veiligheid van mensen.

Meer informatie over erkend sportaanbod: www.nlactief.nl/erkend-aanbod/

Ronald Wouters
Algemeen directeur NL Actief

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Column Ronald WoutersNL Actiefmeldpuntongepast gedrag
Gerelateerde artikelen
Auteur

Ronald Wouters

Bedrijf

NL Actief

Laatste artikelen van dit bedrijf