1 maand geleden

Beter verbinden dan ressorteren

Eric Vandenabeele
Directeur Fitness.be
1 maand geleden
Alhoewel we niet in iedere sporttakkenlijst terug te vinden zijn, wordt fitness steeds meer aangeduid als favoriete sporttak. Bij iedere leeftijdscategorie los van ieder demografisch kenmerk.  Het blijft dan ook een voor de hand liggende vraag: ‘Hoort fitness bij de georganiseerde sport?’. Een vraag die al decennia lang voor discussie zorgt.  De manier waarop we, tijdens de coronacrisis, bij alles en niks ressorteerden zorgde enkel voor frustratie en resulteerde meer in stigmatisering dan bescherming. 

Waren we sport, een niet medisch contactberoep, kleinhandel, dienstverlening, niemand wist het.  Was ons aanbod regionale of federale materie?  Soms wel, soms niet.   Ergens willen bij horen zit diep in onze menselijke aard verankerd.  Ons uniek aanbod zorgt echter voor een toenemend besef dat we niet moeten vechten om ergens bij te horen, maar dat we beter onze exceptionele sterkte kunnen aangrijpen om een verbindende rol te spelen.

De klassieke georganiseerde sportsector heeft meestal te maken met georganiseerde competitie en regels.  Het gaat meestal om bijzondere fysieke vaardigheden en strategieën om een wedstrijd of evenement te winnen.  Meestal draait het rond concurrentie en het behalen van sportieve doelen, zowel als individu, team, club, federatie en zelfs natie.
Wanneer je 50 jaar geleden naar een fitnessclub ging was je een krachtsporter of deed je dit meestal als surplus voor je ‘echte’ sportactiviteiten.  Nu zijn we vooral gericht op persoonlijke gezondheid gerelateerde verbetering, fysiek en mentaal welzijn.  Zonder noodzaak van directe concurrentie met anderen.  Fitnessbeoefenaars moeten geen tegenstanders verslaan.  Ze moeten geen meetbare doelstellingen halen in een competitieve context.  Enkel zelfontplooiing, behoud en verbetering van de gezondheid.  Natuurlijke zijn er nog steeds grijze zones, met duidelijke overlapping met de sportsector, en zullen bepaalde beoefenaars hun routine zo serieus nemen dat ze het beschouwen als een vorm van sport.

Het belangrijkste is zonder twijfel dat zowel fitness als sport aanzienlijke voordelen bieden voor de gezondheid en het welzijn.  Lichamelijke activiteit is essentieel voor een gezonde levensstijl.  Debatteren en onderhandelen of fitness nu sport is of niet, lijkt steeds meer onbelangrijk.  Wanneer dit resulteert in bepaalde ondersteunings-, erkennings- of subsidiëringsmechanismen via overheid en mutualiteiten misschien wel.  We zijn er echter van overtuigd dat we veel meer kunnen bereiken door een verbindende rol op te nemen.  We moeten niet per se ergens bij willen horen. 

Bruggen slaan
Ons aanbod, onze professionals zijn zo sterk en uniek dat we veel meer kunnen bereiken door bruggen te slaan tussen verschillende domeinen, mensen en organisaties.  Ons profileren als verbinder zowel lokaal, als club of professional, of regionaal en nationaal niveau, als federatie en beroepsvereniging, kan ons alleen versterken.  Relaties en connecties opbouwen zonder de druk om onszelf te willen definiëren binnen een specifieke groep.  Dit betekent dat we ons openstellen voor diversiteit, dat we verschillen accepteren, ons eigen uniek pad kunnen blijven volgen, terwijl met anderen samenwerken op basis van gedeelde interesses, doelstellingen en overtuigingen.

Een mooi voorbeeld is de belangenbehartiging omtrent de uitvoering van nieuwe wetgeving omtrent luchtzuivering welke in de steigers staat.  Samenwerking en verbinding met andere geviseerde sectoren zoals de sportsector, evenementen en horeca.  Experts uit de verschillende vakgebieden samenbrengen zorgt voor diepgaander begrip en slagkracht.

Samenwerking met organisatie zoals ‘Gezond Sporten’ en vertegenwoordigers van de medische sector, kan resulteren in een proces van gezamenlijke besluitvorming en meer slagkracht richting mutualiteiten, zorgverzekeraars en overheden.  Linken leggen met de preventieve gezondheidszorg zonder er effectief deel te willen van uitmaken.  Zelf op zoek gaan naar wat ons bindt en ons profileren als promotor van de gemene deler.

Door verbondenheid met andere sectoren gaan we makkelijker geneigd zijn om gezamenlijke doelen na te streven.  Domeinen welke we beter niet alleen, of niet doen.  Dit resulteert enkel bekritiseren en zelfs stigmatiseren.

Fitness als verbindende kracht binnen onze samenleving
We leven in een tijd van maatschappelijke verdeeldheid.  Fitness is misschien voor sommigen onverwachte manier om mensen te verenigen en sociale cohesie te bevorderen.  Op een heel effectieve manier vormen we een gemeenschappelijke grond waar mensen van diverse achtergronden samenkomen en zich verenigen in het streven naar gezonder, actiever leven.

Mensen van alle leeftijden, rassen, religies en sociale klassen kunnen bij ons terecht zonder enige vorm van discriminatie.  Binnen de muren van onze clubs en ons aanbod vervagen sociale barrières welke in andere omgevingen bestaan.  Iedereen op gelijke voet.  De inclusiviteit welke we creëren en de manier waarop we begrip, respect en tolerantie onder onze leden stimuleren, mag benadrukt worden.

Onze klanten komen niet alleen samen in eenzelfde club, ze werken ook samen aan het bereiken van individuele en collectieve doelen.  Dit zorgt voor een gevoel van verbondenheid.  Succesverhalen en aanmoedigingen van medeleden versterkt de sociale cohesie en kans op volhouden en resultaat.  Zeker groepstrainingen zorgen voor gemeenschapsvorming.  Deelnemers vormen vriendschappen en ondersteunen elkaar.  Connecties ontstaan welke verder reiken dan de muren van onze clubs.

Niet zomaar fitness
Fitness is niet zomaar accommodatie open stellen, toestellen ter beschikking stellen en abonnementen verkopen.  Het is een krachtig middel om mensen bij elkaar te brengen en een gevoel van verbondenheid te bevorderen.  Het maakt niet uit waar je vandaan komt.  Plaatsen waar vriendschappen worden gesmeed, doelen worden gedeeld en fysieke en geestelijke gezondheid worden bevorderd.  Ook boven het clubniveau kunnen we deze verbindende rol op ons nemen.  Zoeken naar gemeenschappelijke doelen.  Fitness als verbindende kracht die onze maatschappij sterker en samenhangender maakt.  Samen streven naar een betere en gezondere toekomst.

Hou je fit,
Eric

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Auteur

Eric Vandenabeele

Bedrijf

Fitness.be

Laatste artikelen van dit bedrijf