1 maand geleden

De brug tussen fitness en zorg

1 maand geleden
2024 staat alweer voor de deur en het fitnesslandschap krijgt langzaam zijn nieuwe vorm. Meer dan ooit is het belangrijk om je als fitnessonderneming duidelijk en passend te positioneren. De ketens doen dat als altijd heel scherp en zijn daardoor heel herkenbaar in de markt. Zelfstandig opererende fitnessondernemingen doen dat lang niet altijd even goed en scherp en zijn daardoor zeker niet altijd even herkenbaar.

Ik hoor nog steeds met regelmaat fitnessondernemers op mijn vraag hoe ze zich onderscheiden zeggen: ‘Door een hele goede begeleiding…’. Als ik vervolgens vraag hoe ze dat dan doen en hoe een consument dat dan zal herkennen, dringt de ‘leegte’ van dat antwoord vaak door. Zeker is het goed om je als fitnessonderneming te onderscheiden door een goede begeleiding, maar dan zul je er wel voor moeten zorgen dat die begeleiding een zekere, herkenbare en liefst zelfs erkende vorm heeft.

De GLI
Een mogelijkheid je als fitnessonderneming te onderscheiden op kwaliteit is het aanbieden van een GLI. GLI staat voor Gecombineerde Leefstijlinterventie. Daarvan zijn er inmiddels 8 in Nederland actief waarvan er één is ontstaan vanuit de fitnessbranche. Voor wie nog niet bekend is met het fenomeen GLI: de GLI is een programma van 24 maanden waarin mensen met hun persoonlijke leefstijlcoach gaan werken aan een duurzaam gezonde leefstijl. En het mooie is; de kosten worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering, zelfs zonder eigen risico!
 
Leefstijlprogramma’s zijn er in de branche in veel soorten en maten. Een GLI is echter niet zomaar een leefstijlprogramma. Een GLI moet erkend zijn door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, beter bekend als het RIVM. U zult begrijpen, zo’n accreditatie krijg je niet zomaar. Elke leefstijlinterventie moet aantonen wetenschappelijk onderbouwd te zijn en moet bewezen effectief zijn. Dit betekent dat een GLI een traject van jaren heeft doorlopen alvorens de goedkeuring te krijgen van het RIVM. De volgende stap in het proces is onderhandeling met zorgverzekeraars Nederland. Deze instantie bepaalt de maximale vergoeding die zorgverzekeraars uit gaan keren aan de uitvoerder van de GLI. En als laatste moet elke GLI om tafel met elke afzonderlijke zorgverzekeraar om hen te overtuigen dat zij ook daadwerkelijk de kosten gaan vergoeden. En daar komt bij; elke verzekeraar mag zelf bepalen hoeveel zij precies willen vergoeden… Kortom, een lang en onzeker proces dat maar weinig ondernemers of instanties aan durven.
 
X-Fittt GLI, brug tussen fitness en zorg
Als gezegd is er één Gecombineerde Leefstijlinterventie die is ontstaan vanuit de fitnessbranche en dat is X-Fittt GLI van fitnessondernemer Thomas Verheij. Vanuit zijn fitnessclubs in Arnhem heeft hij het hele proces om zijn leefstijlprogramma X-Fittt in de basisverzekering te krijgen doorlopen. Zijn visie om daarmee eindelijk een brug te slaan tussen fitness en zorg is realiteit geworden. Hoe onderscheidend kun je als fitnessclub zijn…
En X-Fittt GLI onderscheidt zich van de 7 andere GLI’s doordat X-Fittt GLI de enige GLI is waar mensen het programma grotendeels individueel volgen, waar men op elk gewenst moment met het programma kan starten EN waar het element beweging een belangrijk onderdeel in de aanpak is.
 
En X-Fittt GLI groeit hard. Inmiddels werkt X-Fittt GLI samen met meer dan 40 fitnessclubs in Nederland en werken er al meer dan 60 HBO geschoolde leefstijlcoaches (dit is en eis van het RIVM) met die clubs samen om zoveel mogelijk mensen te helpen naar en gezonde leefstijl, waar bewegen – logischerwijs in bijna alle gevallen fitness - een belangrijk element in de aanpak is!
 
De doelgroep
Wie komt er voor deelname aan een dergelijk leefstijlprogramma in aanmerking, zult je je afvragen. De eisen om deel te kunnen nemen aan een GLI zijn de volgende: mensen met een BMI tussen de 25 en 35 kunnen deelnemen als er naast dit BMI ook een sprake is van een risicofactor. Dat kan zijn een verhoogde bloeddruk, maar meestal is sprake van een vergrote buikomvang (dames 88 cm of hoger, heren 102 cm of hoger). Mensen met een BMI van 35 of hoger kunnen sowieso deelnemen. In de praktijk komt het erop neer dat iedereen die een mate van overgewicht heeft aan een GLI deel kan nemen. En hier raakt de GLI natuurlijk aan de fitnessbranche.
 
X-Fittt GLI is op zoek…
Vanaf het moment dat Thomas samen met zijn vader begon met hun club Formupgrade en X-Fittt, was hun doel werkelijk het verschil te maken in de gezondheid van de inwoners van Arnhem. ‘Excercise is medicine’, was al het credo van Thomas vader die huisarts was in Arnhem. Dat credo vormt nog steeds de basis onder de ondernemingen van Thomas. X-Fittt gaat de volgende fase in. Het grote doel voor de komende jaren is tenminste 100.000 mensen te hebben geholpen in hun streven naar een gezonde leefstijl. Daartoe zoekt X-Fittt GLI samenwerking met nog meer fitnessclubs. In de samenwerking verzorgt X-Fittt GLI in de meeste gevallen de uitvoering van het programma, inclusief alle administratieve rompslomp er omheen. De club profiteert van het feit dat een – vaak – nieuwe doelgroep bereikt wordt wat resulteert in groei van het ledenbestand. Kortom, samen mensen helpen aan een gezonde leefstijl op de meest verantwoorde wijze en bovendien voor alle partijen een interessant verdienmodel.
 
Tot slot
Ik ben er persoonlijk gedurende de ontwikkeling van X-Fittt GLI getuige van geweest hoe X-Fittt GLI een absolute meerwaarde is geworden voor de bedrijven van Thomas en de enorme impact die het programma heeft op leefstijl van de mensen die aan het programma deel hebben genomen. Hoe de brug tussen zorg en fitness voor alle stakeholders van grote waarde is geworden. Wil je ditzelfde voor jouw club, jouw leden, jouw toekomstige leden en jouw toekomst?
Kijk dan op www.x-fittt.nl of stuur een mail naar info@x-fittt.nl.
 
Heb je andere vragen of opmerkingen? Mail dan naar rwantzing@mndst.nl of bel 06 46 23 23 85.
 
René Wantzing
Eigenaar Mindset Bedrijfsontwikkeling
Chief Operations Officer X-fittt/ Formupgrade/ Lifestyle Gennep

 
René Wantzing is eigenaar van Mindset Bedrijfsontwikkeling & Managementondersteuning en COO bij X-fittt/ Formupgrade/ Lifestyle Gennep. Hij is sparringpartner, coach en klankbord voor ondernemers in de fitnessbranche. Mindset Bedrijfsontwikkeling helpt fitnessondernemingen in het midden- en hoge segment bij het verder professionaliseren van de bedrijfsvoering. Het resultaat: maximale winst en een toekomstbestendige onderneming.
Meest recente artikelen