3 weken geleden

WHO wil zout-consumptie aan banden leggen

Jeroen Gerats
Mediadeskundige & Manager bij bodyLIFE
3 weken geleden

De World Health Organization (WHO) dringt er bij regeringen wereldwijd op aan om de zoutinname van mensen te verminderen. Overmatige zoutinname is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten, en is wereldwijd een van de belangrijkste doodsoorzaken.
Ondanks het bestaan van richtlijnen om niet meer dan 5 gram zout per dag te nuttigen, ligt de wereldwijde gemiddelde zoutinname op 10,8 gram per dag. Slechts negen WHO-lidstaten hebben een verplicht en alomvattend zoutreductiebeleid.

De WHO roept landen op om maatregelen te nemen, zoals het verminderen van de hoeveelheid zout in voedingsmiddelen, het beperken van de inkoop van zoutrijk voedsel in openbare instellingen, duidelijke etiketten en campagnes om de zoutinname te verminderen. Het nemen van vergaande maatregelen om de zoutinname te verminderen, kan tegen 2030 wereldwijd maar liefst zeven miljoen levens redden.


Nederland is lichtgroen gekleurd, wat betekent dat er dwingende maatregelen zullen komen om zoutinname te beperken. Toch zijn er nog meer verdergaande maatregelen nodig. Afbeelding: WHO

Actiepunten
Met het nieuwe rapport hoopt de WHO het onderwerp meer in de schijnwerpers te zetten. Ze roepen bovendien landen op om maatregelen te nemen:

  • de hoeveelheid zout in voedingsmiddelen en maaltijden terugdringen,
  • het beperken van de inkoop van zout- of natriumrijk voedsel in openbare instellingen, zoals ziekenhuizen, scholen, werkplekken en verpleeghuizen,
  • duidelijke etiketten op de voorkant van de verpakking die consumenten helpen bij het kiezen van producten met een lager zoutgehalte,
  • campagnes om de zoutinname te verminderen.

Zoutreductie-beleid
De WHO moedigt landen daarnaast aan om een bovengrens aan het zoutgehalte (gebaseerd op de WHO-richtlijnen) in bewerkte voedingsmiddelen vast te stellen en deze vervolgens via beleid af te dwingen. “Verplicht reductiebeleid is het effectiefst, omdat dit een brede dekking biedt en commerciële belangen beschermt, terwijl het tegelijkertijd een gelijk speelveld biedt voor voedselproducenten,” zo schrijft de WHO in een verklaring. Als onderdeel van het rapport heeft de WHO een scorekaart voor lidstaten ontwikkeld, gebaseerd op het beleid dat ze hanteren.

* Download het rapport hier.

zoutWHOsodiumzout taxzoutinnamegezondheid
Gerelateerde artikelen
Auteur

Jeroen Gerats

Bedrijf

bodyLIFE hét grootste fitnessvakblad

Laatste artikelen van dit bedrijf