1 maand geleden

Geen verdere lockdown en geen toegangsbeperkingen voor sportscholen in Duitsland

Jeroen Gerats
CLO - Magazine Manager bodyLIFE
1 maand geleden
Sterke steun voor de fitnessbranche
Op 3 augustus 2022 presenteerde de federale overheid de belangrijkste punten voor de Corona-regels. Sport, waaronder fitness- en gezondheidsfaciliteiten, heeft nu een prominente positie in de strijd tegen Corona. Volledige sluitingen van sportfaciliteiten zijn niet mogelijk zonder de goedkeuring van de Rijksoverheid. Daarnaast mogen landen geen 2G/3G-beperkingen meer opleggen. 

Het voorstel voor een doorontwikkeling van de Wet Infectiebescherming ( IfSG ) met betrekking tot de Corona-regels , opgesteld op 3 augustus, biedt planningszekerheid voor de exploitanten van fitnessstudio’s.

Trainen zonder masker
In het huidige wetsvoorstel tegen infectieziekten zijn er in het najaar van 2022 geen verdere lockdowns mogelijk of toegangsbeperkingen zoals 3G, 2G of 2G+ voor fitnessstudio's.

Zelfs in het geval van overheidsmaatregelen om maskers verplicht te stellen ( volgens § 28b paragraaf 2 IfSGE ), is het mogelijk om te trainen zonder masker met bewijs van vaccinatie of een actuele test . Capaciteitsbeperkingen zijn alleen mogelijk bij een concreet risico voor de vitale infrastructuur en na besluit van het parlement van een deelstaat.

De DSSV, de Duitse branchevereniging is tevreden. Florian Kündgen zei: "Na talloze discussies in en met Berlijn en met de steun van Philipp Hartewig zijn wij als fitness- en gezondheidsindustrie zeer tevreden met het nieuwe wettelijke kader van de Infection Protection Act."

"De aanpassingen aan de IfSG die nu zijn afgesproken, geven onze branche de mogelijkheid om met planningszekerheid herfst/winter 2022 in te gaan en nog belangrijker het nieuwe jaars wanneer men weer goede voornemens heeft wat resulteert in veel lidmaatschappen."

Deze positieve signalen uit Berlijn laten zien dat de intensieve uitwisseling met politici vruchten afwerpt en vruchten afwerpt. " Evenementen zoals de gezamenlijke parlementaire avond in Berlijn zijn hiervoor enorm belangrijk ", vervolgde Kündgen. 
Philipp Hartewig van de FDP partij vult aan: "De regelgeving creëert veiligheid en planbaarheid voor de fitnessstudio's en alle andere faciliteiten met gezamenlijke fysieke activiteiten in alle deelstaten."

Philipp Hartewig voegde er echter nog wel aan toe: Ook al zijn de komende maatregelen milder dan in het najaar van 2021 , de coronapandemie is nog niet voorbij.

Het lid van de Bondsdag zei daarom tot slot: "Bij een concrete bedreiging van de functionaliteit van het gezondheidssysteem of andere vitale infrastructuur zijn maatregelen met een parlementair besluit mogelijk. In die gevallen zijn capaciteitsbeperkingen ook mogelijk in binnensportaccommodaties.”

Bron: DSSV
 
Auteur

Jeroen Gerats

Bedrijf

bodyLIFE hét grootste fitnessvakblad

Laatste artikelen van dit bedrijf