5 january 2022

Toch open tijdens de lockdown?!?

5 january 2022
Enkele ondernemers denken een maas in de wet gevonden te hebben door gebruik te maken van hun registratie bij de KVK met de Sbi-code 86923. Sbi staat voor Standaard Bedrijfsindeling en deze is voor Preventieve gezondheidszorg (geen arbobegeleiding). Deze klasse omvat: bescherming en bevordering van de volksgezondheid, waaronder: geneeskundige en gezondheidsdiensten; bevolkingsonderzoek; bestrijding van infectieziekten (inclusief vaccinaties); medisch-milieukundige zorg; sportmedische adviescentra en keuringsdiensten, het verrichten van health checks; niet elders genoemde uitoefening van preventieve gezondheidszorg.

In de huidige lockdown echter is geen onderscheid gemaakt in het type van binnen sporten, door toch open te gaan riskeer je een boete of maatregel zoals onlangs sportschool de Plataan in Leiden overkwam. Door toch de deuren te openen tijdens de lockdown blijft na de lockdown deze sportschool een maand langer dicht op last van de burgermeester.

Zlim in Beuningen (Gelderland) gaat momenteel zover om zelfs openlijk via Facebook iedereen uit te nodigen om weer te komen sporten, dus niet eens op een indicatie dat het sporten voor iemand noodzakelijk is en/of op doktersvoorschrift. Hoewel creatief riskeer je je nog al wat en ben je afhankelijk van de interpretatie van lokale Boa's en gemeentes. Patrick Rijnbeek van NLActief geeft aan na aanleiding van deze ontwikkeling dat de lockdown in januari natuurlijk ontzettend frusterend is, maar waarschuwt goed na te denken over de gevolgen van eventuele maatregelen.

Wordt vast vervolgd...

Corona: Ontzettend lage besmettingen bij fitnessclubs, december '21.

Meest recente artikelen