3 weken geleden

Bijna vier miljoen Nederlanders boven de 25 jaar bewegen minder in coronatijd

3 weken geleden
De coronacrisis duurt al ruim een jaar en inmiddels wordt steeds meer duidelijk over de gevolgen voor de maatschappij. Zo heeft het Sports & Economics Research Centre (SERC) van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) in opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen onderzoek gedaan naar de impact van de coronacrisis op sporten en bewegen. Daaruit blijkt dat 3,8 miljoen Nederlanders boven de 25 jaar minder bewogen in 2020 dan voor de coronacrisis.

Volgens Jelle Schoemaker, onderzoeker van de HAN, biedt het onderzoek nieuwe, concrete inzichten in de gezondheid van Nederlanders. "Het maakt de onzichtbare effecten van de coronacrisis op het beweeggedrag zichtbaar. Er waren duidelijke signalen dat er minder werd bewogen, maar door die concreet te maken en om te zetten naar verloren levensjaren wordt de situatie inzichtelijk gemaakt. Hierdoor wordt het duidelijk wat de consequenties zijn van minder sporten en bewegen in de samenleving."

De groep mensen die minder is gaan bewegen in 2020 heeft 226 miljoen beweegminuten per week verloren, blijkt uit het onderzoek. Het onderzoek laat veel verschillen zien tussen groepen met andere persoonskenmerken. Schoemaker noemt als meest opvallende resultaat het verschil in beweegdeelname tussen laag- en hoogopgeleiden. Mensen met een laag opleidingsniveau bewogen gemiddeld al minder, maar dat is in de coronacrisis verergert.

De coronacrisis heeft in 2020 46.000 gezonde levensjaren gekost (qaly’s). Dat is berekend door de daling in beweegminuten te koppelen aan verloren jaren in goede gezondheid. Het verlies aan maatschappelijke waarde is 2,3 miljard euro. Schoemaker noemt eind 2021 een belangrijk punt voor de beweegdeelname in de toekomst. “Als dan het positieve scenario is ingezet, zal de coronacrisis voor de komende jaren minder gevolgen hebben op het sport- en beweeggedrag. Maar als blijkt dat de mensen die meer zijn gaan bewegen terug naar hun oude niveau zijn gegaan en van de mensen die minder zijn gaan bewegen nog steeds een derde minder beweegt, zullen de gevolgen nog jaren zichtbaar blijven. Daarom is het van belang om sport en bewegen het komende jaar goed te stimuleren. Het moet een aandachtspunt zijn van de beleidsmakers”.
Meest recente artikelen