1 maand geleden

Manifest voor lager BTW-tarief op groenten en fruit

1 maand geleden

Beeld: Nerfee Mirandilla via Unsplash

Onlangs overhandigde Janine Luten het manifest ‘Investeren in een Gezonde Toekomst’ aan staatssecretaris Paul Blokhuis. Het manifest is onder andere ondertekend door GroentenFruit Huis, het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit en een groot aantal mede-ondertekenaars. 

Grote beleidswijziging

Blokhuis geeft aan dat het vanwege de korte termijn tot de verkiezingen het komende halfjaar niet gaat lukken om een grote beleidswijziging te realiseren, zoals een btw-verlaging op groenten en fruit. Hij geeft aan dat het vizier zeker gericht moet worden op de nieuwe regeerperiode. Zo zou een lager btw-tarief andere doelstellingen kunnen ondersteunen, zoals het behalen van doelen uit het Nationaal Preventie Akkoord.

Eén van de doelstellingen is het terugdringen van de Nederlanders met overgewicht. Momenteel is dan 50 procent van de bevolking, dit moet in 2040 38 procent zijn. Er zijn dan ook veel initiatieven die mensen aan een gezondere leefstijl willen helpen, zoals de app Lifebuddy die hier spelenderwijs voor zorgt.

Gezonde keuze stimuleren

Het afgelopen jaar zijn diverse initiatieven opgestart om ervoor te zorgen dat het makkelijker wordt om een gezonde keuze te maken. Zo is er bijvoorbeeld het voedselkeuzelogo dat laat zien welke producten een gezonde keuze zijn, geven een aantal supermarkten extra aandacht aan producten uit de Schijf van Vijf en is kindermarketing op ongezonde producten afgeschaft. De staatssecretaris liet doorschemeren dat er zeker kansen liggen voor het lagere btw-tarief wanneer aan het eind van deze regeerperiode blijkt dat het huidige beleid niet voldoende is om de doelstellingen te behalen. 

Nog veel winst te behalen

De afgelopen jaren is er een lichte verbetering te zien in het Nederlandse voedingspatroon, zoals blijkt uit voedselconsumptiepeilingen van het RIVM. De meest recente versie is van 2018. Hierin was te zien dat Nederlanders niet alleen meer fruit en wat meer groente zijn gaan eten, maar ook dat er steeds minder suikerhoudende dranken worden gedronken en veel Nederlanders minder vlees eten. Omdat de meeste Nederlanders zich nog niet aan de Richtlijnen gezonde voeding houden valt er nog veel gezondheidswinst te behalen.

Het coronavirus maakt goed duidelijk wat de meerwaarde is van een gezonde leefstijl voor onze samenleving, zoals de ondertekenaars van het manifest pleiten. Hierbij gaat het niet alleen om de consumptie van groenten en fruit, maar ook aan selenium, zink, koper en anti-oxidanten zoals maca wordt veel toegeschreven

Manifest in partijprogramma’s

Het manifest is ook aangeboden aan de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook hier werd het manifest positief ontvangen. SP en D66 hebben al gehoor gegeven aan een eerdere vraag van GroentenFruit Huis door in het partijprogramma aandacht te schenken aan het belang van groenten en fruit in het stimuleren van een gezonde(re) leefstijl. 

GroentenFruit Huis wil zich ervoor inzetten dat de verlaging van het btw-tarief resulteert in lagere prijzen voor de consument en niet blijft hangen ergens in de keten. In 10 jaar tijd is de prijs van gezonde voeding met 22 procent gestegen. Dit is een stuk hoger dan de 13 procent dat ongezondere producten in prijs zijn gestegen. De prijsstijging komt onder andere voort uit belastingheffingen. 

Meest recente artikelen