1 jaar geleden

Update coronamaatregelen per 29 september: Fitnesscentra vrijgesteld van maximum aantallen van 30 binnen en 40 buiten

1 jaar geleden
In deze update van houden we je op de hoogte van de nieuwe coronamaatregelen die per 29 september 18:00 uur van kracht zijn. Belangrijkste conclusie is dat de sportsector - waaronder fitness - is vrijgesteld van de maximum aantallen van 30 binnen en 40 buiten. Het standpunt van het Kabinet is dat mensen moeten kunnen blijven sporten. Dit betekent dat clubs gewoon de aantallen kunnen blijven hanteren zoals dat nu al gebeurt, waarbij uiteraard wel de 1,5 meter afstand van kracht blijft. 
 
Sluiting van horeca
De minister-president heeft in zijn persconferentie gemeld dat de sportkantines gesloten gaan worden voor 3 weken. Tegelijkertijd zijn er ook maatregelen afgekondigd voor de horeca de komende periode. De informatie op de sites bij de Rijksoverheid spreken achtereenvolgens over sluiting van sportkantines (factsheet) en bij de Q&A ook over horeca bij commerciële sportaanbieders. Uit de formele communicatie vanuit de overheid die gebruikt wordt voor de noodverordeningen staat dat eet- en drinkgelegenheden bij of op een sportaccommodatie dienen te worden gesloten. Dit zou betekenen dat de horeca of afhaalpunten in de fitnessbedrijven dicht dienen te zijn de komende drie weken. De argumentatie van de overheid is dat mensen wel kunnen blijven sporten, maar daarna direct weer weg dienen te gaan, de zogenaamde nazit.

NL Actief pleit ervoor om de horeca in fitnesscentra open te houden en is nog in gesprek met het ministerie over de mogelijkheden hiervoor. Wat ziet de gemeente als horeca en wanneer is het een eet- en drinkgelegenheid bij of op een sportaccommodatie? Het kan namelijk zo zijn dat je als club ook externe bezoekers in jouw horeca ontvangt, mensen die geen lid zijn van de club. Daarnaast zullen de meeste bezoekers alleen kort een kopje koffie komen drinken. Om hier voor de eigen locatie duidelijkheid over te krijgen, is het advies om contact op te nemen met de eigen gemeente en dit te bespreken. Er is zeker ruimte voor lokaal maatwerk en uiteindelijk is de gemeente verantwoordelijk voor de handhaving.

Buiten trainen
Zoals hierboven al gemeld zijn de maximum aantallen mensen niet van toepassing op de sport. Dit geldt zowel voor binnen als buiten. Ook sportbeoefening buiten (waaronder bootcamp) is dus vrijgesteld van maximum aantallen.
 
Registratieplicht Personal Trainers
De overheid heeft bepaald dat beoefenaren van contactberoepen verplicht zijn om aan alle klanten te vragen om hun contactgegevens ter beschikking te stellen. Uit de nu beschikbare informatie waarover NL Actief beschikt vallen personal trainers niet onder de contactberoepen en hebben dus geen registratieplicht.
Wel is het zo dat het registreren van klanten de professionaliteit van jou als personal trainer en daarmee ook de branche in zijn geheel laat zien en daarmee het vertrouwen in de veiligheid vergroot en kun je daarom als een advies beschouwen (in tegenstelling tot een plicht).      
 
Mondkapjes
Sinds woensdag 1 oktober geldt voor heel Nederland  het volgende advies met betrekking tot het dragen van mondkapjes: "In publieke binnenruimtes wordt dringend geadviseerd een neus-mondmasker te gebruiken", aldus premier Mark Rutte. Onder publieke binnenruimte wordt erstaan alle ruimten met een dak erop. Dat betekent dus dat het ook geldt voor fitnesscentra. Daarnaast geldt het advies voor het dragen van mondkapjes voor iedereen vanaf de leeftijd van 13 jaar.

Ook is duidelijk geworden dat niet verwacht wordt dat sporters tijden het sporten een mondkapje dragen. De regel van het advies is dat een mondkapje gedragen dient te worden door sporters bij binnenkomst en na het sporten bij het verlaten van het fitnesscentrum. Let wel, het blijft een advies. Het is aan de club en om een standpunt in te nemen hoe om te gaan met het dragen van mondkapjes door sporters en personeel. Verder is het protocol erop gericht dat de 1,5 meter geborgd dient te worden.
 
Er zijn ondernemers die ervoor kiezen om alle medewerkers te voorzien van een mondkapje om 'awareness' te creëren bij hun leden. Daarnaast geeft het sporters die zich kwetsbaar voelen een veilig gevoel. Andere ondernemers laten het vrij voor zowel medewerker als sporter om hier een eigen keuze in te maken. Het advies van NL Actief is om als ondernemer een standpunt in te nemen en dit te bespreken met het team. Bespreek met het team waar iedereen zich goed bij voelt, maar denk ook na over de doelgroep die je als club bedient en wat deze keuze voor hen betekent. Door het te bespreken zal er meer draagkracht ontstaan voor de wel of niet te nemen maatregelen.


Bron: NL Actief
 
 
CoronavirusNLActiefpersconferentiecorona maatregelentweede golf
Gerelateerde artikelen