7 may 2020

Wel perspectief voor Belgische fitnessondernemers

7 may 2020
In tegenstelling tot de aankondiging van het kabinet om sportscholen in Nederland tot 1 september gesloten te houden is er voor Belgische fitnessondernemers inmiddels wel perspectief. De Vlaamse brancheorganisatie Fitness.be spreekt van hoopgevend nieuws, ondanks het feit dat er nog geen officieel ministrieel besluit is. 

In een nieuwe corona update welke vandaag 7 mei werd gedeeld zijn er vanaf 18 mei weer mogeleijkheden om uiteraard onder voorwaarden training te hervatten.

In deze update van Fitness.be lezen we het volgende: 

De ministers van sport hebben in overleg met hun administraties een generiek exitplan voor de sportsector uitgewerkt. Dit werd deze voormiddag besproken in een klankbordwerkgroep. Het feit dat onze sector reeds volledig klaar is met een sectorprotocol en de daarin voorziene maatregelen kwam aan bod.

Hopelijk blijven de coronacijifers positief evolueren, want onder voorbehoud van goedkeuring in de volgende Nationale Veiligheidsraad staan volgende data voorop :

VANAF 18 MEI
  • Beperkte groep (max 20 inclusief begeleider) in open lucht in georganiseerd verband mits social distancing.
Concreet:
mits inachtneming veiligheidsmaatregelen kan
  • PT outdoor (ook in groep)
  • Groepslessen outdoor
  • Toesteltrainen outdoor
VANAF 1 JUNI
  • Individuele fysieke activiteit indoor mits social distancing met maximum 2 partners (max 1 persoon/30m²... met uitzondering fitness 10m²) (plus max 1 toegelaten begeleider)
Concreet:
mits inachtneming maatregelen in de Corona Toolbox Fitness kan
  • PT indoor met max 3 klanten
  • Individuele fitness indoor
  • nog geen groepslessen
VANAF 15 JUNI
  • Beperkte groep indoor (max 20 inclusief lesgever) in georganiseerd verband mits social distancing
Concreet:
  • mits in achtneming maatregelen in de Corona Toolbox Fitness ook groepslessen 
Corona Toolbox Fitness
Voor de heropening zullen we rekening moeten houden met veiligheidsmaatregelen opgesomd in onze Corona-Toolbox Fitness. Hij wordt volgende week nog besproken binnen het sociaal overleg en hopelijk bevestigd. Een logische volgende stap is validatie. Aan de basisrichtlijnen zal vermoedelijk weinig veranderen. Je vindt de link naar de Corona Toolbox Fitness hier.
 
heropeningCoronavirusoutdoor fitness
Gerelateerde artikelen
Bedrijf

Fitness.be

Laatste artikelen van dit bedrijf